Volt

Katla

Surfacing for Air

Landmark/Bergen Kunsthall

Tordag 21. november 2013 kl 20:00

På Landmark viser Katla en tre-kanals videoskulptur som fremstiller et fragmentert selvportrett av diversiteten og de indre koblingene i foretaket. Det som fremvises er tankesprang, drømmer og en tosidig kamp mellom fakta og fiksjoner, alt med et mål om å utviske skillet mellom det virkelige og det uvirkelige.

Katla er samarbeidsprosjektet til Mathijs van Geest, Jonas Ib F. H. Jensen og Ånond Versto. Katla ble etablert i 2010, og har siden utviklet seg til å bli en eklektisk institusjon full av nomadiske, byråkratiske og korporative tendenser. Under organisasjonens flagg utforsker mannskapet land og hav. Reiser planlegges for å undersøke og formulere nye myter og idésystemer. Deres siste utstillinger og prosjekter har funnet sted på Kristiansand Kunsthall, Sound of Mu, Tag Team Studio i Bergen og til havs i båten Katla Kalypso.
http://www.talkapokalyps.com

Prosjektet er del av Volt sitt symposium om kollektivitet og samarbeid i kunstfeltet sin åpningskveld.
Symposiet er støttet av Fritt Ord og Norsk kulturråd.


Katla – Surfacing for Air

Landmark/Bergen Kunsthall

Thursday 21 November 2013 20:00

At Landmark, Katla puts forth a three-channel video-sculpture that renders a fragmented self-portrait of the diversity and intrinsic connections within the venture. On display are leaps of thought, reveries, and a dualistic struggle between facts and fictions, all with aim of losing a clear division between the real and the unreal.

Katla is the collaborative venture of Mathijs van Geest, Jonas Ib F. H. Jensen and Ånond Versto. Established in 2010, Katla has evolved into an eclectic institution lavished with nomadic, bureaucratic and corporate tendencies. Under the flag of the organization, the crew explores oceans and terrains. Voyages are set to investigate and formulate new myth and systems of ideas. Recent exhibitions and events took place at Kristiansand Kunsthall, Sound of Mu, Tag Team Studio in Bergen and and on the ocean with the boat Kalypso.
http://www.talkapokalyps.com

Katla Katla