Volt

Andreas Siqueland

Island studio

Hjertøya utenfor Molde

15. juni til 3. juli 2020

Studioet er åpent for publikumsbesøk.

Menneskets relasjon til naturen er et sentralt motiv i kunstnerskapet til Andreas Siqueland. Island studio er et kunstprosjekt laget for Hjertøya i Romsdalsfjorden. Under sitt opphold på øya arbeider kunstneren i et nybygd utendørsatelier. Etterpå tas bygget ned, men kan senere settes opp og gjenbrukes andre steder.

De siste årene har Siqueland arbeidet med maleriinstallasjoner. Et gjennomgangstema i disse arbeidene er hvordan geografiske steder påvirker den maleriske prosessen. Han har laget malerier i provisoriske utendørsatelierer, der maleriene dekker alle veggene som dermed danner et rom tilskueren kan tre inn i. Studioet på Hjertøya har et areal på ca 24 kvadratmeter og har samme format som et utendørsatelier bygget på gården der kunstneren bor på Hadeland.

Island studio er også knyttet til at den tyske kunstneren Kurt Schwitters bodde og arbeidet i perioder på Hjertøya på 1930-tallet. I hjembyen Hannover bygget Schwitters sitt første Merzbau, et grottelignende rom med ulike former blant annet støpt i hvit gips. På Hjertøya malte han mye ute og lagde en ny Merzbau-konstruksjon inne i en liten steinhytte som var både hans atelier og hjem. Restene av interiøret i Merzhytta er utstilt på Romsdalsmuseet i Molde.

Andreas Siqueland har sin utdannelse fra Haut École de Design et Art i Génève og Kunstakademiet i København. I 2013 var han ferdig som stipendiat ved Kunstakademiet - Kunsthøgskolen i Oslo. I tillegg til egen praksis samarbeider han med Anders Kjellesvik i kunstnerduoen aiPotu. Siqueland har hatt separatutstillinger på blant annet LNM, Galleri F15, Trøndelag Senter for Samtidskunst, Kunstnernes Hus og Henie Onstad Kunstsenter. Han har vært med i gruppeutstillinger på blant annet The Logan Center for the Arts, Chicago; Momentum-biennalen, The Banff Center for the Arts, Banff; i8, Reykjavik og Sydney-biennalen.
http://andreassiqueland.com


Takk til Espen Flobergseter, Karin Hellandsjø, Thomas Holth, Gabriel Johann Kvendseth, Roe Reiten og Hjertøyas venner.

Prosjektet er i samarbeid med Romsdalsmuseet og har mottatt støtte fra Regionale produksjonsmidler for visuell kunst.
Volt er støttet av Bergen kommune og Kulturrådet.


Andreas Siqueland - Island studio

Hjertøya, Molde

15 June – 3 July 2020

The studio on the island is open to visitors.

Our relationship with nature is a central motif in the artistic work of Andreas Siqueland. Island studio is an art project conceived for the island of Hjertøya in the Romsdal Fjord. During the weeks the artist lives on the island, he works works on a large painting installation that will cover all of the four walls inside a newly-built studio. Afterwards the studio will be taken down, but it can later be set up and used again in other places.

In recent years Siqueland has worked on large painting installations. A recurring theme in these works is the ways in which the process of painting is modulated by different geographical sites. He has painted in temporary outdoor studios where the paintings cover the interior walls, thus forming a space into which the viewer can step. The studio on Hjertøya has an area of appr. 24 square metres and has the same format as an outdoor studio built at the farm where the artist lives in Hadeland.

The German artist Kurt Schwitters lived and worked for periods on Hjertøya in the 1930s. In his home town of Hanover he built his first Merzbau, with various forms built in among other materials white plaster. On Hjertøya he painted a lot outside and built a new Merzbau construction inside a small stone cottage which was both his studio and his home. The remains of the interior of the Merz cottage are exhibited in the Romsdal Museum in Molde.

Andreas Siqueland studied at the Haut École de Design et Art in Geneva and the Royal Academy of Fine Arts in Copenhagen. In 2013 he completed a PhD at the Academy of Fine Art at Oslo National Academy of the Arts. In addition to his own practice he collaborates with Anders Kjellesvik in the artist duo aiPotu. Siqueland has had solo shows at among oher venues LNM, Galleri F15, Trøndelag Centre for Contemporary Art, Kunstnernes Hus, and the Henie Onstad Art Centre. He has participated in group exhibitions at among other places The Logan Center for the Arts, Chicago; the Momentum Biennale, The Banff Center for the Arts, Banff; i8, Reykjavik; and the Sydney Biennale.
http://andreassiqueland.com


Thanks to Espen Flobergseter, Karin Hellandsjø, Thomas Holth, Gabriel Johann Kvendseth, Roe Reiten and Hjertøyas venner.

The project is a collaboration with the Romsdal Museum
and has received support from regional production funding for visual art.
Volt is supported by the Bergen Municipality and Arts Council Norway.

Foto / Photo: Arne Strømme

Andreas Siqueland Andreas Siqueland Andreas Siqueland Andreas Siqueland Andreas Siqueland Andreas Siqueland Andreas Siqueland Andreas Siqueland Andreas Siqueland Andreas Siqueland Andreas Siqueland Andreas Siqueland Andreas Siqueland Andreas Siqueland Andreas Siqueland Andreas Siqueland Andreas Siqueland Andreas Siqueland Andreas Siqueland Andreas Siqueland Andreas Siqueland