Volt

Mai Hofstad Gunnes

Father

Undergangspassasjen
Danmarksplass

Åpning lørdag 13. juni 2015 kl 14:00
13. - 15. juni kl 14:00 - 18:00

Mai Hofstad Gunnes sitt nye arbeid Father består av en to-kanals videoinstallasjon som er spilt inn i Nygårdsparken i Bergen med danserne Sigrid Hirsch Kopperdal og Lena Meland. De to dansere beveger seg i motsatt retning rundt en sirkelformet plass i parken mens de filmer hverandre med henholdvis et 16mm kamera og et HD videokamera. Opptakene fra de to kameraene er som to visere som beveger seg med og mot klokken, idet de repeterer sirkelen igjen og igjen. De to blikkene som vi møter i filmen er to bevisstheter eller to minner som forsøker å møtes, de sirkulerer i samme bane, i motsatt retning, rundt samme sentrum. Møtene er nesten like men alltid litt forskjellige.

I sin kunstneriske praksis samarbeider Mai Hofstad Gunnes ofte med dansere og skuespillere. Hun arbeider med film, collage, og installasjon. Hofstad Gunnes har sin utdannelse fra Universität der Kunste, Berlin, CCA Kitakyushu, Japan og Kunstakademiet i Trondheim. Separatutstillinger blant annet ved Trondheim Kunstmuseum, 2015, WIELS Contemporary Art Centre, Brussels, 2012, og UKS, 2012. Gruppeutstillinger inkluderer Momentum 7, Moss, 2013; In the house of Mr and Mrs X, Temporary Gallery, Köln 2013; Paradoks, Museet for Samtidskunst, Oslo 2013; Oh how time flies, Bergen Kunsthall, 2011; Le choix du titre est un faux problème, Cneai de Paris, 2011; Goddesses, Museet for Samtidskunst, Oslo, 2010.
http://www.maihofstadgunnes.org

Takk til Statens vegvesen! Utstillingen er del av Imagining Commons – tolv dager i juni med utstillinger, performance, en camp, samtaler og forelesninger 5.-17. juni 2015 i Bergen. Imagining Commons er støttet av Bergen kommune - Seksjon for kunst og kultur, Fritt Ord, KORO (URO) og Norsk kulturråd.


Mai Hofstad Gunnes – Father

Underpass
Danmarksplass

Opening Saturday 13 June 2015 at 14:00
13. - 15. June kl 14:00 - 18:00

Mai Hofstad Gunnes’ new work, Father, consists of a two-channel video installation recorded at Nygårdsparken in Bergen with the dancers Sigrid Hirsch Kopperdal and Lena Meland. The two dancers move in opposite directions around a circular space in the park while filming each other with a 16mm camera and an HD camcorder respectively. The recordings from the two cameras are like two hands of a clock moving clockwise and anticlockwise, repeating the circle again and again. The two gazes that we meet in the film are two consciousnesses or two memories trying to meet; they circulate in the same orbit, moving in opposite directions around the same centre. The meetings are almost identical yet always a little different.

In her artistic practice Hofstad Gunnes often collaborates with dancers and actors. Mai Hofstad Gunnes works with film, collage and installation. She studied at Universität der Kunste, Berlin, CCA Kitakyushu, Japan and the Trondheim Academy of Fine Art. She has had solo shows at among other places the Trondheim Museum of Art, 2015, WIELS Contemporary Art Centre, Brussels, 2012, and UKS, 2012. Group exhibitions include Momentum 7, Moss, 2013; In the house of Mr and Mrs X, Temporary Gallery, Cologne 2013; Paradox, Museum of Contemporary Art, Oslo, 2013; Oh how time flies, Bergen Kunsthall, (2011); Le choix du titre est un faux problème, Cneai de Paris, 2011; Goddesses, Museum of Contemporary Art, Oslo (2010).
http://www.maihofstadgunnes.org

With thanks to Statens Vegvesen!
The exhibition is part of Imagining Commons – twelve days of exhibitions, performances, a camp, talks and lectures 5th – 17th June 2015 in Bergen. Imagining Commons is funded by Arts Council Norway, City of Bergen, Fritt Ord and Public Art Norway (URO).

Photo: Thor Brødreskift, Eirik Lande

Mai Hofstad Gunnes Mai Hofstad Gunnes Mai Hofstad Gunnes Mai Hofstad Gunnes Mai Hofstad Gunnes Mai Hofstad Gunnes Mai Hofstad Gunnes Mai Hofstad Gunnes Mai Hofstad Gunnes Mai Hofstad Gunnes Mai Hofstad Gunnes