Volt

Bernardo Ortiz

Untitled (a walk)

– a one-day exhibition and a fabricated lecture

Ervingen
Kong Oscarsgate 18, 5017 Bergen

Torsdag 11. mai 2017 kl. 19:00 – 22:00
Foredrag kl. 20:00

Dette er en øvelse. Gå gjennom et landskap mens du tenker på persepsjon. Beskriv farger. Hvordan enkelte ting er bygd. Eller hvordan de står. Men tenk samtidig på en dikter som hører lyder og prøver å etterligne dem med ord. Eller på en mann som ser forstyrrelser i overføringen av en tale som tegn på utenomjordisk liv. Eller hvordan programvare er kalibrert for å gjenkjenne ting i bilder. Eller hvordan et hvitt maleri kan reproduseres. En gåtur er en måte å oppleve avstand. En slags «høyoppløselig» opplevelse av avstand; en måte å overvinne illusjonen av gjennomsiktighet og umiddelbarhet.

Untitled (a walk) presenterer tegninger og notater av Ortiz, laget under en fottur i mai i områdene rundt Sognefjorden.

Bernardo Ortiz har studert billedkunst og filosofi. Han har hatt soloutstillinger i Buenos Aires, Bogotá, São Paulo og Sevilla, og har deltatt i internasjonale utstillinger som den 11. kunstbiennalen i Lyon (2011); Aire de Lyon, ved Fundación Proa i Buenos Aires (2011); den 30. internasjonale kunstbiennalen i São Paulo (2012); Marking Language, Drawing Room, i London (2013); Ephemeropterae i Wien (2013); XI Bienal de Monterrey FEMSA, i Monterrey (2014); XII Bienal de Cuenca, i Cuenca (2014); Game Piece (med Erick Beltrán), REDCAT i Los Angeles (2015); Volt, Bergen (2013); Monochrome Undone i Los Angeles (2015); og den 20. biennalen i Sydney (2016). Arbeidene hans er en del av flere kunstsamlinger, blant dem The Museum of Modern Art, New York; Tate Modern, London; the Deutsche Bank Collection, Frankfurt; the Colección Patricia Phelps de Cisneros, New York; the Centre National des Arts Plastiques (CNAP), Paris; og Kadist Art Foundation, Paris.

Prosjektet er støttet av Bergen kommune Internasjonal kunst- og kulturutveksling.


Bernardo Ortiz – Untitled (a walk)

– a one-day exhibition and a fabricated lecture

Ervingen
Kong Oscarsgate 18, 5017 Bergen

Thursday 11 May 2017 19:00 – 22:00
The lecture starts at 20:00

This is an exercise. Walk through a landscape while thinking about perception. Describe colours. The way some things are built. Or how they stand. But at the same time think about a poet who hears sounds and tries to imitate those sounds with words. Or about a man who sees the glitches in the transmission of a speech as manifestations of alien life. Or the way that software is calibrated to recognize things in images. Or the way a white painting can be reproduced. A walk is a way of experiencing distance. A sort of “high-resolution” experience of distance; a way to overcome the illusion of transparency and immediacy.

Untitled (a walk) presents drawings and notes by Ortiz that he has made during a walk in May in areas around Sognefjorden, Norway.

Bernardo Ortiz studied Visual Arts and Philosophy. He has presented solo exhibitions in Buenos Aires, Bogotá, São Paulo and Seville, and has participated in among other events international exhibitions such as the 11ème Biennale de Lyon, in Lyon (2011); Aire de Lyon, at the Fundación Proa in Buenos Aires (2011); the 30ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo, in São Paulo (2012); Marking Language, Drawing Room, in London (2013); Ephemeropterae, in Vienna (2013); the XI Bienal de Monterrey FEMSA, in Monterrey (2014); the XII Bienal de Cuenca, in Cuenca (2014); Game Piece (with Erick Beltrán), REDCAT, in Los Angeles (2015); Volt, Bergen (2013); Monochrome Undone, in Los Angeles (2015); and the 20th Biennale of Sydney, in Sydney (2016). His works are included in the collections of The Museum of Modern Art, New York; Tate Modern, London; the Deutsche Bank Collection, Frankfurt; the Colección Patricia Phelps de Cisneros, New York; the Centre National des Arts Plastiques (CNAP), Paris; and the Kadist Art Foundation, Paris.

Photo: Thor Brødreskift

Bernardo Ortiz Bernardo Ortiz Bernardo Ortiz Bernardo Ortiz Bernardo Ortiz Bernardo Ortiz Bernardo Ortiz Bernardo Ortiz Bernardo Ortiz Bernardo Ortiz Bernardo Ortiz Bernardo Ortiz Bernardo Ortiz Bernardo Ortiz Bernardo Ortiz Bernardo Ortiz Bernardo Ortiz Bernardo Ortiz