Volt

Rabih Mroué

Chalk Outlines

Utstillingen er i en varebil som stopper på forskjellige steder i Bergen.

5. - 7. april 2019

Fredag 5. april
16:00-20:00 Utenfor USF Verftet

Lørdag 6. april
12:00 - 13:00 Vågsallmenningen
13:00 - 15:00 Møhlenpris, utenfor Bergen Kaffebrenneri

Søndag 7. april
12:00- 13:00 Fantoft og flere steder


Chalk Outlines er en serie på mer enn 100 tegninger av døde mennesker, basert på nyhetsbilder fra de siste åtte årene av mennesker som har blitt drept i krig eller mens de har forsøkt å unnslippe krigens grusomheter. Tegningene ble opprinnelig laget i en notatbok som daglige betraktninger av den uopphørlige ødeleggelsen av menneskelivet, og viser de døde som skygger eller som omriss i kritt på et åsted, plassert alene på det tomme arket.

Chalk Outlines tar for seg de dødes uavklarte nærvær i dagliglivet vårt, (re)presentert av en varebil; et kjøretøy som brukes mye til å smugle flyktninger fra et land til et annet ved å krysse kontrollerte og sikrede grenser. Chalk Outlines mørklegger det visuelle innholdet og løfter frem det intime og fortrolige i det å tegne som en form for motstand mot selve dødens unaturlighet.


Rabih Mroué er teaterregissør, skuespiller, billedkunstner og dramatiker. Han har bakgrunn fra teateret og har arbeidet både med video og installasjonskunst; noen ganger inkluderer disse foto og tekst. Mroué er medredaktør i TDR/The Drama Review og var med på å stifte Beirut Art Center (BAC). Han var stipendiat ved The International Research Center: Interweaving Performance Cultures, Freie Universität, Berlin (2012–14).

Han har hatt utstillinger og vist performance arbeider blant annet ved MoMA, New York (2015); SALT Galata and SALT Beyoğlu, Istanbul (2014); CA2M Centro de Arte Dos de Mayo, Madrid (2012–13); dOCUMENTA (13); ICP Triennial of Photography and Video, International Center of Photography, New York (2010); og Centre Pompidou, Paris (2007) med flere. Han er tilknyttet teaterregissør ved Münchner Kammerspiele. Han er født i Beirut i Libanon og bor for tiden i Berlin.

Prosjektet er støttet fra Bergen kommune - Internasjonal kunst- og kulturutveksling.
Programmet til Volt i 2019 har fått støtte fra Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune (KUP), Norsk kulturråd og KORO (URO).


Rabih Mroué - Chalk Outlines

The exhibition is in a van that will be stopping at different places in Bergen.

5th - 7th April 2019

Friday 5th April
16:00-20:00 Outside USF Verftet

Saturday 6th April
12:00 - 13:00 Vågsallmenningen
13:00 - 15:00 Møhlenpris, outside Bergen Kaffebrenneri

Sunday 7th April
12:00- 13:00 Fantoft and other stops will be announced later

Chalk Outlines is a series of more than 100 drawings of dead people, collected from news photographs of the last eight years related to people who were killed during wars or while trying to escape the atrocities of wars. Originally made in a notebook as daily contemplation of the never-ending destruction of human life, this work depicts the dead as shadows or as chalk outlines at a crime scene, seen in isolation on the blank page.

Chalk Outlines speaks to the unresolved presence of the dead in our daily life, as (re)presented in a van; a vehicle that is used widely as a way to smuggle refugees from one country to another by crossing controlled and secured borders. Chalk Outlines obscures visual content and foregrounds the intimate act of drawing as a way resisting the unnaturalness of death itself.


Rabih Mroué is a theatre director, actor, visual artist and playwright. Rooted in theatre, his work includes videos and installation art; the latter sometimes incorporates photography and texts. Mroué is a contributing editor of TDR/The Drama Review. He is also a co-founder of the Beirut Art Center (BAC). He was a fellow at The International Research Center: Interweaving Performance Cultures, Freie Universität, Berlin (2012–14). He is an associated theatre director at Münchner Kammerspiele.

He has performed and exhibited internationally, including at MoMA, New York (2015); SALT Galata and SALT Beyoğlu, Istanbul (2014); CA2M Centro de Arte Dos de Mayo, Madrid (2012–13); dOCUMENTA (13); ICP Triennial of Photography and Video, International Center of Photography, New York (2010); and Centre Pompidou, Paris (2007); among others. He was born in Beirut, Lebanon, and currently lives in Berlin.

The project has received funding from City of Bergen.

Volt’s programme in 2019 has received funding from Arts Council Norway, City of Bergen, Hordaland County Council (KUP) and Public Art Norway (URO).


Photo: Kobie Nel

Rabih Mroué Rabih Mroué Rabih Mroué Rabih Mroué Rabih Mroué Rabih Mroué Rabih Mroué Rabih Mroué Rabih Mroué Rabih Mroué Rabih Mroué Rabih Mroué Rabih Mroué Rabih Mroué