Volt

Azar Alsharif, Mari Kvien Brunvoll, Hildegunn Dale, Erik J. Worsøe Eriksen, John Hegre, Johannes Heldén

CHROMA II

Ida Bloms hus, Allégaten 34

Åpning lørdag 4. februar kl 12:00-16:00
5. - 9. februar 12:00-16:00

I gruppeutstillingen CHROMA II presenterer Volt nye arbeider av kunstnerne Azar Alsharif, Erik J. Worsøe Eriksen, Johannes Heldén, forfatteren Hildegunn Dale og musikerne Mari Kvien Brunvoll og John Hegre.

CHROMA-prosjektet er inspirert av den britiske kunstneren og forfatteren Derek Jarmans bok "Chroma – a book of Colour" (1993). Jarman arbeidet og eksperimenterte med flere medier: Film, bilder, tekster, dagbøker, collager og hagen sin. Boken "Chroma" er en blanding av observasjoner, sitater og meditasjoner om farger og livet. Den består av nitten essay om primærfargene, i tillegg til blant annet hvitt, svart, grått, sølv, gull, skygge, lys og gjennomsiktighet.

Om de som er med:

Azar Alsharif er billedkunstner, med en BA i billedkunst fra Kunsthøgskolen i Bergen, avd. Kunstakademiet (2011). Hun arbeider hovedsaklig med collage, installasjon og skulptur i varierende materialer og teknikker. Arbeidene tar oftest utgangspunkt i funnet (billed)materiale. I 2011 deltok hun blant annet på gruppeutstillingene "No One Should Call You A Dreamer" på Galleri F15, "Eyes On Your Instruments" på One Night Only, "Reshuffling Forest (Hellebou Vol. 3)"på Holodeck og "Out Of The Blue And Into The Black"på Bergen Kjøtt.
http://www.azaralsharif.com

Mari Kvien Brunvoll gikk ut fra Jazzlinjen på Griegakademiet i Bergen i 2010. Hun bruker stemmen både som bass, trommer, tekstformidler og som abstrakte lydlandskap ved hjelp av elektroniske hjelpemidler som sampler og effektbokser. I tillegg liker hun å vide ut uttrykket med strenginstrumenter som kalimba og zither, bjeller og andre perkusjonsinstrumenter.
Kvien Brunvoll har vært aktiv med sine solokonserter for vokal/elektronikk de siste fem årene, og har spilt konserter i store deler av Europa, India og blant annet på Ekkofestivalen i Bergen, Festspillene i Nord-Norge, Oslo Jazzfestival og Moldejazz. I tillegg til soloprosjektet er hun med i trioen Building Instrument med Øyvind Hegg-Lunde og Åsmund Weltzien, samt skranglepop-duoen Tim Tygg med Johanne B. Svendsen og hun samarbeider i duoformat med Stein Urheim. De ga ut CDen "Stein & Mari´s Daydream Community" på Jazzland Recordings i 2011. Hun er også tidvis aktiv i tverrkunstneriske prosjekter som installasjons- og performancekunstprosjekter.

Hildegunn Dale er forfatter. Hun debuterte med diktsamlingen "Solkant" (Samlaget 2003). Andre utgivelser på samme forlag er barneboken "Skugge over Grønskarvet" (2007) og diktsamlingene "Elvedraumar" (2004), "Sea, say and see" (2006) og "Armane mine handlingar" (2011). I 2008 kom "Fjell-Øygarden" på H-press. Dale har hovedfag i litteraturvitenskap fra Universitetet i Bergen og har gått på Skrivekunstakademiet i Hordaland. Hun bor på Misje utenfor Bergen.

