Volt

Signe Becker, Phil Coy, Dimitris Ioannou, Marte Johnslien, Yokoland

CHROMA III

Bergen Kjøtt

Åpning lørdag 5. mai kl 14.00
6. - 15. mai kl 14:00 - 18:00
Stengt mandager

I gruppeutstillingen CHROMA III presenterer Volt nye arbeider av kunstnerne Signe Becker, Phil Coy, Dimitris Ioannou, Marte Johnslien og Yokoland.

CHROMA-prosjektet er inspirert av den britiske kunstneren og forfatteren Derek Jarmans bok ”Chroma – a book of Colour” (1993). Jarman arbeidet og eksperimenterte med flere medier: Film, bilder, tekster, dagbøker, collager og hagen sin. Boken ”Chroma” er en blanding av observasjoner, sitater og meditasjoner om farger og livet. Den består av nitten essay om primærfargene, i tillegg til blant annet hvitt, svart, grått, sølv, gull, skygge, lys og gjennomsiktighet.

Om de som er med:

Signe Becker arbeider frilans som scenograf og kunstner. Hun har en bachelorgrad i scenografi fra Akademi for Scenekunst i Fredrikstad (2006) og en mastergrad i visuell kommunikasjon fra Kunsthøgskolen i Oslo (2008). Hennes kunstneriske arbeide veksler mellom teater, performance og danseproduksjoner til egne kunstprosjekter. De siste årene har hun arbeidet med en rekke produksjoner, blant annet ved Black Box Teater (2006-2012), Hordaland Teater (2007), Rogaland Teater (2008), Grusomhetens Teater (2009), Dansens Hus (2009), Dramatikkens Hus (2010), Teaterhuset Avant Garden (2011), og Baltic Circle Helsinki (2011). Siden 2006 har hun arbeidet fast som scenograf for Verk Produksjoner, der forestillingen “Det eviga leendet” vant prisen Årets forestilling 2011. I samarbeid med koreograf Ingri Fiksdal og billedkunstner og musiker Ingvild Langgård har hun laget forestillingen “The Orchard Ballads” (2011) og de er igang med et nytt konsertperformanceprosjekt med tittel “Night Tripper”.
http://www.signebecker.com

Phil Coy er en London-basert kunstner. Han studerte ved Liverpool John Moores University, Ecole des Beaux Arts de Nantes og Slade School of Fine Art. Han arbeider for det meste med film og video, men hans kunstneriske virke inkluderer også tegning, installasjoner, foto, lyd, performance, tekst og arkitektur. Verkene kjennetegnes ved en strukturell tilnærming til materialer og prosesser. De siste årene har Coy hatt flere separatutstillinger og filmfremvisninger, blant annet: ”Façade” på Whitechapel Gallery (2011); ”Façade” på South London Gallery (2010); ”An attempt to avoid the dissatisfaction that everything relevant will not be recorded” med Volt på Visningsrommet USF (2010); ”Wordland” som del av LUX Event på the Arcola Theatre, London (2008); ”Wordland” på Outpost, Norwich (2008); og ”Wordland” på City Projects (2008).

Aktuelle og tidligere gruppeutstillinger inkluderer: Whitstable Biennale 2012; ’Recollect’ på Wysing Arts Centre (2012); ’Façade’ på National Glass Centre (2011); Phil Coy & Yuko Shiraishi på the Russian Club Gallery (2010); Whitstable Biennale 2010. DIY; Ars Nova Museum, Turku, Finland (2007); ’Phil Coy: Test Signal, Hannah Rickards: Thunder’ på South London Gallery (2006); ’Real Estate, London in Six Easy Steps’ på ICA (2005); Incommunicado på Cornerhouse (2004).
I tillegg har Coy holdt performancene 'Adaptive reuse and exfiltration' på Whitechapel Gallery (2010) og 'Where petty theft sleeps', på Arnolfini i Bristol (2010).
http://www.philcoy.info

