Volt

Cape Malay Curry and Cargo Thoughts

Visningsrommet USF

Torsdag 13. februar kl 21:00

En venn beskrev en gang den kunstneriske prosessen som en kombinasjon mellom lange og korte varigheter – lasteskip og speedbåter. Førstnevnte er de tidkrevende, livslange prosjektene som skrider sakte men sikkert fram: kontinuerlige, i noen grad sammenhengende, og forpliktende. Sistnevnte er fantasiflukter, de raske forsyningsreisene, som danner forbindelser med andre temaer, ideer og steder, men som alltid vender tilbake for å nære det større prosjektet. Vi har alle bagasje (om den så måtte ha kommet bort under transit, eller utløst avgift for overvekt).

I en kveld med samtaler om CARGO-tematikken i Maia Urstad sin utstilling, vil kurator Clare Butcher snakke om verdien i det å vente ved bagasjebåndet, som vil eller ikke vil gi oss tilbake de dyrebare gjenstandene vi lastet om bord til å begynne med.

Clare Butcher er kurator og skribent. Hun underviser ved Gerrit Rietveld Academie og er medlem av School of Missing Studies, Sandberg Instituut i Amsterdam. Hun har nylig oppnådd en MFA ved Centre for Curating the Archive, ved universitetet i Cape Town, Sør-Afrika og før det deltok hun på de Appel Curatorial Programme i Amsterdam i 2009.

Det serveres Cape Malay Curry.
Begrensede plasser – påmelding marie[at]v-o-l-t.no


Cape Malay Curry and Cargo Thoughts

Visningsrommet USF

Thursday 13 February 2014 at 21:00

A friend once described the artistic process to me as a combination between long and short durées – cargo ships and speed boats. The former are the time-taking, life investments which go slowly but surely along: continuous, somewhat coherent, and committed. The latter are the flights of fancy, the quick trips for supplies – forming connections with other themes, ideas and places, but always returning to sustain the bigger project. We all have baggage (be it lost in transit or the reason for overweight luggage charges).

By way of introduction to a conversation on the theme of CARGO in Maia Urstad’s exhibition, visiting curator Clare Butcher will talk about the value of waiting beside the conveyor belt, which may or may not return the precious objects we loaded on board in the very beginning.

Clare Butcher is a curator and writer. She currently teaches in Fine Art at the Gerrit Rietveld Academie and is a member of the School of Missing Studies, Sandberg Instituut in Amsterdam. Recently she conducted an MFA at the Centre for Curating the Archive, University of Cape Town, South Africa and before that, participated in the de Appel Curatorial Programme, Amsterdam, 2009.

Cape Malay Curry is served.
Sign up for the evening: marie[at]v-o-l-t.no
Limited space available.