Volt

Jenny Hval, Cecilia Jonsson, Stian Eide Kluge, Magnhild Øen Nordahl, Marthe Elise Stramrud

CHROMA IV

Skostredet 20

Åpning lørdag 16. mars 2013 kl. 14:00
17. - 22. mars kl. 14:00 – 18:00

I gruppeutstillingen CHROMA IV presenterer Volt nye arbeider av kunstnerne Jenny Hval, Cecilia Jonsson, Stian Eide Kluge, Magnhild Øen Nordahl og Marthe Elise Stramrud.

CHROMA-prosjektet er inspirert av den britiske kunstneren og forfatteren Derek Jarmans bok ”Chroma – a book of Colour” (1993). Jarman arbeidet og eksperimenterte med flere medier: Film, bilder, tekster, dagbøker, collager og hagen sin. Boken ”Chroma” er en blanding av observasjoner, sitater og meditasjoner om farger og livet. Den består av nitten essay om primærfargene, i tillegg til blant annet hvitt, svart, grått, sølv, gull, skygge, lys og gjennomsiktighet.

Om de som er med:

Jenny Hval er plateartist, lydkunstner, forfatter og skribent. Hun har utgitt to album under aliaset Rockettothesky, og hennes tredje album, Viscera, utkom i 2011 under hennes eget navn. I tillegg til soloprosjektet jobber hun med improvisasjon og elektronikk i duoen Nude on Sand sammen med Håvard Volden. Nude on Sand ga ut sin første plate i 2012. Hval debuterte som forfatter med romanen ”Perlebryggeriet” (Kolon Forlag, 2009). Hennes andre bok ”Inn i ansiktet” (Oktober forlag) utkom høsten 2012. Sammen med Inger Bråtveit lagde hun forestillingen ”Kvit søppel” i 2011. Tidligere utstillinger er blant annet “Innocence is kinky”, Henie Onstad Kunstsenter (2012).
http://www.jennyhval.com

Cecilia Jonsson er en svensk kunstner basert i Bergen. Hun arbeider med lyd og tredimensjonale verk. Hun har en mastergrad fra Kunsthøgskolen i Bergen (2012) og har deltatt i masterprogrammet Nordic Sound Art. Tidligere gruppeutstillinger er blant annet ved F-Block Gallery i Bristol, Singuhr Hörgalerie i Berlin, LiveInYourHead i Genève og Museet for Samtidskunst i Roskilde. Hennes arbeider er ofte kunstneriske fortolkninger av empirisk materiale inspirert av naturvitenskaplige forskningsmetoder. Der planter, vann og jern utgjør bakteppet i flere av hennes kunstverk, hvor de symbolsk figurerer og tematiserer et imaginært mellomrom mellom natur og teknologi, miljøspørsmål og sosialkultur.
http://www.ceciliajonsson.com

Stian Eide Kluge er billedkunstner basert i Oslo. Han har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo og School of Visual Arts, Department for Film and Video i New York. Siden 2010 driver han visningsstedet 1857 i Oslo sammen med Steffen Håndlykken. Seneste utstillinger inkluderer ”The A Priori Echo And The Necks” på IMO i København og gruppeutstillingen ”I Wish This Was A Song. Music in Contemporary Art” ved Museet for Samtidskunst i Oslo. Hans arbeider har vært vist ved blant annet Kunstnerforbundet, Galleri Erik Steen, 0047, Galleri Trafo and Galerei Gabriel Rolt i Amsterdam.
http://stian-eide-kluge.com

Magnhild Øen Nordahl bor og arbeider i Stockholm hvor hun høsten 2012 startet på en mastergrad ved Kungliga konsthögskolan. Fra tidligere har hun en bachelorgrad fra Kunsthøgskolen i Bergen (2010). De siste årene har hun stilt ut ved Blank Projects i Cape Town, Tin Sheds Gallery i Sydney, på The Armory Show i New York, på Svalbard, i Bergen Kunsthall og sist med Entreé på Platform Stockholm. Øen Nordahl arbeider hovedsakelig med skulptur og installasjon. Prosjektene starter ofte med en undersøkelse av mekaniske og estetiske egenskaper ved arkitektoniske elementer og funksjonelle strukturer, slik som reisverk eller knuter. Hennes nye arbeid kretser rundt tema som håndverk og epistemologi.
http://www.magnhildnordahl.com

Marthe Elise Stramrud er billedkunstner. Hun er medlem av atelierfellesskapet Flaggfabrikken og kunstnergruppen Gruppe 11. Hun har en bachelorgrad fra Kunsthøgskolen i Bergen (2011) og har også studert ved Högskolan för fotografi i Göteborg, Oslo Fotokunstskole og Prosjektskolen. Siste utstillinger er gruppeutstillinger ved blant andre Hobusepea, Tallinn, CC i Malmø, Akershus kunstsenter, Bergen Kjøtt, de Joode & Kamutzki i Berlin, Tollbodallmenningen 39 og Sørlandsutstillingen. I 2012 vant hun Norske Kunstforeningers debutantpris for fotoserien "Livingroom Poetics". Stramrud arbeider hovedsakelig med fotografi hvor hun presenterer representasjoner av ulike skulpturelle komposisjoner.
http://www.martheelise.com


CHROMA IV – Jenny Hval, Cecilia Jonsson, Stian Eide Kluge, Magnhild Øen Nordahl, Marthe Elise Stramrud

Skostredet 20

Opening on Saturday 16 March, at 14.00
Sunday 17. till 22. March from 14:00 to 18:00

For the group exhibition CHROMA IV Volt are presenting new works by artists Jenny Hval, Cecilia Jonsson, Stian Eide Kluge, Magnhild Øen Nordahl and Marthe Elise Stramrud.

