Volt

Rabih Mroué

Sand in the Eyes

Cinemateket USF

Fredag 5. april 2019 kl 18:00

Rabih Mroué utforsker bildepolitikken i ISIS-videoer sett i kontrast til videoopptak gjort med droner. Basert på forskningsmateriale bestående av rekrutteringsvideoer som offiserer i den tyske etterretningstjenesten har fått tak i, diskuterer Mroué ikke bare hva disse videoene avslører om de som produserte dem, eller om videoenes drapsdokumenterende potensiale, men stiller også spørsmål ved de iboende politiske aspektene ved tilnærmingen til disse videoene, sett fra statens og samfunnets ståsted.

Rabih Mroué er teaterregissør, skuespiller, billedkunstner og dramatiker. Han har bakgrunn fra teateret og har arbeidet både med video og installasjonskunst; noen ganger inkluderer disse foto og tekst. Mroué er medredaktør i TDR/The Drama Review og var med på å stifte Beirut Art Center (BAC). Han var stipendiat ved The International Research Center: Interweaving Performance Cultures, Freie Universität, Berlin (2012–14). Han har hatt utstillinger og vist performance arbeider blant annet ved MoMA, New York (2015); SALT Galata and SALT Beyoğlu, Istanbul (2014); CA2M Centro de Arte Dos de Mayo, Madrid (2012–13); dOCUMENTA (13); ICP Triennial of Photography and Video, International Center of Photography, New York (2010); og Centre Pompidou, Paris (2007) med flere.

Hans forestillinger er Kill the audience (2018), So Little Time (2017), Sand in the Eyes (2017), Rima Kamel (2017), Ode to joy (2015), Riding on a cloud (2013), 33 rpm and a few seconds (2012), The pixelated revolution (2012), The inhabitants of images (2008) og Who’s afraid of representation? (2005). Han er tilknyttet teaterregissør ved Münchner Kammerspiele. Han er født i Beirut i Libanon og bor for tiden i Berlin.

På engelsk. Varighet ca 65 min.
Skrevet og presentert av Rabih Mroué
Regissør: Rabih Mroué
Research-samarbeid: Andrea Geißler
Engelsk oversettelse: Ziad Nawfal
Tysk oversettelse: Lisa Wegener
Undertitler: Yvonne Griesel
Assistent: Petra Serhal
En stor takk til: Maria Magdalena Ludewig, Lina Majdalanie og Bilal Khbeiz

Produsert av Haus der Kulturen der Welt, Berlin, som en del av prosjektet 100 Years of Now, med støtte fra det tyske Federal Government Commissioner for Culture and the Media. En co-produksjon med Hessisches Staatstheater Wiesbaden.

Visningen i Bergen er støttet fra Bergen kommune - Internasjonal kunst- og kulturutveksling.
Programmet til Volt i 2019 har fått støtte fra Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune (KUP), Norsk kulturråd og KORO (URO).


Rabih Mroué - Sand in the Eyes

Cinemateket USF

Friday 5 April 2019 at 18:00

Rabih Mroué explores the image politics of ISIS videos in contrast with videos shot by drones. On the basis of research material comprising recruiting videos secured by the officers of the German Intelligence Services, Mroué asks not only what these videos reveal about their producers or the videos’ capacity to document killing, but also questions the politics inherent in dealing with these videos from the point of view of the state and society.

Rabih Mroué is a theatre director, actor, visual artist and playwright. Rooted in theatre, his work includes videos and installation art; the latter sometimes incorporates photography and texts. Mroué is a contributing editor of TDR/The Drama Review. He is also a co-founder of the Beirut Art Center (BAC). He was a fellow at The International Research Center: Interweaving Performance Cultures, Freie Universität, Berlin (2012–14). He is an associated theatre director at Münchner Kammerspiele.

He has performed and exhibited internationally, including at MoMA, New York (2015); SALT Galata and SALT Beyoğlu, Istanbul (2014); CA2M Centro de Arte Dos de Mayo, Madrid (2012–13); dOCUMENTA (13); ICP Triennial of Photography and Video, International Center of Photography, New York (2010); and Centre Pompidou, Paris (2007); among others.
Mroué’s works include Kill the audience (2018), So Little Time (2017), Sand in the Eyes (2017), Rima Kamel (2017), Ode to joy (2015), Riding on a cloud (2013), 33 rpm and a few seconds (2012), The pixelated revolution (2012), The inhabitants of images (2008), Who’s afraid of representation? (2005). He was born in Beirut, Lebanon, and currently lives in Berlin.


In English, duration around 65 min
Director: Rabih Mroué
Written and presented by Rabih Mroué
Collaboration Research: Andrea Geißler
Translation to English: Ziad Nawfal
Translation to German: Lisa Wegener
Subtitles: Yvonne Griesel
Assistant: Petra Serhal
Special thanks to: Maria Magdalena Ludewig, Lina Majdalanie and Bilal Khbeiz

Sand in the Eyes was produced by Haus der Kulturen der Welt, Berlin, as part of the project 100 Years of Now, funded by the Federal Government Commissioner for Culture and the Media in Germany. Co-production with the Hessisches Staatstheater Wiesbaden.

The presentation in Bergen has received funding from City of Bergen.

Volt’s programme in 2019 has received funding from Arts Council Norway, City of Bergen, Hordaland County Council (KUP) and Public Art Norway (URO).

Foto / photo: Joachim Dette

Rabih Mroué Rabih Mroué