Volt

Dimitris Ioannou

You got A good one! (The Bergen Mix)

Lars Hilles gate/Christies gate

9. desember 2008 - 25. januar 2009
Åpning 9. desember kl. 19:00

“You got A good one! (The Bergen Mix)” er en installasjon av den greske samtidskunstneren Dimitris Ioannou. Installasjonen består av pappesker som har blitt brukt til å transportere 12” vinylplater i posten. Utstillingen handler om prosessen ved det å samle og gjenbruke “bruksløse” objekter. Dimitris Ioannou har fylt vinduene på Volt med ca 200 esker som har inneholdt 12” vinylplater som han har kjøpt fra ebay og musikkforhandlere på internett. Eskene har blitt sendt fra ulike deler av verden og hver eske har innskrevet mottakerens navn og adresse, som er kunsteren selv. Ved å sette sammen alle eskene skaper Dimitris Ioannou ulike narrativ om deres opprinnelsessted og -tid, som også er fragmenterte selvbiografiske elementer for kunstneren. Eskene konstituerer fysiske spor i prosessen med å skape musikksamlingen som strekker seg over en tidsperiode på fem år. Tittelen på utstillingen er hentet fra en lapp som lå i en av eskene sammen med LP-platen Ioannou hadde kjøpt.

Dimitris Ioannou er kunstner og dj med base i Athen. Han har studert maling ved Athens School of Fine Arts (1994-1999), og tok Master in Fine Arts ved Pratt Institute i New York (2000-2002). Utstillingen er Ioannou sin tredje soloutstilling, og hans første utenfor Athen. Tidligere i år hadde han sin andre soloutstilling “You got A good one!”, ved galleriet k44 i Athen. I desember 2005 hadde han sin første soloutstilling, ”CMYK series”, ved RGB studio i Athen. Han har deltatt blant annet på gruppeutstillingene: “Emergency Room” (2007), Ileana Tounta Contemporary Art Center i Athen, “What Remains Is Future” (2006), Old Arsakeion School i Pastras, “An outing-The Beltsios Collection: Contemporary Art in Greece in the 21st century” (2006), Matsopoulos Mill i Trikala, “Domestic Alien” (2004), Ileana Tounta Contemporary Art Center i Athen, “So Much… So Great” (2003), Larissa Contemporary Art Cente i Larissa, “20 Rooms: Twenty Curators Propose Twenty Young Artists” (2003) hvor Ioannou ble valgt av kuratoren Xenia Kalpaktsoglou, utstillingen var organisert av Kappatos Gallery og Saint George Lycabettus Hotel i Athen og Pratt: Beyond the Gates” (2002), Art in General i New York.


Dimitris Ioannou – You got A good one! (The Bergen Mix)

Lars Hilles gate/Christies gate

Opening 9 December, 7 pm
9 December – 25 January 2009

“You got A good one! (The Bergen Mix)” is an installation by the Greek artist Dimitris Ioannou, which consist of cardboard packaging that has been used to post 12” vinyls. The exhibition examines the process of collection and the recycling of “useless” objects. Ioannou has filled the windows of Volt with around 200 packing cases that have housed records, which he has purchased from e-bay and online music stores. The packages have been sent from all around the world and each has the name and address of the recipient printed on it, which is the artist himself. By putting all the packages together Ioannou creates different narratives about their spatial and temporal origin, which also invoke elements of the artist’s own history. The packaging constitutes physical traces of the process of creating a music collection that stretches over a period of five years. The title of the exhibition is taken from a note included in the package containing one of Ioannou purchased LPs.

Dimitris Ioannou is an artist and DJ based in Athens. He studied painting at the Athens School of Fine Arts (1994-1999), and received a Master’s degree in Fine Arts from the Pratt Institute in New York (2000-2002). This exhibition is Ioannon’s third solo show and his first outside Greece. Earlier this year he held his second solo exhibition “You got A good one!” at the k44 gallery in Athens. In December 2005, he held his first solo exhibition ”CMYK series” at the RGB studio in Athens. Selected group shows include: “Emergency Room” (2007), Ileana Tounta Contemporary Art Center, Athens; “What Remains Is Future” (2006), Old Arsakeion School, Pastras; “An outing-The Beltsios Collection: Contemporary Art in Greece in the 21st century” (2006), Matsopoulos Mill, Trikala; “Domestic Alien” (2004), Ileana Tounta Contemporary Art Center, Athens; “So Much… So Great” (2003), Larissa Contemporary Art Cente, Larissa; “20 Rooms: Twenty Curators Propose Twenty Young Artists” (2003) where Ioannou was selected by the curator Xenia Kalpaktsoglou, the exhibition was organised by the Kappatos Gallery and Saint George Lycabettus Hotel in Athens; and “Pratt: Beyond the Gates” (2002), Art in General, New York.

Photo: Thor Brødreskift

You got A good one! (The Bergen Mix) You got A good one! (The Bergen Mix) You got A good one! (The Bergen Mix) You got A good one! (The Bergen Mix) You got A good one! (The Bergen Mix)