Volt

Imagining Commons

5. - 17. juni 2015, Bergen

aiPotu, BADco. med Espen Sommer Eide, Ingri Fiksdal, Grafters’ Quarterly, Signe Lidén, Mette Edvardsen, Mai Hofstad Gunnes, Adrian Heathfield og Wendy Houstoun, Signe Lidén, Isabell Lorey og Stefano Harney, Magnhild Øen Nordahl, Jon Benjamin Tallerås, TASC Ablett & Brafield, Øystein Aasan.

Imagining Commons
Utstillinger, performance, en camp, samtaler og forelesninger tolv dager i juni i Bergen.
Programmet er støttet av Bergen kommune - Seksjon for kunst og kultur, Fritt Ord, KORO (URO) og Norsk kulturråd. Volt er støttet av Bergen kommune - Seksjon for kunst og kultur og Norsk kulturråd - Rom for kunst.

Takk til Arna Industrihus, BEK, Bergen Offentlige Bibliotek, Bergen kommune - Grønn etat, Bergen kystkultursenter, Bergen Rådhus, Fysikkmuseet ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitet i Bergen, KHIB, Litteraturhuset i Bergen, Muséhagen - Universitetet i Bergen, Statens vegvesen og Victoria Cafe & Pub.


Imagining Commons

5 - 17 June 2015, Bergen

aiPotu, BADco. with Espen Sommer Eide, Ingri Fiksdal, Grafters’ Quarterly, Signe Lidén, Mette Edvardsen, Mai Hofstad Gunnes, Adrian Heathfield og Wendy Houstoun, Signe Lidén, Isabell Lorey og Stefano Harney, Magnhild Øen Nordahl, Jon Benjamin Tallerås, TASC Ablett & Brafield, Øystein Aasan.

Imagining Commons – twelve days of exhibitions, performances, a camp, talks and lectures 5th – 17th June 2015 in Bergen. Imagining Commons is funded by Arts Council Norway, City of Bergen, Fritt Ord and Public Art Norway (URO).

With thanks to Arna Industrihus, Bergen Academy of Art and Design, BEK - Bergen Center for Electronic Arts, Bergen City Hall, Bergen Coastal Culture Centre, Bergen Public Library, City of Bergen - Grønn etat, Department of Physics and Technology - University of Bergen, House of Litterature in Bergen, Muséhagen - University of Bergen, Statens vegvesen and Victoria Cafe & Pub.