Volt

Johannes Heldén

The Shape of Things to Come

House of Foundation
Henrik Gerners gate 12, 1530 Moss

Åpning 7.mai kl. 19.00
7.mai – 22.august 2010

Åpningstider:
Tirsdag til lørdag kl. 10.00-15.00,
Søndag kl. 11.00-15.00.

Volt presenterer ”The Shape of Things to Come”, en utstilling av den svenske forfatteren, lyd- og bildekunstneren Johannes Heldén fra Stockholm på House of Foundation. Utstillingen presenterer installasjoner, akvareller og videoarbeider. I tillegg vil det være en presentasjon av Johannes Heldéns bøker i bokhandelen.

Heldén har gitt ut bøkene Burner (2003), Det Underjordiska Systemet (2005), En Maskin Av Ljus (2006), Primärdirektivet/The Prime Directive, en online-bok på Afsnit P (afsnitp.dk), Bug Bomb (2007), Väljarna/The Electorate (2008), en online-bok for Bonnier Lyrik og Science Fiction (2010). Han har en master i kunst fra Konsthögskolan Valand i Göteborg (1999-2004). Av hans siste utstillinger er ”Distant Light, Distant Hope” ved Stene Projects (2009), ”In Search Of The Unknown” ved The Netherlands Media Art Institute (Nimk) i Amsterdam og ”Mot Tiden” ved Bonniers Konsthall i Stockholm (2007). I Norge har han tidligere hatt utstillingen ”A Better Tomorrow” på Volt i Bergen (2008). Prosjektet i Moss er en fortsettelse av samarbeidet mellom Volt og kunstneren. Han hadde en performance på tidsskriftet 3t sin 10-års jubileumsfest ved Black Box Teater (2006) og han var med i gruppeutstillingen ”Future Primitive” på UKS (2007).
http://www.johanneshelden.com

House of Foundation er et nyetablert kollektiv/kulturhus i Moss. Utstillingsvirksomheten har et særskilt fokus på området mellom litteratur og billedkunst. Hva skjer når billedkunsten nærmer seg litteraturen? Og når litteraturen benytter seg av billedkunstens virkemidler? H//o//F inviterer inn ulike kuratorer til å gjøre prosjekter i huset og Volt er invitert til å stå for det første utstillingsprosjektet etter åpningsutstillingen i november 2009.
http://www.house-of-foundation.no

Utstillingen i Moss er støttet av Konstnärsnämnden/Iaspis og Kulturkontakt Nord.


Johannes Heldén – The Shape of Things to Come

House of Foundation
Henrik Gerners gate 12, 1530 Moss

Opening on 7 May, 7 pm
7 May – 22 August 2010

Hours
Tuesday to Saturday 10 am – 3 pm
Sunday 11 am – 3 pm

Volt presents ”The Shape of Things to Come” at the House of Foundation, an exhibition by the Swedish author, musician and artist Johannes Heldén from Stockholm. The exhibition presents installations, watercolours and video works by Heldén, as well his literary works in the bookshop.

Video "Cold Open"
Video "Red Shift"

Heldén has published the books Burner (2003); Det Underjordiska Systemet (2005); En Maskin Av Ljus (2006); The Prime Directive, an online publication on Afsnit P [afsnitp.dk]; Bug Bomb (2007); The Electorate (2008), an online publication for Bonnier Lyrik; and Science Fiction (2010). He holds an MFA from Valand Academy of Fine Arts, Gothenburg, Sweden. (1999-2004). Recent exhibitions include ”Distant Light, Distant Hope” at Stene Projects (2009); ”In Search Of The Unknown” at The Netherlands Media Art Institute (Nimk) in Amsterdam; and ”Mot Tiden” at Bonniers Konsthall in Stockholm (2007). In Norway, Heldén has previously held the exhibition “A Better Tomorrow” at Volt in Bergen (2008). The Moss project is a continuation of this collaboration between the artist and Volt. He also held a performance at the 10th anniversary of the publication 3t at the Black Box Theatre in Oslo (2006) and participated in the group exhibition ”Future Primitive” at UKS in Oslo (2007).
http://www.johanneshelden.com

House of Foundation is a recently established collective/culture house in Moss. Its exhibition projects focus on the area between literature and visual art. What happens to visual art when it approaches literature or when literature adopts visual art strategies? House of Foundation invites different curators to carry out projects on its premises, and Volt has been asked to curate the first exhibition project following its opening in November 2009.
http://www.house-of-foundation.no

The exhibition in Moss is supported by Konstnärsnämnden/Iaspis and the Nordic Culture Point.

Johannes Heldén Johannes Heldén Johannes Heldén Johannes Heldén Johannes Heldén Johannes Heldén