Volt

Next Life / Sindre Foss Skancke

Next Life / Sindre Foss Skancke /
dj Tenol og dj Asel

Hulen

31. januar 2009 kl. 21:00

Next Life ble startet opp i Tønsberg i 1999. Next Life består av Hai Nguyen Dinh (komposisjon, lys, video, gitar) og Trond Harald Jensen (Commodore 64 Assembler, synth, noise). Lydbildet til duoen er elektronisk, hardt og progressivt. Musikken ble i starten komponert ved hjelp av elektrisk gitar og en Amiga-datamaskin og senere har både Commodore 64, Sega Megadrive og ikke minst Super Nintendo blitt brukt. Musikken til Next Life er blitt karakterisert som Gameboy Deathmetal og Electroviolence.

Deres nyeste utgivelse,“The Lost Age”, kom ut 5.januar i år. En anmelder skriver: “På overflaten virker det hele usammenhengende og kaotisk, men under det som er svøpt i et øreblødende, men statisk start/stopp-støydekke, finner man en tilsynelatende ukontrollerbar og nærmest perfekt lekenhet som danner et herlig tvetydig og udefinerbart bilde.”

Hai Nguyen Dinh har cand. mag. fra Statens Kunstakademi Oslo (2001-2005). Han lager musikk, video og dataspill og er utøver i forestillingen “louder” med kompaniet Verdensteatret. Trond Harald Jensen er bassist i bandene Laconic Zero og Mindy Misty.

Utgivelser: “Electric Violence” CD (2006), “Red End” 7” vinyl (2000) og “The Lost Age” (2008).
http://www.myspace.com/next_life
http://www.electricdungeon.org/


Hovedprosjektet til Sindre Foss Skancke er enmannsbandet Utarm. Utarm har som sitt kjennemerke gitarriff, vokal, lange låtstrukturer og black/doom metal. Til konserten på Hulen vil Foss Skancke bruke anderledes utstyr, som synth, kontaktmics og klipp fra filmer. Gjennom impro-musikken kommer hans hang til breakcore, glitching og midschool hiphop mer frem enn i Utarm. Innenfor støy er Foss Skancke opptatt av improvisjon, live-aspektet og det som skjer der og da. Han kobler sammen store mengder utstyr for å se hvordan de reagerer med hverandre. Foss Skancke vil i tillegg til live-settet vise et kunstprosjekt på Hulen.
Sindre Foss Skancke har bacheleor fra Statens Kunstakademi Oslo (2004-2007) og holder på med en master ved Kunsthøgskolen i Bergen, avdeling Kunstakademiet.

Utgivelser:
-Utarm,cd,uten tittel,2004 (no record releases) -Utarm,cd/kassett,Substitute Of Dimension Hell,2005(Noise2,SmelltheStench) -Audiokustus,cd/kasett,verst tenkelig smerte,2006(Noise2,SmelltheStench) -Utarm/Toft,mcd,Kreftskap,2006(Nervousnurse) -Utarm/Toft/Eriksen,Penubra Booming, 2006,cd(Roggbif) -Utarm,cd,Mutilation Epoch,2007(Alchemicsoundmuseum) -Utarm,mp3,Kvess din Kniv,2008 (Radical Matters) -Stabwound Empire,MC,Stab 1,2008(C60tapes) -Utarm/sadness saturn,split tape,MC,chrysalis of matter 2008. Flatulenz,12trax,2008
Kommende: -Utarm,tape, Journey through the layers of lucifer,2008 (satanic propaganda)
http://www.myspace.com/utarm

dj Tenol har, med fartstid i Bloodsport, HotHot!, Idiom og Textotek, fått prøvd seg på de fleste sjangre innen klubbmusikk. Det betyr på ingen måte at han har kommet til noen konklusjon når det gjelder spillestil. Denne kvelden kommer han til å spille en god dose med nyere klubbmusikk ispedd psykedelia og baleriske toner for å bløtgjøre traumatiserte øreganger etter Next Lifes brutale, men deilige angrep. Tenol er selverklært som Next Lifes største fan og passer perfekt til å spille på scenen samme kveld.

dj Asel er en av Bergens desidert beste dj`er. Hans preferanser heller mot elektronika og elektro av den mer stramme sorten. Krydret med knirkende rytmer, dubbete effekter og vakre melodier er hans dj-opptredener verdt å oppleve. Asel er en av primus motorene i Ekko, HOT! HOT! HOT! og THE FIX.
http://www.myspace.com/djasel

Arrangementet er i samarbeid med Hulen.


