Volt

Cesilie Holck, Knud Young Lunde, Linda Rogn, Monika Zawadzki, Øyvind Ådland

CHROMA I

Premiss, Damsgårdsveien 35

Åpning fredag 26. august kl 20:00
27. - 28. august 12:00-18:00

I gruppeutstillingen CHROMA I presenterer Volt nye arbeider av den polske billedkunstneren Monika Zawadzki, de bergensbaserte billedkunstnerne Knud Young Lunde og Linda Rogn og forfatterne Cesilie Holck og Øyvind Ådland.

CHROMA-prosjektet er inspirert av den britiske kunstneren og forfatteren Derek Jarman sin bok Chroma – a book of Colour (1993). Jarman arbeidet og eksperimenterte med flere medier: Film, bilder, tekster, dagbøker, collager og hagen sin. Boken Chroma er en blanding av observasjoner, sitater og meditasjoner om farger og livet. Den består av nitten essay om primærfargene, i tillegg til blant annet hvitt, svart, grått, sølv, gull, skygge, lys og gjennomskinnelighet.

I CHROMA I har de fem som er med i utstillingen fått hver sin tittel til å utvikle et nytt verk ut ifra: SILVER, RED, SHADOW, BLACK, TRANSLUCENCE.

Om de som er med:

Cesilie Holck debuterte i 2009 med kortprosasamlingen Norg på Aschehoug. Høsten 2011 utkommer hennes andre bok, romanen Lille Hjelper, på samme forlag.

Knud Young Lunde er billedkunstner. Hans installasjoner preges av en leken og forkludrende tilnærming til etablert mening og kommersielt formspråk. Han har en MA fra Kunsthøgskolen i Bergen, avdeling Kunstakademiet (2009). De siste årene har han stilt ut i Berlin og Warszawa, samt hatt separatutstilling på Entreé i Bergen (2010) og deltatt på BGO1 ved Bergen Kunstmuseum (2010). Våren 2012 viser han en soloutstilling på NoPlace i Oslo. Sammen med Aleksander Stav utgjør Lunde kunstkooperativet Ministry of Transport and Communications. Deres siste intervensjon var et transportbilag til tidsskriftet Replikk.
http://www.younglunde.com

Linda Rogn er billedkunstner og jobber primært med video. Hun har en MA fra Kunsthøgskolen i Bergen, avdeling Kunstakademiet (2007). Noen av hennes senere prosjekter er utstillingen Comfortable Battleground (2010), The Bergen Biennale II: The Next Generation på The Woodmill, London (2010), samt filmfestivaler i Dresden og Berlin og separatutstillingen By her side but take my left arm too på Galleri Gathe (2008). Hun er med i Bergen Ateliergruppe. Hun har kuratert en rekke egeninitierte prosjekter og var blant annet med å drive Prosjekt Alvøen.
http://www.lindarogn.no

Monika Zawadzki er billedkunstner som arbeider med installasjoner, objekter og video. Hun er interessert i sosiale problemstillinger og mellommenneskelige relasjoner. I sine arbeider analyserer hun ekstreme sosiale holdninger som resultat av ønsket om å dominere eller ekskludere. Hun har tidligere hatt separatutstillingene Who sleeps with the dogs, wakes up with fleas (2008) og Anyone (2010) ved Centre for Contemporary Art i Warszawa. Hun arbeider med grafisk design og eksperimenterer med typografi, og er art director av DIK Fagazine. I 2003-2006, ledet hun det ikke-kommersielle kunstnerdrevne galleriet ZOO i Warszawa. For tiden er hun Ph.D.-kandidat ved Academy of Fine Arts i Warszawa.
http://www.monikazawadzki.com/

Øyvind Ådland er forfatter. Han debuterte med Konfliktritt (Aschehoug 2001), og fulgte opp med Møksterhele sår på dagtid (Biblioteket gasspedal 2003) samt Problemet med de to-tre studentene (Aschehoug 2006).

Utstillingen er støttet av Bergen kommune - Seksjon for kunst og kultur. Takk til Piksel og Premiss.


