Volt

Brandon LaBelle

The Imaginary Republic

Sandviksboder 78B, 5035 Bergen

Åpning torsdag 25. september 2014 kl 18:00
26. - 28. september kl 13:00 - 19:00

Selvbygde samfunn og fellesskap, hemmelige forbund, utopiske verdener… – de er alle viktige uttrykk for vår grunnleggende lengsel etter alternative liv. The Imaginary Republic tar for seg nettopp dette. Prosjektet setter forestillingsevnen i sentrum, både som en viktig drivkraft i å konstruere en annen verden – og å utforske ulike former for selvstyre. I kjernen av prosjektet ligger en betraktning omkring outsideren, den fremmede, landstrykeren og utøvere av kreative yrker som den fantasirike produksjonens og motstandens figurer. Der finner vi også drømmene som hjemsøker oss og inspirerer oss til å finne andre måter å være sammen på.

The Imaginary Republic utforsker historiske modeller for utopiske samfunn og sosial reform, og viser konkrete uttrykk som kan gi en forståelse for vanlige og uvanlige liv. Brandon LaBelles prosjekt er utformet som en serie installasjoner i en fredet sjøbod og tidligere tørrfisklager bygget i 1804 i Sandviken utenfor Bergen. Gjennom prosjektet ønsker han å vekke tenkning rundt ulike modeller for den imaginære republikken, slik den defineres av omflakkende og flyktninger.

Brandon LaBelle er kunstner og forfatter og arbeider med lyd, stemmen og spørsmål knyttet til vilkår for handling. Han har utviklet og presentert kunstneriske prosjekter og performancer som har blitt vist i en rekke sammenhenger internasjonalt, og arbeider ofte samarbeidsbasert og i det offentlige rom. Arbeidene hans har blitt presentert ved NGBK, Berlin (2014), Whitney Museum, New York (2012); Image Music Text, London (2011); Sonic Acts, Amsterdam (2010); A/V Festival, Newcastle (2008, 2010); Instal 10, Glasgow (2010); Museums Quartier/Tonspur, Wien (2009); 7th Bienal do Mercosul, Porto Allegro (2009). Hans siste prosjekter er blant annet «Civic Center», La Casa Encendida, Madrid, «Sixth Housing Estate», South London Gallery, London og «Hobo College», et parallelt prosjekt med Marrakech Biennial. Han har også skrevet en rekke bøker, blant dem Lexicon of the Mouth (2014), Diary of an Imaginary Egyptian (2012), Acoustic Territories (2010) og Background Noise: Perspectives on Sound Art (2006). Han er forlagsredaktør ved Errant Bodies Press og professor ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen.
http://www.brandonlabelle.net

Takk til Rolf Olsen Eiendom!
Takk til KHiB og Stiftelsen 3,14 for teknisk utstyr.


Brandon LaBelle – The Imaginary Republic

Sandviksboder 78B, 5035 Bergen

Opening Thursday 25 September 2014 at 18:00
26. - 28. September 13:00 - 19:00

Self-built communities, secret societies, utopian worlds... – these give vital expression to the deep-rooted desire for alternative living. The Imaginary Republic focuses on this desire, and aims to foreground the imagination as a central driving force not only for the construction of a different world, but also for exploring modes of self-governance. At the core of the project is a consideration of the outsider and the stranger, the hobo and the creative worker as figures of imaginative production and resistance, as well as the dreams that may haunt and inspire us toward other modes of being together.

The Imaginary Republic investigates historical models of utopian communities and social reform, as well as providing material expressions that might inspire a sense for common and uncommon life. The project by Brandon LaBelle takes the form of a series of installations sited in an old stockfish warehouse on the outskirts of Bergen. It seeks to incite speculation upon different models of the imaginary republic defined by the itinerant and the fugitive.

Brandon LaBelle is an artist and writer working with sound culture, voice, and questions of agency. He develops and presents artistic projects and performances within a range of international contexts, often working collaboratively and in public. His artistic work has been presented at NGBK, Berlin (2014), Whitney Museum, NY (2012), Image Music Text, London (2011), Sonic Acts, Amsterdam (2010), A/V Festival, Newcastle (2008, 2010), Instal 10, Glasgow (2010), Museums Quartier/Tonspur, Vienna (2009), 7th Bienal do Mercosul, Porto Allegro (2009). Recent projects include "Civic Center", La Casa Encendida, Madrid, "Sixth Housing Estate", South London Gallery, London, and "Hobo College", Marrakech Biennial parallel project. Also a prolific writer, his books include Lexicon of the Mouth (2014), Diary of an Imaginary Egyptian (2012), Acoustic Territories (2010), and Background Noise: Perspectives on Sound Art (2006). He is the editor of Errant Bodies Press and Professor at the Bergen Academy of Art and Design.
http://www.brandonlabelle.net

Brandon LaBelle Brandon LaBelle Brandon LaBelle Brandon LaBelle Brandon LaBelle Brandon LaBelle Brandon LaBelle Brandon LaBelle Brandon LaBelle Brandon LaBelle Brandon LaBelle Brandon LaBelle Brandon LaBelle Brandon LaBelle Brandon LaBelle Brandon LaBelle Brandon LaBelle Brandon LaBelle Brandon LaBelle Brandon LaBelle Brandon LaBelle Brandon LaBelle Brandon LaBelle Brandon LaBelle Brandon LaBelle Brandon LaBelle