Volt

Gabriel Johann Kvendseth

The BUY, TRADE or TAKE Collection

Kong Oscars gate 13

Åpning fredag 18. januar 2013 kl. 18:00
19. - 20. januar kl. 12:00 – 16:00

I prosjektet "The BUY, TRADE or TAKE Collection" inviteres publikum til å velge selv om de ønsker å kjøpe, bytte til seg eller bare ta objektene fra utstillingen, samt hva de eventuelt vil betale for dem. Samlingen består av ulikt materiale fra kunstnerens atelier og bolig, et materiale opparbeidet over årevis med samling og revurdering av stort sett forkastede objekter fra nærmiljøet. Objektene spenner fra ferdige kunstverk til smykker, skisser og utgåtte sko. Dette eksperimentet i transaksjonens natur og tingenes relative verdi vil foregå i et butikklokale med kunstneren tilstede som butikkbestyrer.

Gabriel Johann Kvendseth er avsluttende masterstudent ved Kunsthøgskolen i Bergen. Han har de siste par årene stilt ut ved blant annet Premiss, Hordaland kunstsenter, Small Projects Gallery, samt Supermarket Artfair og Bergen Kunstmuseum Stenersen i samarbeid med Entrée.
http://www.gabrielkvendseth.com


Gabriel Johann Kvendseth– The BUY, TRADE or TAKE Collection

Kong Oscars gate 13

Friday 18 January 18:00
Saturday 19 and Sunday 20 January from 12.00 to 16.00.

For the project "The BUY, TRADE or TAKE Collection" the audience is invited to buy (and choose what to pay), trade or merely take the objects on display. The collection is made up of different materials from the artist’s studio and home. These materials have been acquired through years of gathering and reevaluating for the most part discarded objects from the surroundings. A diverse range of things is on display: from finished art pieces and jewellery to sketches and worn-out shoes. This experiment in the nature of transaction and the relative value of things takes place in a shop, where the artist plays the role of shopkeeper.

Gabriel Johann Kvendseth is a graduating MA student at the Bergen National Academy of the Arts. Recent projects include exhibitions at Premiss, Hordaland kunstsenter, Small Projects Gallery, as well as the Supermarket Artfair and Bergen Kunstmuseum Stenersen, in collaboration with Entrée.
http://www.gabrielkvendseth.com

Photo: Thor Brødreskift

Gabriel Johann Kvendseth Gabriel Johann Kvendseth Gabriel Johann Kvendseth Gabriel Johann Kvendseth Gabriel Johann Kvendseth Gabriel Johann Kvendseth Gabriel Johann Kvendseth Gabriel Johann Kvendseth Gabriel Johann Kvendseth Gabriel Johann Kvendseth Gabriel Johann Kvendseth Gabriel Johann Kvendseth Gabriel Johann Kvendseth Gabriel Johann Kvendseth Gabriel Johann Kvendseth Gabriel Johann Kvendseth Gabriel Johann Kvendseth Gabriel Johann Kvendseth Gabriel Johann Kvendseth Gabriel Johann Kvendseth Gabriel Johann Kvendseth Gabriel Johann Kvendseth Gabriel Johann Kvendseth Gabriel Johann Kvendseth Gabriel Johann Kvendseth Gabriel Johann Kvendseth Gabriel Johann Kvendseth