Next Life / Sindre Foss Skancke / dj Tenol and dj Asel

Hulen

31 January 2009, 9 pm

Next Life was founded in Tønsberg in 1999 and consists of Hai Nguyen Dinh (composition, light, video, guitar) and Trond Harald Jensen (Commodore 64 assembler, synthesizer, noise). The duo’s sound is electronic, hard and progressive. The music was initially composed with an electric guitar and an Amiga computer, whereas Commodore 64, Sega Megadrive, and, not least, Super Nintendo were used later. Next Life’s music has been described as Gameboy Death Metal and Electro Violence. They recently released “The Lost Age” on 5 January this year. One reviewer wrote: “On the surface it seems incoherent and chaotic, but beneath the enveloping ear-bleeding, static, start/stop blanket of noise, one can detect a seemingly uncontrollable and near-perfect playfulness that creates a wonderfully and indefinable soundscape.”

Hai Nguyen Dinh holds an MA degree from the Academy of Fine Art in Oslo (2001-2005). He creates music, videos, and computer games, and is performing in the the theatre company Verdensteatret`s “louder”. Trond Harald Jensen plays the bass in the bands Laconic Zero and Mindy Misty.
Releases: “Electric Violence” CD (2006), “Red End” 7” vinyl (2000) and “The Lost Age” (2008).
http://www.myspace.com/next_life
http://www.electricdungeon.org/

Sindre Foss Skancke’s main project is the one-man band Utarm. Guitar riffs, vocals, long song structures and Black/Doom Metal elements characterize Utarm. For the Hulen concert Foss Skancke will be using a different set of equipment including a synthesizer, contact microphones and film clips. This improvised approach allows him to express his penchant for breakcore, glitchig and mid-school hip hop to a greater extent than in Utarm. Foss Skancke is interested in the improvisational, live aspect of noise, and he puts together a range of different musical equipment to see how they react in the moment. In addition to the live set, Foss Skancke will be showing another art project at Hulen.

Sindre Foss Skancke holds a BA from the Academy of Fine Art in Oslo (2004-2007) and is currently undertaking an MA in Fine Art at the Bergen National Academy of the Arts.

Productions:
Utarm, untitled, CD, 2004 (no record releases); Utarm, Substitute Of Dimension Hell, CD/cassette, 2005 (Noise2,SmelltheStench); Audiokustus, verst tenkelig smerte, CD/cassette, 2006 (Noise2,SmelltheStench); Utarm/Toft, MCD, Kreftskap, 2006 (Nervousnurse); Utarm/Toft/Eriksen, Penubra Booming, CD, 2006 (Roggbif); Utarm, Mutilation Epoch, CD, 2007 (Alchemicsoundmuseum); Utarm, Kvess din Kniv, mp3, 2008 (Radical Matters); Stabwound Empire, Stab 1, MC, 2008 (C60tapes); Utarm/sadness saturn,split tape, chrysalis of matter, MC, 2008. Flatulenz, 12trax, 2008
Upcoming: Utarm, Journey through the layers of lucifer, tape, 2008 (satanic propaganda).
http://www.myspace.com/utarm

dj Tenol has worked within most genres of club music after stints with Bloodsport, HotHot!, Idiom and Textotek. This does mot mean that he has reached any kind of conclusion when it comes to style. This evening will consist of a hefty dose of recent club music with smatterings of psychedelia and Balearic beats to soften the traumatized auditory channels after Next Life’s brutal, but wonderful assault on the senses. Tenol has proclaimed himself to be Next Life’s greatest fan, so they are perfectly matched to take to the stage on the same evening.

dj Asel is one of Bergen’s best DJs. He has a penchant for strict electronica and electro, with a smattering of cracking rhythms, dub effects and beautiful melodies in his unmissable sets. Asel is one of the driving forces in Ekko, HOT! HOT! HOT! and THE FIX.
http://www.myspace.com/djasel

This event is a collaboration with Hulen.

Next Life / Sindre Foss Skancke Next Life / Sindre Foss Skancke Next Life / Sindre Foss Skancke Next Life / Sindre Foss Skancke