Volt

Brandon LaBelle

Porcelain Workshop

Leilighet i Auguststrasse 69, Berlin

Tirsdag 26.april, kl. 19:00.

Dette arrangementet tar sikte på en slags ynglingsprosess der man setter sammen og reformulerer ulike organisasjonsformer- og strategier. Inspirert av dagens dynamiske former for protest, består dette verkstedet i en assemblage av ulike materialer: tekopper, steiner, pinner, språk, et bord og et trommesett - en konstellasjon av narrative elementer som åpner for kontakt. Kjernen i Porcelain Workshop er en leken interaksjon med de besøkende med mål om å uttrykke ulike modeller for affiliasjon og utveksling - demokrati, gaveskjenking, flukt.

Brandon LaBelle er en Berlin-basert kunstner og skribent som jobber med lyd, fortellinger, performance og sosialitet. Prosjektene hans utforsker ulike kulturer i forbindelse med det usynlige, det uformelle og det marginale.
http://www.brandonlabelle.net

Prosjektet er støttet av Bergen kommune - Seksjon for kunst og kultur. Leiligheten er Office for Contemporary Art Norway sin residency Berlin Mitte.


Brandon LaBelle – Porcelain Workshop

Auguststrasse 69, flat in front house

Tuesday 26 April at 19.00.

The event is staged as a process for multiplying forms and strategies of organization - to bring together, to find association, to reformulate. Taking inspiration from current dynamics in contemporary protest, the event is an assemblage of material elements: tea cups, rocks, sticks, language, a table and a drum set, brought together as a constellation of narrative elements open for contact. At the center of the Porcelain Workshop is a playful interaction with visitors aimed at stimulating the expression of possible models of affiliation and exchange - democracy, gift giving, jailbreak.

Brandon LaBelle is an artist and writer working with sound, narrative, performance and sociality. His projects explore cultures of the invisible, the informal, the marginal. He lives in Berlin.
http://www.brandonlabelle.net

The project is funded by City of Bergen. The flat is Office for Contemporary Art Norway`s residency Berlin Mitte.

Photo: Eirik Lande, Brandon LaBelle