Volt

Magnhild Øen Nordahl

Vika Sjóvar

Puddefjorden
Oppmøtested: Ved fjorden ved Wolffs gate 20, 5006 Bergen

Søndag 14. juni kl 10.00 - 18.00

Hvor langt kan du kaste en stein, skyte en pil, gå i løpet av en dag, gå før du vil ta en pause, eller ro en båt før du tar en pause? Disse aktivitetene la grunnlaget for de gamle lengdemålene steinkast, pilskudd, dagsreise, rast og roskift. I løpet av denne våren har Magnhild Øen Nordahl studert gamle lengdemål, og deler av undersøkelsen har gått ut på å prøve ut disse enhetene.

Roskift var i bruk som lengdemål i Norge fra kanskje så langt tilbake som 500-tallet og frem til 1700-tallet. I middelalderen kalte de lengdemålet for Vika Sjòvar og begrepet har trolig sammenheng med en praksis for ferdsel i båt der man byttet på å ro etter en gitt distanse.

I prosjektet Vika Sjóvar inviterer kunstneren Magnhild Øen Nordahl publikum til å delta i hennes undersøkelser og selv prøve ut lengdemålet roskift på Puddefjorden i en trebåt. Hvor langt ror du før du ønsker å ta en pause? Hva er ditt roskift?
Dersom du ønsker å delta send en mail til .(JavaScript must be enabled to view this email address) for påmelding.

Magnhild Øen Nordahl jobber med skulpturer i forskjellige materialer som blant annet tre, tau, betong, metall og glass. Arbeidene hennes er motivert av en interesse for forholdet mellom praktisk og teoretisk kunnskap, og for hvilken rolle kroppen har i læringsprosesser og i vår forståelse av verden. Hun har utdannelse fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen og Kungliga Konsthøgskolen i Stockholm. Nyeste prosjekter er gruppeutstilling ved Nils Aas Kunstnerverksted, Inderøy og utsmykningsprosjektet Parallell Sogndal i Sogndal. Øen Nordahl har tidligere deltatt på utstillinger på blant annet Astrup Fearnley Museet, Oslo, Palais de Tokyo, Paris, WIELS Contemporary Arts Centre, Brussel, No.5/Bergen Kunsthall og Blank Projects, Cape Town.
http://www.magnhildnordahl.com

Takk til Bergen kystkultursenter!
Prosjektet er støttet av Nordisk Kunstnarsenter Dalsåsen og er del av Imagining Commons – tolv dager i juni med utstillinger, performance, en camp, samtaler og forelesninger 5.-17. juni 2015 i Bergen. Imagining Commons er støttet av Bergen kommune - Seksjon for kunst og kultur, Fritt Ord, KORO (URO) og Norsk kulturråd.


Magnhild Øen Nordahl – Vika Sjóvar

Puddefjorden
Meeting place: By the fjord at Wolffs gate 20, 5006 Bergen

Sunday 14 June 10:00 – 18:00

How far can you throw a stone, shoot an arrow, walk in the course of a day, walk before you want to stop for a breather, or row a boat before you take a break? These activities laid the basis for the old measures of length ‘a stone’s throw’, ‘an arrow shot’, ‘a day’s journey’, a halt and ‘a change of rowers’. In the course of this spring Magnhild Øen Nordahl has been studying old measures of length and part of the exercise has been to test these units.

A ‘change of rowers’ was in use as a measure of length in Norway from perhaps as long ago as the sixth century and up to the 1700s. In the Middle Ages they called the measure of length Vika Sjóvar and the concept was probably related to a practice for sailing in boats where you took turns rowing after a given distance.

In the project Vika Sjóvar the artist Magnhild Øen Nordahl invites the public to participate in her investigations and test the length of a ‘change of rowers’ on Puddefjorden in a wooden boat. How far can you row before you want to take a break? What is your ‘change of rowers’?

If you want to take part, send an e-mail to .(JavaScript must be enabled to view this email address) to register.

Magnhild Øen Nordahl works with sculptures in various materials including wood, rope, concrete, metal and glass. Her works are motivated by an interest in the relationship between practical and theoretical knowledge, and in the role of the body in learning processes and in our understanding of the world. She trained at the Bergen School of Art and Design and the Royal Institute of Art in Stockholm. Her latest projects are the group exhibition at Nils Aas Kunstverksted, Inderøy, and the public art commission Parallel Sogndal in Sogndal. Øen Nordahl has earlier participated in exhibitions at among other places the Astrup Fearnley Museum, Oslo, Palais de Tokyo, Paris, WIELS Contemporary Arts Centre, Brussels, No.5/Bergen Kunsthall and Blank Projects, Cape Town.
http://www.magnhildnordahl.com

Thanks to the Bergen Coastal Culture Centre!
The project is supported by Nordic Artists' Centre Dalsåsen and is part of Imagining Commons – twelve days of exhibitions, performances, a camp, talks and lectures 5th – 17th June 2015 in Bergen. Imagining Commons is funded by Arts Council Norway, City of Bergen, Fritt Ord and Public Art Norway (URO).

Photo: Bjørn Mortensen

Magnhild Øen Nordahl Magnhild Øen Nordahl Magnhild Øen Nordahl Magnhild Øen Nordahl Magnhild Øen Nordahl Magnhild Øen Nordahl Magnhild Øen Nordahl Magnhild Øen Nordahl Magnhild Øen Nordahl Magnhild Øen Nordahl Magnhild Øen Nordahl