Volt

DIK Fagazine

Robot, Skostredet 15

21. august 2008 kl. 18:00

DIK Fagazine er det første og det eneste kunstmagasinet fra tidligere Øst-Europa om homoseksualitet og maskulinitet. Magasinet er tospråklig, på polsk og engelsk, blir laget og trykt i Polen og distribuert verden over. Initiativtaker og redaktør for magasinet er billedkunstneren Karol Radziszewski. Han er nå i Bergen i forbindelse med Volt sin utstilling av det polske kunstnerkollektivet szu szu, og torsdag inviterer Volt i samarbeid med Robot til en presentasjon av bladet i Robotbutikken.

Karol Radziszewski etablerte DIK Fagazine i 2005. Hvert nummer av DIK Fagazine har et eget konsept, og bladet inneholder intervjuer, reportasjer og kunstbidrag fra blant annet kunstnere som Wilhelm Sasnal, Dan Perjovschi, Zbigniew Libera, Artur Zmijewski, Rafal Bujnowski, Katarzyna Kozyra, Pawel Althamer, Slava Mogutin, Brian Kenny og Alex Mirutziu. Magasinets interessefelt dekker kunst, fotografi, litteratur, tegneserier og mote. Logo og bladets design er laget av en av Polens beste unge designere, Monika Zawadzka, som tidligere drev kunstgalleriet Zoo i Warszawa.
http://www.dikfagazine.com


DIK Fagazine

Robot, Skostredet 15

21 August 2008, 6 pm

DIK Fagazine is the first and only art magazine from Eastern Europe that deals with homosexuality and masculinity. The magazine is bilingual, in English and Polish, is printed in Poland and distributed across the world. The artist Karol Radziszewski is the founder and editor of the magazine. He is currently in Bergen for Volt’s exhibition of the artists’ collective szu szu, and Volt has collaborated with Robot to present the magazine in the Robot shop on Thursday.

Karol Radziszewski established DIK Fagazine in 2005. Each issue of the magazine is organised around a different concept and the magazine contains interviews, reports and artist’s contributions from the likes of Wilhelm Sasnal, Dan Perjovschi, Zbigniew Libera, Artur Zmijewski, Rafal Bujnowski, Katarzyna Kozyra, Pawel Althamer, Slava Mogutin, Brian Kenny and Alex Mirutziu. The magazine covers art, photography, literature, comic strips and fashion. The magazine layout and design has been created by one of Poland’s leading young designers Monika Zawadzka, who previously ran the gallery Zoo in Warsaw.
http://www.dikfagazine.com

DIK Fagazine