Erik J. Worsøe Eriksen er utdannet fra Vestlandets Kunstakademi. Han var en av drivkreftene i Galleri Otto Plonk i Bergen (1995-1998). Etter det stod han bak flere større, uavhengige utstillinger sammen med Per Gunnar Eeg-Tverbakk og Eivind Furnesvik, blant annet "Naust" i Øygarden (2000). Eriksen var med i kunstnergruppen Pelikan (med Eeg-Tverbakk og Sletnes) som var aktive med egne utstillinger og sosiale kunsteventer blant annet "Disk"på BIT Teatergarasjen (1998), "Bibliotekaren"på Hordaland kunstsenter (1999) og "I Kunstnernes Hus" på Kunstnernes Hus i 1999. CHROMA II er den første gangen han deltar på en utstilling med egne arbeider etter at Pelikan ble avviklet på slutten av 1990-tallet.
Eriksen er for tiden involvert i flere egne foto- og kunstprosjekter i tillegg til et samarbeidsprosjekt med Yngvar Larsen, "Darker#2" og et internasjonalt gatefotoprosjekt som engasjerer ti fotografer fra like mange hjørner av verden.

Johannes Heldén er forfatter og lyd- og bildekunstner med base i Stockholm. Han har gitt ut bøkene "Burner" (2003), "Det Underjordiska Systemet" (2005), "En Maskin Av Ljus" (2006), "Primärdirektivet / The Prime Directive", en online-bok på Afsnit P (afsnitp.dk), "Bug Bomb" (2007), "Väljarna/The Electorate" (2008), en online-bok for Bonnier Lyrik, "Science Fiction" (2010), "Entropi" (2010) og "Entropi Edition"(2010). I 2010 kom også CDen "Title Sequence" på iDEAL recordings.
Heldén har en master i kunst fra Konsthögskolan Valand i Göteborg (1999-2004). Hans siste separatutstillinger er "The Archive" ved Stene Projects (2011) og "Index of Lights in the Sky" ved Kalmar Konstmuseum (2011). Ved Volt har han tidligere hatt separatutstillingene "A Better Tomorrow" i Bergen (2008) og "The Shape of Things to Come" i Moss i 2010.
http://www.johanneshelden.com

John Hegre er musiker og komponist fra Bergen. Han har vært aktiv som tekniker, lyddesigner og musiker siden sent på 1980-tallet. Han er med i en rekke band og konstellasjoner av musikere som blant andre Jazkamer, Noxagt, Golden Serenades, Public Enema, Rehab, Kaptein Kaliber, Bjørn Torske Band og Bergen Impro Storband. Hegre arbeider også med teater og performance. Noen av hans utgivelser er CDene A Nice Place to Leave, Dekorder (2003), Colors Don't Clash, Dekorder, (2006) og Ballads med Maja S. K Ratkje, Dekorder (2006).

Takk til Ida Bloms hus.


CHROMA II – Azar Alsharif, Mari Kvien Brunvoll, Hildegunn Dale, Erik J. Worsøe Eriksen, John Hegre, Johannes Heldén

Ida Bloms hus, Allégaten 34

Opening on Saturday 4 February, 12:00 - 16:00.
Sunday 5 till 9 February from 12.00 to 16.00.

For the group exhibition CHROMA II Volt are presenting new works by artists Azar Alsharif, Erik J. Worsøe Eriksen and Johannes Heldén; author Hildegunn Dale; and musicians Mari Kvien Brunvoll and John Hegre.

The CHROMA project is inspired by British artist, writer and filmmaker Derek Jarman’s book Chroma – a book of Colour (1993). Jarman worked and experimented with a range of different media including film, photography, writing, the diary format, collages and gardening. Chroma consists of a mix of observations, quotations and meditations on life and colour. It contains of 19 essays on the primary colours as well as white, black, grey, silver, gold, shadow, light and translucence.

About the participants:

Azar Alsharif is a visual artist, who graduated with a BA in Fine Art from the Art Academy at Bergen National Academy of the Arts in 2011. She works primarily with collage, installation and sculpture, drawing on a range of materials and techniques. She usually uses found imagery as her point of departure. Recent exhibitions include the group show No One Should Call You A Dreamer at Galleri F15, Eyes On Your Instruments at One Night Only, Reshuffling Forest (Hellebou Vol. 3) at Holodeck and Out Of The Blue And Into The Black at Bergen Kjøtt (all 2011).
http://www.azaralsharif.com

