Volt

Kristin Nordhøy

WORKS IN SITU

Bergen Kjøtt

Åpning fredag 11.februar kl. 19:00
Lørdag 12. og søndag 13. februar fra kl 12:00-16:00.

I utstillingen bruker Kristin Nordhøy sitt materialvokabular, som er blant annet maskeringstape og armeringsjern som er industrielt fremstilte masseproduserte materialer. Hun bruker ofte linjen som verktøy og repetisjon som metode i sine arbeider. I større veggarbeider dekker hun veggflater med tynne striper med maskeringstape og er opptatt av sammenhengen mellom oppføringen av arbeidet og de fysiske egenskapene i materialene.

Nordhøy arbeider med en rekke materialer og uttrykk, som i større eller mindre grad forholder seg til rommet de er stilt ut i. Til Volt gjør hun nye arbeider som utformes på stedet og tar utgangspunkt i det fabrikkaktige lokalet på Bergen Kjøtt som beskrives av tittelen “WORKS IN SITU”.

Kristin Nordhøy har hovedfag fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun hadde nylig separatutstilling på Lautom Contemporary og Tegnerforbundet i Oslo. Samt deltatt på en rekke gruppeutstillinger som uteromsutstillingen Arctic Challenge/Site-spesific 2010 i Sør-Troms, “Drawing Consequences” (2009) på Akershus Kunstnersenter, Tempo Skien 2009 og “Norwegian Summer” på Galerie Gabriel Rolt i Amsterdam (2009). “WORKS IN SITU” er hennes første separatutstilling i Bergen.
http://www.nordhoy.com

Takk til Bergen Kjøtt/Bergen Contemporary Art Project AS.


Kristin Nordhøy – WORKS IN SITU

Bergen Kjøtt

Opening on Friday 11 February at 19.00.
Saturday 12 and Sunday 13 February from 12.00 to 16.00.

For this exhibition Nordhøy draws on her extensive material vocabulary which includes masking tape, reinforcement steel and mass-produced industrial materials. She often uses the line as a tool and repetition as method in her practice. For the larger wall-based works, the artist covers the surface with thin strips of masking tape and explores the relationship between the staging of the works and the physical properties inherent in the matter.

Kristin Nordhøy works with a range of materials and modes of expression, which relate to the exhibition space to varying degrees. For the exhibition at Volt, Nordhøy will be make new site-specific works created in situ in the converted factory space at Bergen Kjøtt.

Kristin Nordhøy holds an MA from the Oslo National Academy of the Arts. She recently held solo exhibitions at Lautom Contemporary and Tegnerforbundet in Oslo. She has also participated in a number of group shows including “Arctic Challenge Site Specific 2010” in southern Troms, “Drawing Consequences” (2009) at Akershus Kunstsenter, Tempo Skien 2009, and “Norwegian Summer” at Galerie Gabriel Rolt in Amsterdam (2009). “WORKS IN SITU” is Nordhøy’s first solo exhibition in Bergen.
http://www.nordhoy.com

Photo: Brynjar Vik