Volt

Jacob Wren on Lene Berg

- With a screening of two films by Lene Berg:
The Man in the Background and
Stalin by Picasso or Portrait of Woman with Moustache

Cinemateket USF

6. desember 2013 kl 20:30

Lene Bergs prosjekter henter ofte sitt materiale fra historiske fotnoter og avslører paradokser og huller i våre oppfatninger om historien og dens forhold til samtidens problemer. Arbeidene hennes antyder hvor villedende allment etablerte forestillinger om politikk, historie, seksualitet osv. ofte kan være, og at de viser langt mer gjennom det de utelukker, i måten ting utelates på, enn gjennom det de de forteller om verdens mekanismer og fortidens hendelser.

Jacob Wren skrev i 2008 en artikkel om Lene Bergs Gentlemen & Arseholes for C Magazine med tittelen Glad the CIA is Immoral, hvor han beskriver hvordan dette prosjektet tar opp mange av hans egne vedvarende spørsmål omkring kunst og politikk. I avslutningssetningen kaster han alle hemninger og skriver: "Lene Berg er kunstneren jeg har ventet på hele mitt liv". Etter en visning av to av Bergs beste filmer – The Man in the Background (20 min, 2006) og Stalin by Picasso or Portrait of Woman with Moustache (30 min, 2008) – vil Wren holde et innlegg hvor han plasserer disse prosjektene i en større kontekst.

Lene Berg arbeider innen et felt hvor tekst, film og fotografi avløser hverandre, integreres og fungerer simultant. Hun sammenstiller ofte klisjeer med fakta og fantasier for å skape motsetninger og kunne vri og vende på etablerte forestillinger, alt mens hun stadig utforsker nye narrative former. Lene Bergs arbeid beveger seg fritt mellom kunst og film, og hennes siste verk er filmene Kopfkino (2012) og Ung Løs Gris (2013). Kopfkino vant prisen for beste dokumentar film på den 8. Pornofilmfestivalen i Berlin i 2013 og ble nominert til norsk Amanda-pris og Nordic:DOX-pris i Køpenhavn. I november ble Berg tildelt den nystartede Lorck Schives Kunstpris for Ung Løs Gris (2013) som var del av utstillingen Se opp for den hellige hore: Edvard Munch, Lene Berg og frigjøringens dilemma det offisielle norske bidraget til Veneziabiennalen i 2013.

Jacob Wren
skaper litteratur, performancer og utstillinger. Blant hans bøker finner vi Unrehearsed Beauty, Families Are Formed Through Copulation, Revenge Fantasies of the Politically Dispossessed, og den kommende romanen Polyamorous Love Song, som ble tatt ut til finalen i Fences pris for moderne prosalitteratur. Som kunstnerisk medansvarlig i den Montreal-baserte tverrkunstneriske gruppen PME-ART har han vært med på å sette opp forestillinger som En français comme en anglais, it’s easy to criticize, HOSPITALITÉ/HOSPITALITY- serien, som inkluderer Individualism Was A Mistake og The DJ Who Gave Too Much Information samt gruppens pågående prosjekt: Every Song I’ve Ever Written.
http://www.radicalcut.blogspot.com

Takk til Cinemateket USF!
Distribusjon: http://www.filmform.com
Presentasjonen er støttet av Bergen kommune - Internasjonal kunst- og kulturutveksling.


Jacob Wren on Lene Berg

- With a screening of two films by Lene Berg:
The Man in the Background and
Stalin by Picasso or Portrait of Woman with Moustache

Cinemateket USF

6 December 20:30

Lene Berg’s projects often take a historical footnote as source material to reveal paradoxes and gaps in how we see history and its relation to current predicaments. Her work suggests that consensus views of politics, history, sexuality, etc., are often misleading, that they reveal considerably more in what they exclude, in how they leave things out, than they are able to tell us about the machinations of the world or what happened in the past.

In 2008, Jacob Wren wrote an article for C Magazine entitled Glad the CIA Is Immoral which focused on Lene Berg’s project Gentlemen & Arseholes, how it spoke to so many of his ongoing concerns about art and politics. His text ended by going a bit over-the-top, with a last line that read: “Lene Berg is the artist I have been waiting for all of my life.” After a screening of two of her best films - The Man in the Background (20 min, 2006) and Stalin by Picasso or Portrait of Woman with Moustache (30 min, 2008) – Wren will give a presentation that places these projects within a larger context.

Lene Berg works in an area where text, film and photography alternate, integrate or function simultaneously. She exposes and plays with clichés, structures fact and fantasy in opposition or in duality, struggles with sexual politics while searching for new forms of narration. Lene Berg’s work flows freely between art and cinema while her recent works are the films Kopfkino (2012) and Dirty Young Loose (2013). Kopfkino won the prize for best documentary at the 8th Annual Pornfilmfestival in Berlin 2013 and has been nominated for the Nordic:DOX award in Copenhagen. Dirty Young Loose (2013) was exhibited at the Norwegian Pavilion, La Biennale di Venezia, 2013.

Jacob Wren makes literature, performances and exhibitions. His books include: Unrehearsed Beauty, Families Are Formed Through Copulation, Revenge Fantasies of the Politically Dispossessed and the upcoming novel Polyamorous Love Song, a finalist for the 2013 Fence Modern Prize in Prose. As co-artistic director of Montreal-based interdisciplinary group PME-ART he has co-created the performances: En français comme en anglais, it’s easy to criticize, the HOSPITALITÉ/HOSPITALITY series including Individualism Was A Mistake and The DJ Who Gave Too Much Information and their current project Every Song I’ve Ever Written.
http://www.radicalcut.blogspot.com

Distribution: http://www.filmform.com
The presentation is funded by City of Bergen.

Image: If they had been here I would have looked down on both of them - even without heels © Lene Berg 2008

Jacob Wren