Volt

Josefine Lyche & Henrik Pask

0,(0)4%

Nykirkeallmenningen 7, 1 etg

18. - 20. september 2009
Åpning 18. september kl. 21:00
Åpningstider 19.- 20. september kl. 12:00-22:00

Josefine Lyche og Henrik Pask viser et nytt samarbeidsprosjekt ”0,(0)4%” på Volt. Utstillingen kombinerer tekst, geometriske figurer, lys og skygger i forsøk på å kommentere vår sykliske korrespondanse med universet.

“Astrology was born of the experience of order made manifest in the sky to primitive man immersed in the jungle and bewildered by the chaos of life on the prolific and wild surface of this planet. The search for order is one of the basic drives in man. At a later stage of evolution this search becomes intellectualized into science; but it has deep organic and instinctual roots. Instinct is an adaptation to, and an expression of the periodical order of natural phenomena.” Dane Rudhyar

“Ideas cannot be owned. They belong to whomever understands them.” Sol LeWitt

Henrik Pask er medlem av kunstkollektivet T95PC og skriver bloggen hehettc.blogspot. Han bor og arbeider i Oslo.

Josefine Lyche arbeider med en rekke materialer og uttrykk, som i større eller mindre grad forholder seg til rommet de er stilt ut i. Med sine arbeider beveger Lyche seg inn og ut av komplekse sfærer i spenningsfeltet mellom optiske fenomener, den subjektive erfaringen av disse og referanser til filosofi, fysikk, kunstteori, rusopplevelser og science-fiction. Like fullt har hennes verk tidvis klare referanser til kunsthistoriske forgjengere både i form av konkrete kunstnere og stilretninger. Her synes blant annet minimalismen å stå sterkt, med bruk av geometriske abstraksjoner og reduserte former. Minimalisme til tross, Lyches arbeider synes å besitte en egen evne til å visualisere drømmer, fantasier og stemninger. Lyche er utdannet ved Statens Kunstakademi i 2004. Hun er født i Bergen og bor og arbeider i Oslo. Seneste utstilling er ved biennalen Momentum i Moss.
http://www.josefinelyche.com


Josefine Lyche & Henrik Pask – 0,(0) 4%

Nykirkeallmenningen 7

Opening 18. September, 9 pm
19 – 20 September 2009, 12 – 10 pm

Josefine Lyche and Henrik Pask are presenting their new collaborative project ”0,(0)4%” at Volt. The exhibition combines text, geometric figures, light and shadows in an attempt to comment on our cyclical correspondence with the universe.

“Astrology was born of the experience of order made manifest in the sky to primitive man immersed in the jungle and bewildered by the chaos of life on the prolific and wild surface of this planet. The search for order is one of the basic drives in man. At a later stage of evolution this search becomes intellectualized into science; but it has deep organic and instinctual roots. Instinct is an adaptation to, and an expression of the periodical order of natural phenomena.” Dane Rudhyar

“Ideas cannot be owned. They belong to whomever understands them.” Sol LeWitt

Henrik Pask is part of the artists’ collective T95PC and author of the blog hehettc.blogspot. He lives and works in Oslo.

Josefine Lyche’s practice includes a range of different materials and expressions which relate to the gallery space to varying degrees. Her works transcend complex spheres and operate in the productive tension between different optical phenomena and the subjective perception of these, interspersed with references to philosophy, physics, art theory, hallucinogenic experiences and science fiction. Her works also occasionally invoke art historical precedents, in terms of both specific practitioners and stylistic movements, particularly Minimalism in her use of geometric abstraction and reductive forms. Despite these referential elements, Lyche’s works have a unique ability to visualise dreams, fantasies and ambiences. Lyche graduated from the Academy of Fine Art in Oslo in 2004. She was born in Bergen, and lives and works in Oslo. Her most recent exhibition was at Momentum, the Nordic Biennial in Moss in 2009.
http://www.josefinelyche.com

Josefine Lyche & Henrik Pask Josefine Lyche & Henrik Pask Josefine Lyche & Henrik Pask Josefine Lyche & Henrik Pask Josefine Lyche & Henrik Pask