The CHROMA project is inspired by British artist, writer and filmmaker Derek Jarman’s book ”Chroma – a book of Colour” (1993). Jarman worked and experimented with a range of different media including film, photography, writing, the diary format, collages and gardening. ”Chroma” consists of a mix of observations, quotations and meditations on life and colour. It contains of 19 essays on the primary colours as well as white, black, grey, silver, gold, shadow, light and translucence.

About the participants:

Jenny Hval is an artist and writer. She has brought out two albums under the alias Rockettothesky and her third album, Viscera, was released in 2011 under her own name. In addition to these solo projects, she works with improvisation and electronic music in the duo Nude on Sand with Håvard Volden, and the two released their first album in 2012. Hval made her literary debut with the novel ”Perlebryggeriet” (Kolon Forlag, 2009). Her second book ”Inn i ansiktet” (Oktober forlag) was published in the autumn of 2012. Together with Inger Bråtveit, Hval created the performance ”Kvit søppel” in 2011. Previous exhibitions include “Innocence is kinky” at the Henie-Onstad Art Centre (2012).
http://www.jennyhval.com

Cecilia Jonsson is a Swedish artist based in Bergen. She holds an MA degree from the Bergen Academy of Art and Design (2012) and has also participated in the MA programme ‘Nordic Sound Art’. She has previously taken part in group exhibitions at the F-Block Gallery in Bristol; the Singuhr Hörgalerie in Berlin; LiveInYourHead in Geneva; and at the Museum of Contemporary Art in Roskilde. Jonsson’s work often takes the form of artistic interpretations of empirical material, inspired by the research methods used in the natural sciences. Plants, water and iron form the backdrop of many of her works, where these elements operate as figures and thematics in imagined slippages between nature and technology, environmental concerns and social culture.
http://www.ceciliajonsson.com

Stian Eide Kluge is a visual artist based in Oslo. He was educated at the Oslo National Academy of the Arts and at the School of Visual Arts, Department for Film and Video in New York. He has been running the 1857 gallery together with Steffen Håndlykken since 2010. Recent exhibitions include ”The A Priori Echo And The Necks” at IMO in Copenhagen and the group show ”I Wish This Was A Song. Music in Contemporary Art” at the Museum of Contemporary Art in Oslo. He has also shown at the Oslo venues Kunstnerforbundet, Galleri Erik Steen, 0047 and Galleri Trafo, as well as at Galerei Gabriel Rolt in Amsterdam.
http://stian-eide-kluge.com

Magnhild Øen Nordahl lives and works in Stockholm, where she began her MA at the Royal Institute of Art (KKH) in the autumn of 2012. She holds a BA degree from the Bergen Academy of Art and Design (2010). She has recently exhibited at Blank Projects in Cape Town; the Tin Sheds Gallery in Sydney, at The Armory Show in New York, at Svalbard, at Bergen Kunsthall and, most recently, at Entreé at Platform Stockholm. Øen Nordahl works predominantly with sculpture and installations. Her art projects often take as their point of departure investigations into the mechanical and aesthetic features of architecture and functional structures, such as frameworks for buildings or knots. Her most recent work deals with notions of craft and epistemology.
http://www.magnhildnordahl.com

Marthe Elise Stramrud is a visual artist. She is a member of the artist collective Gruppe 11 and the shared studio community at Flaggfabrikken. She holds a BA degree from the Bergen Academy of Art and Design (2011), and has also studied Photography at Valand Academy at the University of Gothenburg; Oslo Fotokunstskole; and Prosjektskolen Kunstskole i Oslo.
Stramrud has recently participated in group exhibitions at Hobusepea in Tallinn; CC in Malmö; Akershus Art Centre; Bergen Kjøtt; de Joode & Kamutzki in Berlin, Tollbodallmenningen 39; and Sørlandsutstillingen. In 2012, she was awarded the Debutant Prize by the Norwegian Association of Art Societies for the photographic series Livingroom Poetics". Stramrud works predominantly with photography through which she presents different sculptural compositions.
http://www.martheelise.com

Photo: Thor Brødreskift

Jenny Hval "Audition" (2013) 7,44 min

Magnhild Øen Nordahl "Blue scrape black worm green tease burgundy taper yellow fay" (2013)

Marthe Elise Stramrud "Shadow is the Queen of Color" (2013)

Stian Eide Kluge "The Necks" (2012)

Stian Eide Kluge "Coyhaique Black (Lamb / Cow / Dog)" (2013)

Cecilia Jonsson "Wave Machine" (2013)

CHROMA IV CHROMA IV CHROMA IV CHROMA IV CHROMA IV CHROMA IV CHROMA IV CHROMA IV CHROMA IV CHROMA IV CHROMA IV CHROMA IV CHROMA IV CHROMA IV CHROMA IV CHROMA IV CHROMA IV CHROMA IV CHROMA IV