Volt

Erick Beltrán

The Image of Power: Bergen Parade

Utendørs i Bergen sentrum
Oppstart ved Bergen tingrett, Tårnplassen

Lørdag 28. september 2019 kl. 14:00

Kunstneren Erick Beltrán har arbeidet med ulike bilder, som har blitt brukt til å representere makt opp gjennom historien, og de sosiale, filosofiske og ideologiske implikasjonene de fører med seg. Prosjektet kulminerer i en parade i det offentlige rom i Bergen som starter ved Bergen tingrett, hvor en gruppe utøvere samles. Noen måneder før paraden spurte et lite team folk i byen om deres ideer om makt og hvordan man kan lage en visuell representasjon av makt.

Hvilken mytologisk karakter beskriver makten i denne byen nå? Hvis politikk var et fysisk objekt, hva ville det være? Hvilken skapning ville være den beste lederen? Hvilken maske vil du lage til regjeringen? Hvilken form tar makt? På bakgrunn av det innsamlede materialet har Beltrán laget plakater, masker og en sang som presenteres i paraden.

Senere vil nye versjoner av prosjektet lages i Praha i Tsjekkia og Szczecin i Polen.

Erick Beltrán arbeider innen mange ulike formater, som installasjoner, skulpturer, publikasjoner, tegninger, foto og lecture-performance. Han arbeider ofte med tekst og bilder, og er interessert i hvordan bilder defineres, verdsettes, ordnes, klassifiseres, velges ut, reproduseres og distribueres. Han fascineres av hvordan informasjon sirkulerer og organiseres, da dette former måten vi forstår verden på. På et overordnet plan utgjør språk og vårt forhold til kunnskap kjernen i hans tilnærming til kunst: diagrammene, skjemaene og de grafiske systemene hans er forsøk på å forklare verden.

Noen av hans siste utstillinger inkluderer Bienal de Cuenca (Ecuador 2018), «Laocoon's Dream» (La Tallera, Mexico, 2018), «Game Piece» (Espacio Odeón Bogotá 2018, Volt, Bergen 2013), «The Fallen Tree» (Kadist Foundation, San Francisco, 2015); «AtlasEidolon» (Museo Rufino Tamayo, México DF, 2014). Tidligere har han blant annet stilt ut ved Yinchuan Biennale, Vac Foundation i Venezia, Museum of Contemporary Art and Design i Manila, Bienal de São Paulo; Barcelona Museum of Contemporary Art; TBA21 Contemporary, Wien; Taipei Biennial; Lyon Biennial og CCA Wattis Institute for Contemporary Arts i San Francisco. Beltrán er for tiden stipendiat ved University of the Arts Helsinki. Han bor og arbeider i Barcelona.

Utøvere: David Alræk, Yohei Hamada, Anette Friedrich Johannessen, Jan-Egil Finne, Sang Hoon Lee, Iivi Meltaus, Hans Christian van Nijkerk, Nicolai Risbjerg, Tanja Silvestrini, Veronica Robles Thorseth og Jone André Tou.
Hardingfele: Tuva Bolstad.

Prosjektet er produsert med støtte fra «la Caixa» Foundation sitt program for kunstnere.

Takk til KONE Foundation og SNCA, FONCA for støtte til prosjektet.

Programmet til Volt i 2019 har fått støtte fra Kulturrådet, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune (KUP) og KORO (URO).


Erick Beltrán - The Image of Power: Bergen Parade

Outdoors in the centre of Bergen
Starting at Bergen tingrett, Tårnplassen

Saturday 28 September 2019 at 14:00

The artist Erick Beltrán has worked with various images that have been used as ways of representing power in Bergen by its citizens, and the social, philosophical and ideological implications of these images.

The project will culminate in a parade in public space in Bergen starting at the courts of justice, where a group of performers will gather. A few months before the parade, a small team asked people in the city about their ideas of power and possible ways of representing it visually.

Which mythological character would describe power in this city now? If politics were an object what would it be? Which creature would be the best leader? Which mask would you make for the government? What is the shape of power?

On the basis of convergences in the collected material, Beltrán has created placards, masks, and a song that will all be presented in the parade.

New versions of the project will later be created in Prague in the Czech Republic and Szczecin in Poland.

Erick Beltrán works with various formats such as installations, sculpture, printouts, newspapers, publications, drawings, photography and lecture-performances. He often works with texts and images, and he is interested in how images are defined, valued, ordered, classified, selected, reproduced and distributed. He is fascinated by how information circulates and is organized, since it conditions the way we understand the world. More broadly, at the heart of his approach are language and our relationship with knowledge: his diagrams, plans and graphical systems are attempts to explain the world.

Some recent exhibitions include the Bienal de Cuenca (Ecuador 2018), ”Laocoön’s Dream” (La Tallera, Mexico, 2018); “Game Piece” (Espacio Odeón Bogotá 2018; Volt, Bergen 2013); “The Fallen Tree” (Kadist Foundation, San Francisco, 2015); “Atlas Eidolon” (Museo Rufino Tamayo, México DF, 2014). Previous exhibitions include Yinchuan Biennale, the Vac Foundation Venice, Museum of Contemporary Art and Design Manila, Bienal de São Paulo, Barcelona Museum of Contemporary Art, TBA21 Contemporary, Vienna, Taipei Biennial, Lyon Biennial, CCA Wattis Institute for Contemporary Arts, San Francisco. He is currently doing a PhD at the University of the Arts Helsinki. He lives and works in Barcelona.

Performers:
David Alræk, Yohei Hamada, Anette Friedrich Johannessen, Jan-Egil Finne, Sang Hoon Lee, Iivi Meltaus, Hans Christian van Nijkerk, Nicolai Risbjerg, Tanja Silvestrini, Veronica Robles Thorseth and Jone André Tou.
Hardanger fiddle: Tuva Bolstad.

The project is produced within the framework of the ”la Caixa” Foundation’s programme to support artists.

Thanks to KONE Foundation and SNCA, FONCA for support to the project.

Volt’s programme in 2019 has received funding from Arts Council Norway, City of Bergen, Hordaland County Council (KUP) and Public Art Norway (URO).


Foto / Photo: Thor Brødreskift

Erick Beltrán Erick Beltrán Erick Beltrán Erick Beltrán Erick Beltrán Erick Beltrán Erick Beltrán Erick Beltrán Erick Beltrán Erick Beltrán Erick Beltrán Erick Beltrán Erick Beltrán Erick Beltrán Erick Beltrán Erick Beltrán Erick Beltrán