Volt

Institutt for Farge

Gruppearbeid

Skostredet 3

Åpning fredag 6.mai kl. 19:00
7.- 8. mai 12:00-16:00

Kunstnergruppen Institutt for Farge har jobbet med kollektive prosesser siden 2006. I anledning deres 5-års jubileum har de invitert andre kunstnergrupper, arbeidsfellesskap og kollektive grupperinger til å bidra i et utstillingsprosjekt på Volt som har tittel Gruppearbeid.

I Gruppearbeid tar Institutt for Farge utgangspunkt i bidrag de har fått av et knippe bergensgrupper. Bidragene omfatter foto, tekst, tegning og collage, som så har blitt bearbeidet av Institutt for Farge til nye kollektive arbeider. Disse materialiserer seg som silketrykk, og de ulike lagene i silketrykkene er resultater av forhandlinger underveis i beslutningsprosessene. Hva vil det si å jobbe som en gruppe? Hva er kollektive arbeidsformer? Hvordan blir et kollektivt kunstverk til?

Institutt for Farge sitt arbeid kretser om autonomi, teoriproduksjonens rolle i kunsten og kunstpedagogiske modeller og spørsmål. Gruppens mål er å utvikle prosjekter hvor sosiale prosesser og kollektivt materiale, fremfor personlige signaturer, ligger til grunn.

Institutt for Farge består av de fire kunstnerne Silje Rønneberg Hogstad, Steffen Håndlykken, Elizabeth Schei og Ingrid Lønningdal. Gruppen startet som en reaksjon på nedleggelsen av fagretningen med samme navn på Kunsthøgskolen i Oslo, og har siden oppstarten gjort en rekke prosjekter som omhandler selvorganisering, DIY og alternativ pedagogikk. Institutt for Farge har stilt ut i Nasjonalmuseet for kunst, Oslo (2006); Oslo Kunstforening (2006); LIAF, Svolvær (2008); Manufacturing Today, Trondheim (2010) og gjort prosjekter for Common Lands (2010) og Den Norske Opera og Ballett (2011).

Bidragsytere: Lewis & Taggart, Ytter, Entreé, Hordaland kunstsenter, Tag Team Studio, Bergen Kjøtt, Knipsu og PreMisS.

Silketrykkene er produsert under utstillingen Space Station på 0047 i Oslo, 27. - 29. april, hvor Institutt for Farge opprettet et silketrykkverksted.

Takk til Pallas Eiendom for lån av lokale.
Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd og Bergen kommune – Seksjon for kunst og kultur.


Institute for Colour – Gruppearbeid

Skostredet 3

Opening 6 May at 19.00
7 – 8 May 12.00-16.00

Artists’ group the Institute for Colour have been working with collective processes since 2006. As part of their fifth anniversary, they have invited other artists’ groups, collectives and gatherings to contribute to an exhibition project at Volt under the title of Gruppearbeid.

In Gruppearbeid the Institute for Colour take as their point of departure different contributions they have received from several Bergen-based artists’ groups. These contributions consist of photographs, texts, drawings and collages, which have been adapted by the Institute for Colour to create new collective works. These take the form of silkscreen prints, and the different layers in the prints are the result of negotiations throughout the decision-making process. What does it mean to work as a group? What do collective forms of work consist of? How does a collective work of art come into existence?

The work of the Institute for Colour invokes issues associated with autonomy, the role of theory production in art, and pedagogical models in artistic practice. The aim of the group is to develop projects based on social processes and collective material as juxtaposed with personally authored works of art.

The Institute for Colour consists of four artists: Silje Rønneberg Hogstad, Steffen Håndlykken, Elizabeth Schei and Ingrid Lønningdal. The group was founded as a reaction to the closure of the eponymous study area at the Oslo National Academy of the Arts (KHiO), and has carried out several projects that deal with issues associated with self-organisation, DIY, and alternative educational models since they were founded in 2006. Institutt for Farge have exhibited at the National Museum of Art, Architecture and Design in Oslo (2006), Oslo Kunstforening (2006); LIAF, Svolvær (2008); Manufacturing Today, Trondheim (2010); and have carried out projects for Common Lands (2010) and the Norwegian Opera and Ballet (2011).

Contributors: Lewis & Taggart, Ytter, Entreé, Hordaland Art Centre, Tag Team Studio, Bergen Kjøtt, Knipsu and PreMisS.

The silkscreen prints were produced during the exhibition Space Station at 0047 in Oslo from 27 - 29 April, where The Institute for Colour set up a silkscreen printing workshop.

The project is supported by Arts Council Norway and Bergen City Council – the Department for Art and Culture.

Photo: Thor Brødreskift

Institutt for Farge Institutt for Farge Institutt for Farge Institutt for Farge Institutt for Farge Institutt for Farge Institutt for Farge Institutt for Farge Institutt for Farge Institutt for Farge