Dimitris Ioannou er en kunstner basert i Athen. Han studerte maleri ved Kunstakademiet i Athen (1994-99) og har en mastergrad i Fine Art fra the Pratt Institute i New York (2000-2002) med stipend fra Onassis-stiftelsen. I 2005 hadde han et kunstneropphold ved USF Verftet, Bergen. Han har blant annet hatt separatutstillingene : “You got A good one!”(2008) ved K44 i Athen, ”You got A good one! (The Bergen Mix)” ved Volt (2008), ”CMYK series” (2005) ved RGB studio i Athen. Ioannou har også deltatt på gruppeutstillingene: ”Evolution ID” (2010), Ileana Tounta Contemporary Art Center, Athen; “Conceptual Obsession – Obsessive Conceptualism” (2008), TinT Gallery, Thessaloniki; “Emergency Room” (2007), Ileana Tounta Contemporary Art Center, Athen; ”I Sighroni Elliniki Skini” (2007), Art Athina, Helexpo, Athen; “What Remains Is Future” (2006), Old Arsakeion School, Patras; “So Much… So Great” (2003), Larissa Contemporary Art Centre, Larissa, “20 Rooms: 20 Curators Propose 20 Young Artists” (2003) utvalgt av Xenia Kalpaktsoglou ved Kappatos Gallery, St George Lycabettus Hotel i Athen, og “Pratt: Beyond the Gates” (2002), Art in General, New York
http://www.dimitrisioannou.net

Marte Johnslien er billedkunstner og er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo (2005). Hun jobber prosjektbasert med skulptur, installasjon, fotografi og bokverker. Arbeidene er av en analytisk natur, med fokus på å reise spørsmål rundt kunnskap og historie. De tar ofte utgangspunkt i kunstneriske og arkitektoniske idéer og praksiser som har påvirket samfunnet og det offentlige rom. Hun har vært med på gruppeutstillinger på Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst (2008), Museum of Contemporary Arts, Antwerpen (2010), Lewis Glucksman Gallery, Cork (2008). Hun har hatt separatutstillinger på Galleri Riis i Oslo (2011) og 0047 Oslo (2008) og er aktuell med to større offentlige kunstoppdrag i Bergen, på Gulating plass med skulpturen ”Blindfold” (2011), og ved nye Odontologisk fakultet som åpner høsten 2012.
http://www.martejohnslien.com

Yokoland er et designstudio som arbeider med ulike områder innenfor grafisk design og illustrasjon. De jobber både på oppdrag og med selvinitierte prosjekter. Yokoland er kjent for sitt arbeid med diverse kulturaktører som, for eksempel, det uavhengige plateselskapet Metronomicon Audio og Flamme Forlag. Yokoland består av Aslak Gurholt Rønsen, Martin Lundell, Espen Friberg og Thomas Nordby. De er basert i Oslo og Trondheim.
http://www.yokoland.com

Takk til Bergen Kjøtt / Bergen Contemporary Art Projects (BCAP) for lokale.


CHROMA III – Signe Becker, Phil Coy, Dimitris Ioannou, Marte Johnslien, Yokoland

Bergen Kjøtt

Opening on Saturday 5 May, at 14.00
Sunday 6. till 15. May from 14:00 to 18:00
Closed on Mondays

For the group exhibition CHROMA III Volt are presenting new works by artists Signe Becker, Phil Coy, Dimitris Ioannou, Marte Johnslien and Yokoland.

The CHROMA project is inspired by British artist, writer and filmmaker Derek Jarman’s book ”Chroma – a book of Colour” (1993). Jarman worked and experimented with a range of different media including film, photography, writing, the diary format, collages and gardening. ”Chroma” consists of a mix of observations, quotations and meditations on life and colour. It contains of 19 essays on the primary colours as well as white, black, grey, silver, gold, shadow, light and translucence.

About the participants:

Signe Becker works as a freelance scenographer and artist. She holds a BA degree in Scenography from the Norwegian Theatre Academy in Fredrikstad (2006), and an MA degree in Visual Communication from the Oslo National Academy of the Arts (2008). Her practice is wide-ranging and incorporates theatre, performance and dance productions as well as her own art projects. The last few years she has been working on a range of productions for different institutions including the Black Box Teater (2006-2012), Hordaland Theatre (2007), Rogaland Theatre (2008), Grusomhetens Teater (2009), Dansens Hus (2009), Dramatikkens Hus (2010), Teaterhuset Avant Garden (2011), and the Baltic Circle in Helsinki (2011). Since 2006, she has worked as an in-house scenographer for Verk Produksjoner, who won Production of the Year 2011 for “Det eviga leendet”. Together with the choreographer Ingri Fiksdal and the artist and musician Ingvild Langgård, Becker created the production “The Orchard Ballads” (2011) and the team is currently working on a new concert/performance project entitled “Night Tripper”.
http://www.signebecker.com

