Volt

plan b

Narrating Our Lines

Rom 8

Mandag 4. oktober kl. 19:00

plan b (Sophia New & Daniel Belasco Rogers) presenterer en ny performance ved Volt. “Narrating Our Lines” er et performance-foredrag og en work in progress-visning som tar utgangspunkt i GPS-spor som de har samlet i flere år og et ønske om å se en tegning av deres liv. De vil gjentegne deres bevegelser i løpet av det siste året i deres hjemby Berlin og forsøke å fortelle utfra animasjonen av alle deres spor, minnes hva de gjorde og hvor de var på vei. Et spørsmål de stiller seg er etterhvert som teknologi gjør det mulig å ta opp ens bevegelser – hvordan vil det virke inn på vår erfaring av tid, rom og bevegelse?

plan b er Sophia New og Daniel Belasco Rogers. De har siden 2002 laget samarbeidsprosjekter og egne kunstprosjekter. plan p har presentert performance, installasjoner, større ny media prosjekter for ulike europeiske festivaler som steirischer herbst og Festival of Flanders og utstillinger med deres praksis med å samle inn GPS-spor overalt hvor de går. Deres arbeid har blitt presentert i Storbritannia, Tyskland, Belgia, Danmark, Finland, Østerrike, Tsjekkia, Ungarn, Japan og Nord-Amerika. Prosjektet med Volt er deres første i Norge.
http://www.planbperformance.net

Prosjektet er støttet av Bergen kommune.
Takk til Kunsthøgskolen i Bergen, BEK, Hordaland kunstsenter og Peter Vasil / avp::ptr.


plan b – Narrating Our Lines

Rom 8

Monday 4.th of October at 19.00

plan b (Sophia New & Daniel Belasco Rogers) will present a new performance at Volt where they will be working with their GPS tracks that they have now been collecting for several years, out of a desire to see a drawing of their lives. The work in progress performance lecture will be presented at the gallery Rom 8 at Bergen National Academy of the Arts.

They will be redrawing their movements over the last year in their home city Berlin and trying to narrate the animation of all of their tracks – remembering what they were doing, and where exactly they were going. As we move around more and technology allows us to record those journeys – how does that begin to affect our experience of time, space and movement?

plan b is Sophia New and Daniel Belasco Rogers. Since 2002 they have been making work together collaboratively as well as pursuing solo projects. The output of the collaboration has seen performance work, installations, large scale new media projects for European festivals such as steirischer herbst and the Festival of Flanders and fine art exhibitions of their GPS practice of recording everywhere they go. Their work has been presented in institutions in the UK, Germany, Switzerland, Belgium, Denmark, Finland, Austria, Czech Republic, Hungary, Japan and North America. This will be the first time that plan b has presented work in Norway.
http://www.planbperformance.net

The project is funded by City of Bergen.
Thanks to Bergen National Academy of the Arts, Bergen Centre for Electronic arts, Hordaland Art Centre and Peter Vasil / avp::ptr

Photo: Thor Brødreskift

plan b plan b plan b plan b plan b