Volt

Icaro Zorbar

Preludes

Veiten 2B, 5012 Bergen

Åpning fredag 21. februar 2014 kl 19:00
22. februar - 3. mars kl. 14:00 - 18:00

Akkurat nå befinner en komet seg i nærheten av solen. Kometen vil nesten komme i kontakt med den store stjernen og en lang hale vil vokse ut bak den. Og så, mens den fortsetter i samme sporet, vil halen forsvinne. Stjernestøv har falt fra himmelen i millioner av år, og kan ofte sees når man vasker hyllene hjemme. Akkurat nå er det mange slike kometer rundt solen, og flere soler rundt omkring, flere stjerner enn sekundene vi så langt har levd i våre flyktige liv som stjerneskudd, som blinkende ildfluer, som den store stjernen i rask bevegelse. Men et stjerneskudd er ikke en stjerne, det er bare et skinnende lys fra en liten stein eller et metallobjekt som bryter gjennom atmosfæren, tiltrukket av vår gravitasjon, den forgår i luften og brenner opp med et lite sukk.

Støvet vil fortsette å falle fra himmelen og dekke hyllene våre, jorden vil fortsette å rotere om sin egen akse og skape natt og dag. En konstant puls opprettholder oss her, noen ganger stående i ro, andre ganger i bevegelse, i en uavbrutt rekke preludier som fører oss et sted. Litt etter litt får tidens tann overtaket, som støvet mellom sporet og nålen i platespilleren.

Icaro Zorbars verker dreier seg om å rekonfiguere teknologi; gjenstander som kombinerer maskiner, sanger, lyd og projeksjoner. Noen ganger tar hans tilstedeværelse blant maskinene form av 'assisterte installasjoner'. Han har studert film ved Universidad Nacional de Colombia og tok senere mastergrad ved samme institusjon. Verkene hans har blitt utstilt ved blant annet “The Generational: Younger Than Jesus”, New Museum, New York (2009); “Live Images 3/5” 24th Images Festival/AGYU, Toronto, Canada (2011), “Siasat” 15th Jakarta Biennale, Indonesia (2013); “The Imminence of Poetics” 30th Bienal de São Paulo (2013) og “Pop Politics: Activismos a 33 revoluciones”, CA2M Centro de Arte Dos de Mayo, Madrid (2013). “Preludes” er Icaro Zorbars første separatutstilling i Europa.

Prosjektet er et samarbeid med Fretex og er støttet av Bergen kommune - Internasjonal kunst- og kulturutveksling.


Icaro Zorbar – Preludes

Veiten 2B, 5012 Bergen

Opening Friday 21 February 2014 at 19:00
22 February - 3 March at 14:00–18:00

At this very moment there is a comet close to the sun. The comet will be almost in touch with the big star and a long tail will grow from its back. Then, while its trail continues, the tail will disappear. Stellar dust has fallen from the sky since millions of years ago, visible quite often when one cleans the shelves at home. At this very moment there are many of these comets around the sun and many more suns lying around, more stars than the seconds we have lived until now in our fleeting lives as shooting stars, as fireflies blinking, as the big star in fast motion. However, a shooting star is not a star, it is just a brilliant light produced by a small rock or metallic body that breaks through the atmosphere attracted by our gravity, perishing in the air and burning down in a little sigh.

The dust will continue falling from the sky, covering our shelves, the Earth will keep rotating on its own axis, bringing night and day. A constant pulse maintains us here, sometimes standing, sometimes moving in a constant series of preludes leading us somewhere. Little by little, the wear wins the day, like the dust between the groove and the needle of the turntable.

Icaro Zorbar’s work deals with reconfiguring technology; artefacts that combine machines, songs, sounds and projections. Sometimes his presence among machines assumes the form of assisted installations. He studied film at Universidad Nacional of Colombia, and later obtained a MFA from the same institution. His work has been shown among others at “The Generational: Younger Than Jesus”, New Museum, NYC (2009); “Live Images 3/5” 24th Images Festival/AGYU, Toronto, Canada (2011), “Siasat” 15th Jakarta Biennale, Indonesia (2013); “The Imminence of Poetics” 30th Bienal de São Paulo (2013), “Pop Politics: Activismos a 33 revoluciones” The CA2M Centro de Arte Dos de Mayo, Madrid (2013). “Preludes” is Icaro Zorbar first solo exhibition in Europe.

The project is a collaboration with Fretex and is supported by City of Bergen.

Photo: Thor Brødreskift

Icaro Zorbar Icaro Zorbar Icaro Zorbar Icaro Zorbar Icaro Zorbar Icaro Zorbar Icaro Zorbar Icaro Zorbar Icaro Zorbar Icaro Zorbar Icaro Zorbar Icaro Zorbar Icaro Zorbar Icaro Zorbar Icaro Zorbar Icaro Zorbar Icaro Zorbar Icaro Zorbar Icaro Zorbar Icaro Zorbar Icaro Zorbar Icaro Zorbar Icaro Zorbar Icaro Zorbar Icaro Zorbar