Volt

Mette Edvardsen

I can’t quite place it

Lille Øvregate

Søndag 7. juni 2015 kl 13:00 - 16:00

I dette arbeidet vil Mette Edvardsen sette opp et bord i et offentlig uterom og invitere forbipasserende til ulike møter. Bordet, som noe som er tatt ut av sammenheng, vil være et sted å møtes, for å jobbe, for å se, for å snakke. Bordet vil antyde ulike rom og oppmuntre til forsøk på å se kontekst med nye øyne. Folk kan komme og gå som de vil.

Mette Edvardsen begynte å jobbe som danser for Les Ballets C. de la B. (B) i 1996. Hun har samarbeidet ved flere produksjoner for kompaniet, for koreograf Hans Van den Broeck (1996-2000), og koreograf Christine de Smedt (2000-2005). Hun har også medvirket i prosjekter av blant andre Mårten Spångberg, Bock/ Vincenzi, Thomas Hauert/ Zoo og deep blue. Egne forestillinger er Private collection (2002), Time will show (detail) 2004, Opening (2005/ 2006), The way/ you move (installation, 2006), Or else nobody will know (2007), Every now and then (2009), Time has fallen asleep in the afternoon sunshine (2010), Black (2011), No Title (2014), We to be (2015), and the video works Stills (2002), Coffee (2006), Cigarette (2008) and Faits divers (2008). Mette Edvardsen viser sine arbeider internasjonalt og fortsetter å utvikle egne prosjekter og samarbeider med andre både som medskaper og utøver.
http://www.metteedvardsen.be

Prosjektet er del av Imagining Commons – tolv dager i juni med utstillinger, performance, en camp, samtaler og forelesninger 5.-17. juni 2015 i Bergen. Imagining Commons er støttet av Bergen kommune - Seksjon for kunst og kultur, Fritt Ord, KORO (URO) og Norsk kulturråd.


Mette Edvardsen– I can’t quite place it

Lille Øvregate

Sunday 7 June 2015 kl 13:00 - 16:00

In this work, Mette Edvardsen will set up a table in a public space outdoors and invite passers-by in various encounters. The table, as something out of context, will be a place to meet, to work, to watch, to talk. The table will suggest different spaces and encourage attempts to rethink context.
People can come and go at any moment. The event will take place from 13:00 to 16:00 at the street Lille Øvregaten in Bergen.

The work of Mette Edvardsen is situated within the performing arts field, but also explores other media and formats such as video and books. She has worked for several years as a dancer and performer for Les Ballets C. de la B. with Hans Van den Broeck (1996-2000) and Christine de Smedt (2000-2005), and danced in pieces by Thomas Hauert/ ZOO (B), Bock/ Vincenzi, Mårten Spångberg, Lynda Gaudreau), deepblue, and others. Her own work includes the pieces Private collection (2002), Time will show (detail) 2004, Opening (2005/ 2006), The way/ you move (installation, 2006), Or else nobody will know (2007), Every now and then (2009), Time has fallen asleep in the afternoon sunshine (2010), Black (2011), No Title (2014), We to be (2015), and the video works Stills (2002), Coffee (2006), Cigarette (2008) and Faits divers (2008). She presents her works internationally and continues to develop projects with other artists, both as a collaborator and as a performer.
http://www.metteedvardsen.be

The project is part of Imagining Commons – twelve days of exhibitions, performances, a camp, talks and lectures 5th – 17th June 2015 in Bergen. Imagining Commons is funded by Arts Council Norway, City of Bergen, Fritt Ord and Public Art Norway (URO).