Volt

Every Ocean Hughes F.K.A. Emily Roysdon

Help the Dead

Cornerteateret
Kong Christian Fredriks plass 4, Bergen

Torsdag 15. august 2019 kl 20:00

Varighet: ca. 45 min
Gratis inngang

Utøvere: Colin Self og Geo Wyeth

Premiere på Help the Dead - et nytt live kunstprosjekt av Every Ocean Hughes som tar for seg selvbestemmelse, ansvarlighet og fantasien om kontinuitet. Help the Dead er en krysning mellom konsert og teater, inspirert av en serie workshops kunstneren har deltatt på de siste to årene, der Ocean Hughes har lært å være en døds-doula, å ta vare på døde kropper, og å gjennomføre hjemmebegravelser. Help the Dead tar for seg "skeiv død", gjensidig hjelp og fellesskapsfølelsen i det å overleve og dø på denne planeten i vår tid.

Every Ocean Hughes (EOH), tidligere kjent som Emily Roysdon, er en tverrfaglig kunstner og forfatter med base i Stockholm. EOHs seneste prosjekter har form av live-kunst, fotografiske installasjoner, trykk, tekst, video og kuratering. EOH var redaktør for og en av grunnleggerne av det queer-feministiske tidsskriftet og kunstnerkollektivet LTTR. Hennes mange samarbeid omfatter skriving av tekster for The Knife, Colin Self og JD Samson & MEN; og kostymedesign for Levi Gonzalez, Vanessa Anspaugh, Faye Driscoll og Le Tigre.

Nylige separatutstillinger inkluderer Kunsthalle Lissabon, Lisboa (2017); Secession, Wien (2015) og nye arbeider utført på oppdrag fra Tate Modern, London (2012, 2017), Stedelijk Museum Amsterdam (2013–14). EOHs arbeider har vært vist ved Gwangju-biennalen, Sør-Korea (2016); biennalen i Sydney (2014); Future Generation Art Prize på den 55. Venezia-biennalen (2013); og Whitney biennialen (2010) og kunstneren har deltatt i gruppeutstillinger ved Museo Serralves, Porto, Portugal (2017); KW Institute for Contemporary Art, Berlin (2016); the Museum of Modern Art, New York (2014); Moderna Museet, Malmö, (2014).
I 2019–2020 er EOH stipendiat ved Radcliffe Institute for Advanced Study ved Harvard University, Cambridge (USA).

Colin Self er en komponist og koreograf med base i New York og Berlin. Hans nylige verk, The Elation Series, er en opera i seks deler om skeive familier og global forvandling. I 2015 debuterte han som soloartist med albumet Elation og turnerte med Radiohead som 1/3 av the Holly Herndon trio. Self har presentert sine arbeider ved The Dutch National Opera, HAU Berlin, The New Museum, MoMA PS1, The Kitchen NYC, Issue Project Room, samt forskjellige andre festivaler og arenaer internasjonalt.

Geo Wyeth er en kunstner og pedagog, som jobber med musikk, performance, narrativ skulptur og video. Kunstnerens pågående prosjekt Muck Studies Dept, tar i bruk troper fra svart musikk, industristeder for råvareutvinning, og teknikker fra undersøkende journalistikk for å røre rundt i sumpvannet av amerikansk rasehistorie. Wyeth underviser i performance-praksis ved Dutch Art Institute (DAI), og komponerer musikk for film. Wyeth er en av grunnleggerne av Tender Center, et skeivt fellesskap med lokaler i Rotterdam, og veksler mellom å være basert i Rotterdam og New York City.

Medvirkende:
Utøvere: Colin Self og Geo Wyeth
Assistent: Tony Karlsson
Kostyme og tekstilproduksjon: oni lem
Glassproduksjon: Simon Klenell / STHLM Glas
Design: Bryce Wilner

Lokale utøvere i Bergen:
Brita Grov, Yohei Hamada, Kaeto Kato, Hans Christian van Nijkerk, Nicolai Risbjerg

Teknikere i Bergen:
Lysdesign: Stephen Lunn
Lyd: Snorre Rønning Mandal
Gabriel Johann Kvendseth


Help the Dead blir presentert 24.-25. august 2019 på KW Institute for Contemporary Art i Berlin. Prosjektet har mottatt støtte fra Bergen kommune - Internasjonal kunst- og kulturutveksling, Konstnärsnämnden i Sverige og The Hammer Museum, Los Angeles. Volts program i 2019 er støttet av Norsk kulturråd, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune (KUP)og KORO(URO).