CHROMA I – Cesilie Holck, Knud Young Lunde, Linda Rogn, Monika Zawadzki, Øyvind Ådland

Premiss, Damsgårdsveien 35.

Opening 26 August at 20.00
27 – 28 August 12.00-16.00

For the group exhbition CHROMA I Volt presents new works by Polish artist Monika Zawadzki, Bergen-based artists Knud Young Lunde and Linda Rogn, and the authors Cesilie Holck and Øyvind Ådland.

The CHROMA project is inspired by the British filmmaker, artist and writer Derek Jarman’s Chroma – a book of Colour (1993). Jarman worked and experimented with a range of different media including film, image, text, diary, collage and gardening. His book Chroma consists of 19 essays on the primary hues as well as white, black, grey, silver, gold, shadow, light and transparency, and presents a mix of observations, quotations, and meditations relating to life and colour.

For the exhibition CHROMA I the five contributors were each given a title, which would serve as inspiration for a new work: SILVER, RED, SHADOW, BLACK, and TRANSLUCENCE.

About the contributors:

Cesilie Holck made her literary debut in 2009 with a collection of short prose entitled Norg, published by Aschehoug. Her second book, the novel Lille Hjelper, will be published in autumn 2011 (Aschehoug).

Knud Young Lunde is an artist whose installations are characterised by a playful approach to established meanings and commercial idioms, which he tends to undermine. He holds an MA from the Art Academy at the Bergen National Academy of the Arts (2009). He recently exhibited in Berlin and Warsaw, held a solo show at Entreé in Bergen (2010) and participated in BGO1 at the Bergen Art Museum (2010). In the spring of 2012, he will have a solo exhibition at NoPlace in Oslo. Lunde is part of the artist collective Ministry of Transport and Communications together with Aleksander Stav Lunde. Their last project consisted of an artistic intervention in an issue the journal Replikk dedicated the topic of transport.
http://www.younglunde.com

Linda Rogn is an artist working primarily with video. She holds an MA from the Art Academy at the Bergen National Academy of the Arts (2007). Recent projects include the group exhibitions Comfortable Battleground (2010) and The Bergen Biennale II: The Next Generation at the Woodmill in London (2010), contributions to the film festivals of
Dresden and Berlin, and the solo show By her side but take my left arm too at Galleri Gathe (2008). She is part of the Bergen Ateliergruppe, and has curated a number of self-initiated projects many of them as part of Prosjekt Alvøen, which she runs.
http://www.lindarogn.no

Monika Zawadzki is an artist working with installations, art objects and video. She is interested in social issues and inter-human relations. Her works tend to analyse extreme social attitudes resulting from the desire to dominate or to exclude. Recent solo exhibitions include Who sleeps with the dogs, wakes up with fleas (2008) and Anyone (2010) at Centre for Contemporary Art in Warsaw. Her practice incorporates graphic design and experiments with typography, and she is the art director of DIK Fagazine. In the period 2003-2006, she directed the non-commercial, artist-run gallery ZOO in Warsaw. She is currently a PhD candidate at the Academy of Fine Arts in Warsaw.
http://www.monikazawadzki.com/

Øyvind Ådland is a writer. He made his literary debut in 2001 with Konfliktritt (Aschehoug), which was followed by Møksterhele sår på dagtid Biblioteket Gasspedal) in 2003 and Problemet med de to-tre studentene (Aschehoug) in 2006.

FOTO / PHOTO:

Øyvind Ådland "KUTT UT Å SE SÅNN UT, LILLE VENN"
Print on textile: Margrethe K. Brekke

Monika Zawadzki
"It Could Be Modern" and "BLACK"
Videos

Linda Rogn
"SHADOW"
Video installation, stills
Drawing

Knud Young Lunde
"SILVER"
Installation

Photo: Thor Brødreskift

CHROMA I CHROMA I CHROMA I CHROMA I CHROMA I CHROMA I CHROMA I CHROMA I CHROMA I CHROMA I CHROMA I CHROMA I