Volt

Myriam Van Imschoot

To Wave

Litteraturhuset i Bergen
Olav H. Hauge

Fredag 22. november 2013 kl 11:00


To Wave er en tekstbasert forestilling som aktiverer publikum som lesere, både som gruppe og som individer innenfor dette 'ensemblet'. Van Imschoot konsentrerer seg om én gest – det å vinke – for å utforske den emosjonelle koreografien som fyller livene og minnene våre. Forestillingen avsluttes med videoen EFEMERIDEN.

Kreditter:
Tekst og video: Myriam Van Imschoot
Kamera: Pablo Castilla.
Produksjon: Service for Dutch Culture of the Commune Schaerbeek.

Myriam Van Imschoot er en skribent og performancekunstner med base i Brüssel. Hun arbeider med lyd og intervjuarkiver, og er spesielt interessert i dokumenters performative karakter og konstruksjonen av alternativ historiefortelling. Hun lot seg fascinere av fenomenet avstandskommunikasjon, og satte i gang en verkssyklus som tar for seg jodling, roping og vinking. Hun utforsker spørsmål om nærhet og avstand, fravær og resonans, og følger hele tiden interessen for de metodene mennesker tar i bruk i et forsøk på å minske avstanden. Arbeidene hennes krysser disipliner som lydinstallasjon, performance og video. Hun har mottatt støtte fra og vist arbeider ved Kaaitheater, Kunstencentrum Buda, Vooruit, Jan van Eyck Academie, Recyclart, MUU Galerie, Binaural Nodar Sound Arts Centre, Campo, Kran Film Collective, Suburban Video Lounge, Sculpture International Rotterdam og Vlaamse Gemeenschapscommissie.
http://www.myriamvanimschoot.wordpress.com

Performancen er del av Volt sitt symposium om kollektivitet og samarbeid i kunstfeltet.
Symposiet er støttet av Fritt Ord og Norsk kulturråd.


Myriam Van Imschoot – To Wave

Litteraturhuset in Bergen
Olav H Hauge

Friday 22 November 2013 11:00

To Wave is a text-based performance that activates the audience as readers, both as a group and as individuals within this 'ensemble'. Van Imschoot concentrates on one gesture, the act of waving to address the affective choreographies that populate our lives and memories. The performance concludes with the video EFEMERIDEN.

Credits:
Text and video: Myriam Van Imschoot
Camera: Pablo Castilla
Production: Service for Dutch Culture of the Commune Schaerbeek

Myriam Van Imschoot is a Brussels-based writer and performance artist who works with sound and interview archives with an interest in the performative nature of documents and the construction of alternative historiographies. Fascinated by phenomena of long distance communication, she embarked on a cycle of works that deal with yodeling, crying and waving. Dealing with the question of proximity and distance, absence and resonance, she pursues her interest in the way humans attempt to bridge the gaps. Her work crosses disciplines such as sound installation, performance and video. It has been supported and presented by Kaaitheater, Kunstencentrum Buda, Vooruit, Jan van Eyck Academie, Recyclart, MUU Galerie, Binaural Nodar Sound Arts Centre, Campo, Kran Film Collective, Suburban Video Lounge, Sculpture International Rotterdam and Vlaamse Gemeenschapscommissie.
http://www.myriamvanimschoot.wordpress.com

Photo: Yoeri Thiry

Myriam Van Imschoot