Every Ocean Hughes F.K.A. Emily Roysdon
- Help the Dead

Cornerteateret
Kong Christian Fredriks plass 4, Bergen

15 August 2019 at 20:00

Duration: Approximately 45 min
Free entry

Performed by: Colin Self and Geo Wyeth

Premiere of Help the Dead – a new live art project by the artist Every Ocean Hughes which addresses self-determination, accountability and the fantasy of continuity. Part concert, part theatre, Help the Dead draws inspiration from a series of workshops the artist attended over the last two years, where Ocean Hughes was learning how to be a death doula, to care for dead bodies and to perform home funerals. Help the Dead deals with ‘queer death’, mutual aid and the socialities of surviving and dying on the planet in contemporary times.

Every Ocean Hughes (EOH), formerly known as Emily Roysdon is an interdisciplinary artist and writer based in Stockholm. EOH’s recent projects take the form of live art, photographic installations, print making, text, video, and curating. EOH was editor and co-founder of the queer feminist journal and artist collective LTTR. Her many collaborations include writing lyrics for The Knife, Colin Self, and JD Samson & MEN; and costume design for Levi Gonzalez, Vanessa Anspaugh, Faye Driscoll, and Le Tigre.

Recent solo exhibitions include Kunsthalle Lissabon, Lisbon (2017); Secession, Vienna (2015) and commissions for new work from Tate Modern, London (2012, 2017), the Stedelijk Museum Amsterdam (2013–14). EOH’s work was featured in the 11th Gwangju Biennale, South Korea (2016); the Biennale of Sydney (2014); Future Generation Art Prize at the 55th Venice Biennale (2013); and the Whitney Biennial (2010). EOH has participated in group exhibitions at Museo Serralves, Porto, Portugal (2017); KW Institute for Contemporary Art, Berlin (2016); the Museum of Modern Art, New York (2014); Moderna Museet, Malmö, (2014).
2019–2020 EOH will be a fellow at the Radcliffe Institute for Advanced Study at Harvard University, Cambridge (US).

Colin Self is a composer and choreographer based in New York and Berlin. He creates music, performance and environments for expanding consciousness, troubling binaries and boundaries of perception and communication. His recent work, The Elation Series, is a six-part sequential opera about queer family and global transfiguration. In 2015 he released his debut solo record Elation and toured with Radiohead as 1/3 of the Holly Herndon trio. Self has presented work at The Dutch National Opera, HAU Berlin, The New Museum, MoMA PS1, The Kitchen NYC, Issue Project Room, as well as various other festivals and venues internationally.

Geo Wyeth is an artist and educator, working in the realms of music, performance, narrative sculpture, and video. Their ongoing project Muck Studies Dept, connects black music tropes, extractive industry sites, and techniques of investigative journalism to trouble the swampy waters of American racial histories. Wyeth teaches graduate performance practice at the Dutch Art Institute (DAI), and composes music for film. Wyeth is a co-founder of the queer community space Tender Center in Rotterdam and is based between Rotterdam and New York City.

Credits:
Performers: Colin Self and Geo Wyeth
Assistant: Tony Karlsson
Costume and textile fabrication: oni lem
Glass fabrication: Simon Klenell / STHLM Glas
Design: Bryce Wilner

Performers, Bergen:
Brita Grov, Yohei Hamada, Kaeto Kato, Hans Christian van Nijkerk, Nicolai Risbjerg

Technicians, Bergen:
Light design: Stephen Lunn
Sound: Snorre Rønning Mandal
Gabriel Johann Kvendseth


Help the Dead is commissioned by Volt. It will be presented on 24-25 August at KW Institute for Contemporary Art in Berlin. The project has received funding from the City of Bergen, The Swedish Arts Grants Committee and The Hammer Museum, Los Angeles. Volt’s programme in 2019 has received funding from Arts Council Norway, the City of Bergen, Hordaland County Council (KUP) and Public Art Norway (URO).


Image: Every Ocean Hughes and Bryce Wilner, Help the Dead, 2019
Foto/Photo: Thor Brødreskift

Every Ocean Hughes Every Ocean Hughes Every Ocean Hughes Every Ocean Hughes Every Ocean Hughes Every Ocean Hughes Every Ocean Hughes Every Ocean Hughes Every Ocean Hughes Every Ocean Hughes Every Ocean Hughes Every Ocean Hughes Every Ocean Hughes Every Ocean Hughes Every Ocean Hughes