Volt

aiPotu

Bermuda Triangle / Journey to the Underworld

Lars Hilles gate/Christies gate

27. februar - 12. mai 2009
Åpning 27. februar kl. 19:00

aiPotu (Anders Kjellesvik & Andreas Siqueland er en selvorganisert plattform for kunstnerisk produksjon. Prosjektet baserer seg på en reiserelatert praksis. Arbeidene er av skulpturell og sosial karakter og tar utgangspunkt i stedene der de vises. Samarbeidet har pågått siden 2004. Blant deres siste utstillinger er deltagelse på Revolutions Forms That Turn (2008), Biennale of Sydney og gruppeutstillingen Pavillon 7 ved Palais de Tokyo i Paris.

”Bermuda Triangle” er en serie av tre utstillinger i tre ulike byer: Paris, Bergen og Winnipeg. Utstillingene er visualiseringer av tidligere og nåtidige reiser inn i reelle, glemte eller forsvunne landskaper. Hvert arbeide utforsker temaet tomrom gjennom bruk av fiksjonelt materiale.

Første del av Bermuda Triangle-serien var utstillingen ”Lolita” ved galleriet France Fiction i Paris i november/desember 2008 og siste del vil være utstillingen ”Call of the Wild” på The Overlooked Space ved The Plug In ICA i Winnipeg i mars måned.

Anders Kjellesvik er utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen, Akademiet i Helsinki og Kunstakademiet i København. Han bor og arbeider i Berlin.
Andreas Siqueland er utdannet ved Kunstakademiet i København og Ecole des Beaux Arts de Genève. Han bor og arbeider i Oslo.
http://www.aipotu.org


aiPotu – Bermuda Triangle / Journey to the Underworld

Lars Hilles gate/Christies gate

Opening 27 February, 7 pm
27 February – 12 May 2009

aiPotu (Anders Kjellesvik & Andreas Siqueland) is a self-organized platform for artistic production. The two artists have been working together since 2004. The project is based on a practice related to travel. The works take on a social and sculptural character based on where they are displayed. Recent exhibitions include “Revolutions - Forms That Turn” (2008), the Sydney Biennial and the group show “Pavillon 7” at Palais de Tokyo in Paris.

”Bermuda Triangle” is a series of three exhibitions in three different cities: Paris, Bergen and Winnipeg. The exhibitions consist of visualisations of previous and present journeys in real, forgotten or disappeared landscapes. Each work examines the notion of emptiness through the use of fictional material.

The first in the “Bermuda Triangle” series was the exhibition “Lolita” at the France Fiction Gallery in Paris in November/December 2008, and the last will be the exhibition ”Call of the Wild” at The Overlooked Space at The Plug In ICA in Winnipeg in March.

Anders Kjellesvik was educated at the Bergen Academy of Fine Art, The Finnish Academy of Fine Art in Helsinki and the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen. He lives and works in Berlin.

Andreas Siqueland was educated at the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen and Ecole des Beaux Arts de Genève. He lives and works in Oslo.
http://www.aipotu.org

Photos: aiPotu, Thor Brødreskift

aiPotu aiPotu aiPotu aiPotu aiPotu aiPotu