Phil Coy is an artist based in London. He studied at Liverpool John Moores, Ecole des Beaux Arts de Nantes and The Slade School of fine art. Working predominantly in film and video his works also encompass drawing, installation, photography, sound, performance, text pieces and architecture and are often characterized by a structural approach to materials and processes. Recent solo exhibitions and screenings include: ”Façade”, Whitechapel Gallery, 2011. ”Façade”, South London Gallery, 2010. Wordland, ”An attempt to avoid the dissatisfaction that everything relevant will not be recorded”, Volt, Gallery USF 2010, ”Wordland”, a LUX Event at The Arcola Theatre, London, 2008. ”Wordland, Outpost”, Norwich, 2008. ”Wordland”, City Projects, 2008. Recent / forthcoming group shows include: Whitstable Biennale 2012. Recollect; Wysing Arts Centre, 2012. Façade; National glass centre, 2011. Phil Coy & Yuko Shiraishi; The Russian Club Gallery 2010. Whitstable Biennale, 2010. DIY; Ars Nova Museum, Turku, Finland, 2007. Phil Coy: Test Signal, Hannah Rickards: Thunder, South London Gallery, 2006. Real Estate, London in Six easy steps, ICA, 2005. Incommunicado; Cornerhouse, 2004. Recent performances from auto-cue include: 'Adaptive reuse and exfiltration' at Whitechapel, 2010 and 'Where petty theft sleeps', at Arnolfini, 2010.
http://www.philcoy.info

Dimitris Ioannou is an artist based in Athens. He studied Painting at the Athens School of Fine Arts (1994-1999), and received a Master’s degree in Fine Arts from the Pratt Institute in New York (2000-2002) with a scholarship from the Onassis foundation. In 2005 he participated in the Artist In Residency programme at USF Verftet, Bergen. Previous solo exhibitions include “You got A good one!”(2008) at the K44 exhibition space in Athens, ”You got A good one! (The Bergen Mix)” at Volt (2008), ”CMYK series” (2005) at the RGB studio in Athens. Selected group shows include: ”Evolution ID” (2010), Ileana Tounta Contemporary Art Center, Athens; “Conceptual Obsession – Obsessive Conceptualism” (2008), TinT Gallery, Thessaloniki; “Emergency Room” (2007), Ileana Tounta Contemporary Art Center, Athens; ”I Sighroni Elliniki Skini” (2007), Art Athina, Helexpo, Athens; “What Remains Is Future” (2006), Old Arsakeion School, Patras; “So Much… So Great” (2003), Larissa Contemporary Art Cente, Larissa; ; “20 Rooms: 20 Curators Propose 20 Young Artists” (2003) selected by Xenia Kalpaktsoglou, Kappatos Gallery, St George Lycabettus Hotel in Athens; and “Pratt: Beyond the Gates” (2002), Art in General, New York
http://www.dimitrisioannou.net

Marte Johnslien is an artist educated at the Academy of Fine Art in Oslo (2005). She works on a project basis and incorporates sculpture, installation, photography and publishing in her practice. Her works have an analytical quality as she queries established notions of knowledge and history. She often uses as her point of departure artistic and architectural ideas and practices that have shaped society and the public sphere. Johnslien has held solo exhibitions at Galleri Riis in Oslo (2011) and at 0047 Oslo (2008). She has also participated in group exhibitions at the Astrup Fearnley Museum in Oslo (2008), the Museum of Contemporary Arts in Antwerp (2010), and the Lewis Glucksman Gallery in Cork (2008). Johnslien was recently commissioned to carry out two large public art projects in Bergen: the sculpture "Blindfold" (2011) for the Gulating square and a project at the new Faculty of Odontology, which opens in the autumn of 2012.
http://www.martejohnslien.com

Yokoland is a design studio that works across various fields of graphic design and illustration – both commissioned and self initiated work. The studio focuses on close long-term collaborations with their clients, and is known for their work with cultural clients such as the independent record label Metronomicon Audio and publishing house Flamme Forlag. Yokoland consists of Aslak Gurholt Rønsen, Martin Lundell, Espen Friberg and Thomas Nordby. The studio is situated in Oslo and Trondheim.
http://www.yokoland.com

We are grateful to Bergen Kjøtt / Bergen Contemporary Art Projects (BCAP) for providing the premises for this exhibition.

Photo:

Signe Becker
"Entertain" (2012)

Marte Johnslien
"Psphere 1" (2012)

Phil Coy
"Landscape arising from within or of the thing" (2012)

Yokoland
"Colour Quotes" (2012)

Dimitris Ioannou
"RGB (no budget)" (2012)

All photos: Thor Brødreskift

CHROMA III CHROMA III CHROMA III CHROMA III CHROMA III CHROMA III CHROMA III CHROMA III CHROMA III CHROMA III CHROMA III CHROMA III CHROMA III CHROMA III CHROMA III CHROMA III CHROMA III CHROMA III CHROMA III CHROMA III