Volt

Hans Rosenström

A Part and the Whole

Nitrogenanlegget
Odda Smelteverk

Litteratursymposiet i Odda

Åpning onsdag 9. oktober 2013 kl 18:00
9. - 13. oktober

Åpningstider:
10. oktober 12:00-16:00 og 21:00-22:00
11. oktober 12:00-16:00 og 17:00-19:00
12. oktober 11:00-14:00 og 17:00-18:00
13. oktober 11:00-12:00

Til kunstprosjektet i Nitrogenanlegget på Odda Smelteverk har Hans Rosenström hentet is fra isbreen Folgefonna i Hardanger. Lag på lag av snø og et kraftig trykk har formet denne isen gjennom flere hundre år. Rosenström er interessert i hvordan enhver hendelse skaper endringer. Hvordan vi påvirkes av alt rundt oss og hvordan våre egne handlinger, store eller små, virker inn på våre omgivelser. "A Part and the Whole" handler først og fremst om små fragmenter som er en del av en større sammenheng.

Rosenström arbeider med installasjoner og intervensjoner der han konstruerer situasjoner og romlige opplevelser i ulike typer rom. I Odda har han laget en lyd- og videoinstallasjon til et av anleggene på fabrikken som var i drift frem til 2003.

Hans Rosenström studerte ved den nordiske kunstskolen i Kokkola (1999-2001), kunstakademiet i Malmö (2003-2004) og kunstakademiet i Helsinki (2001-2007). Tidligere i år har han deltatt på utstillinger som ”Novelles Vagues” på Palais de Tokyo, Paris, ”Art of Memory” i Bonniers Konsthall i Stockholm, ”Den osynliga damen” på Amos Andersons konstmuseum i Helsinki og The Real Time Art Festival, Sequences i Reykjavik.
http://www.hansrosenstrom.net

Prosjektet er et samarbeid med Litteratursymposiet i Odda. Utstillingen er støttet av Centret för konstfrämjande, Finland. Takk til Folgefonni breførerlag.


Hans Rosenström – A Part and the Whole

Nitrogenanlegget
Odda Smelteverk

Litteratursymposiet in Odda

Opening 9 October 18:00

The exhibition is open:
10 October 12:00-16:00 and 21:00-22:00
11. October 12:00-16:00 and 17:00-19:00
12. October 11:00-14:00 and 17:00-18:00
13. October 11:00-12:00

Hans Rosenström has transported ice from Folgefonna glacier in Hardanger for his art project in the nitrogen plant at Odda Smelteverk. Layer upon layer of snow and high pressure have created the ice over centuries. Rosenström is interested in how all events create changes. How we are affected by everything around us and how our actions, great or small, affect our surroundings. Above all, “A Part and the Whole” is about small fragments that are part of a greater context.

Rosenström works with installations and interventions where he constructs situations and spatial experiences in different spaces. In Odda he has created a sound and video installation for one of the plants at the factory that was operational until 2003.

Hans Rosenström studied at the Nordic Art School in Kokkola (1999–2001), Malmö Art Academy (2003–2004) and the Finnish Academy of Fine Arts (2001–2007). Earlier this year he has participated in exhibitions such as "Novelles Vagues" at Palais de Tokyo, Paris, "Art of Memory" at Bonniers Konsthall in Stockholm, "Den osynliga damen" at Amos Andersons konstmuseum in Helsinki and the real time art festival Sequences in Reykjavik.
http://www.hansrosenstrom.net

The project is a collaboration with Litteratursymposiet in Odda. The exhibition is supported by the Arts Promotion Centre Finland. Thank you to Folgefonni Glacier Team!

Photo: Thor Brødreskift

Hans Rosenström Hans Rosenström Hans Rosenström Hans Rosenström Hans Rosenström Hans Rosenström Hans Rosenström Hans Rosenström Hans Rosenström Hans Rosenström Hans Rosenström