Volt

Parfyme

Bergen Boss

Lars Hilles gate/Christies gate

7. november - 3. desember 2008
Åpning 7. november kl. 19:00

Kunstprosjektet til PARFYME tar utgangspunkt i avfallssituasjonen i Bergen. De vil utforske situasjonen omkring håndteringen av søppel. I prosjektet ønsker PARFYME å utvide og utfordre ideen om hva søppel og avfall er, og hvilken rolle det spiller i samfunnet. Deler av prosjektet er utstilt i vinduene til Volt.

PARFYME arbeider på en leken måte med aksjoner, arkitektur og offentlig rom. Deres arbeider utfordrer ideen om både kunstnerisk og økonomisk produksjon. De lager rom for diskusjon, refleksjon og undring. Kunstnergruppen bruker ofte mye funnet materiale i sine installasjoner og kunstprosjekter: papp, tegninger, skilt og annet som en finner lett tilgjengelig.

PARFYME består av de tre kunstnerne Pelle Brage, Laurids Sonne og Ebbe Dam Meinild. De har arbeidet sammen i åtte år med ulike kunstprosjekter som ofte tar i bruk offentlig rom på ulike måter. Deres fokus er på praktisk research, aksjoner i rommet og hvordan kunst kan brukes i omgivelsene. Et av PARFYME sitt siste større prosjekter var det fem måneder lange kunstprosjekt ”The Harbor Laboratory” i en av havnene i København. Det var ett av hovedprosjektene for kunst i offentlig rom under U-TURN Quadrennial for Contemporary Art i København.
http://www.parfyme.dk

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd, Kulturkontakt Nord og Bergen Kommune – Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett – Seksjon for kunst og kultur

Kunstnerpresentasjon med PARFYME
5. november 2008 kl. 21:00
Kafé Knøderen

B-Open: Videoer med PARFYME
20. november kl. 20:00
Lars Hilles gate/Christies gate

Volt presenterer videoer av PARFYME i forbindelse med deres utstilling "Bergen Boss".


Parfyme – Bergen Boss

Lars Hilles gate/Christies gate

Opening 7 October
7 November – 3 December 2008

PARFYME have created an art project out of refuse handling in Bergen, where they wanted to examine how rubbish is taken care of. In their project, PARFYME wish to challenge the notion of what rubbish and refuse consist of, and the role they play in society. Parts of the project have been exhibited in the windows of Volt.

PARFYME playfully use demonstrations, architecture and public spaces to challenge the set conceptions of artistic and economic production. They create spaces for discussion, reflection and wonderment. The artists’ collective often use found material in their installations and other projects including cardboard, drawings, signage and other things they come across.

PARFYME consists of the three artists Pelle Brage, Laurids Sonne and Ebbe Dam Meinild. They have been working together for eight years, often in public spaces in different ways with emphasis on practical research, actions and how art can function in different public contexts. One of PARFYME’s recent large-scale projects was the five-month long “Harbor Laboratory” at one of Copenhagen’s quaysides. It was one of the main public art commissions as part of the city’s U-TURN Quadrennial for Contemporary Art.
http://www.parfyme.dk

The project has received support from the Arts Council Norway, the Nordic Culture Point and The City of Bergen – The Section for Arts and Culture.

Artist’s Talk with PARFYME
5 November 2008, 9 pm
Kafé Knøderen

Photo: Thor Brødreskift

Parfyme Parfyme Parfyme Parfyme Parfyme Parfyme Parfyme Parfyme