Mari Kvien Brunvoll graduated from the Grieg Academy in Bergen in 2010. She uses her voice as a bass, drums, for the mediation of texts, and as abstract soundscapes with the help of electronic devices such as samplers and effect boxes. She also enjoys supplementing her musical expression with string instruments such as the kalimba and zither, as well as using bells and other percussion instruments. Kvien Brunvoll has had a number of vocal/electronica solo performances over the last five years, and has held concerts across Europe, in India, and in Norway, including at the Ekko Festival in Bergen, the Arts Festival of North Norway, Oslo Jazz Festival and Molde International Jazz Festival. In addition to her solo projects, Kvien Brunvoll is also part of the trio Building Instrument together with Øyvind Hegg-Lunde and Åsmund Weltzien and the lo-fi pop duo Tim Tyg with Johanne B. Svendsen. She also works collaboratively with Stein Urheim, and in 2011 they released the album Stein & Mari´s Daydream Community on Jazzland Recordings. She also works with cross-disciplinary projects, including installation and performance art.

Hildegunn Dale is a writer. Her literary debut was a collection of poems entitled Solkant published by Samlaget in 2003. Samlaget also published her children’s book Skugge over Grønskarvet (2007) and the poetry collections Elvedraumar (2004), Sea, say and see (2006) and Armane mine handlingar (2011). Fjell-Øygarden was published by H-press in 2008. Dale holds an MA in Literature from the University of Bergen, and has attended Skrivekunstakademiet in Hordaland. She is based at Misje, outside Bergen.

Erik J. Worsøe Eriksen was educated at Vestlandet Art Academy. He was one of the people behind Galleri Otto Plonk in Bergen (1995-1998). After that, he organised several large, independent exhibitions with Per Gunnar Eeg-Tverbakk and Eivind Furnesvik including Naust at Øygarden (2000). Eriksen was part of the artist collective Pelikan (with Eeg-Tverbakk and Sletnes) who organised their own exhibitions and social art events including Disk at BIT Teatergarasjen (1998), Bibliotekaren at Hordaland Art Centre (1999) and I Kunstnernes Hus at Kunstnernes Hus (1999). CHROMA II is his first exhibition of his own works since Pelikan disbanded at the end of the 1990s. Eriksen is currently involved in several of his own photography and art projects, as well as a collaboration with Yngvar Larsen, Darker#2, and an international street photography project with ten different photographers from all over the world.

Johannes Heldén is a writer and artist based in Stockholm. He has published the books Burner (2003); Det Underjordiska Systemet (2005); En Maskin Av Ljus (2006); Primärdirektivet / The Prime Directive, online Afsnit P (afsnitp.dk); Bug Bomb (2007); Väljarna/The Electorate (2008), online for Bonnier Lyrik; Science Fiction (2010); Entropi (2010); and Entropi Edition (2010). As an artist he works with both sound and images, and he released the CD Title Sequence on iDEAL recordings in 2010. Heldén holds a MA in Fine Art from Valand School of Fine Arts in Gothenburg (1999-2004). Recent solo exhibitions include The Archive at Stene Projects (2011) and Index of Lights in the Sky at Kalmar Konstmuseum (2011). He has shown previously with Volt in the form of the solo exhibitions A Better Tomorrow in Bergen (2008) and The Shape of Things to Come in Moss (2010).
http://www.johanneshelden.com

John Hegre is a musician and composer from Bergen. He has been working as a technician, sound designer and musician since the late 1980s. He is part of several bands and constellations of musicians including Jazkamer, Noxagt, Golden Serenades, Public Enema, Rehab, Kaptein Kaliber, Bjørn Torske Band, and Bergen Impro Storband. Hegre also works with theatre and performance. His album releases include A Nice Place to Leave (2003), Colors Don't Clash (2006) and Ballads with Maja S. K Ratkje (2006), all on Dekorder.


Photo:

Erik J. Worsøe Eriksen
Good Morning, Sir!
Two photos

Hildegunn Dale
Det blå rommet
Two books
Text and photo

Azar Alsharif
Forcefully Selected

Azar Alsharif
The Gaze, The Goal and The Gift

John Hegre
Unknown material
Boxes in the space

Azar Alsharif

Johannes Heldén
The Sun
Animation 3 min 50 sek
A picture
A book

Mari Kvien Brunvoll
Soundinstallation, 29 min

All photos: Thor Brødreskift