VOLT

Randi Nygård

Skog vil seia samfunn

2021

Bik Van der Pol

Kunstnersamtale

desember 2021

Kirsty Bell

It Takes Energy to Die

desember 2021

Liv Bugge

Goliat, Draugen & Maria

2021

Kiluanji Kia Henda

mai 2022

-Utsatt fra 2020-

Xaviera Simmons

-Utsatt fra 2020-

Emma Wolukau-Wanambwa

Filipa Ramos

Alle prosjekter →

Alle tekster →