Volt

T. J. Demos

The Politics and Aesthetics of Climate Emergency

Landmark, Bergen Kunsthall

Onsdag 11. september 2019 kl 19:00

Vi blir fortalt at vi står midt i en klimakrise – men hvem sin krise er det? For Extinction Rebellion er reduksjon av karbondioksid i atmosfæren en global hastesak; for grønne nyliberale er krisen en tid for gründervirksomhet og økonomiske muligheter; for urfolk er den en videreføring av århundrer med vold og folkemord utført av kolonimaktene; for autoritære nasjonalister er det en migrasjonstrussel som bør løses med militære sikkerhetstiltak. Hvordan kan en gruppes krise viske ut eller styrke en annens?

Ved å reflektere rundt estetikkens aktivistiske vending både i tilknytning til klimamobilisering og den politisk ladde atmosfæren i militariserte grenseområder (fremhevet blant annet i «tåregass»-biennalen ved Whitney Museum i New York i år og protestene der), tar denne presentasjonen for seg kompleksiteten i krisepolitikk, og hvordan kriser kan føre til fremvekst av framtidig frigjøring gjennom sammenknyttede sosiale bevegelser.

T. J. Demos er professor ved Institutt for kunsthistorie og visuell kultur ved University of California, Santa Cruz, og grunnlegger og direktør for universitetets Center for Creative Ecologies.

Han har skrevet mye om samtidskunst, global politikk og økologi, og er forfatter av mange bøker, inkludert Against the Anthropocene: Visual Culture and Environment Today (Sternberg Press, 2017); Decolonizing Nature: Contemporary Art and the Politics of Ecology (Sternberg Press, 2016); The Migrant Image: The Art and Politics of Documentary During Global Crisis (Duke
University Press, 2013)— vinner av College Art Associations Frank Jewett Mather-pris i 2014— og Return to the Postcolony: Spectres of Colonialism in Contemporary Art (Sternberg Press, 2013).

Demos var medkurator av Rights of Nature: Art and Ecology in the Americas, ved Nottingham Contemporary i januar 2015, og organiserte Specters: A Ciné-Politics of Haunting ved Reina Sofia-museet i Madrid i 2014. Nå arbeider han med et Mellon-støttet forsknings-, kunstutstillings- og bokprosjekt viet til spørsmålene «Hva kommer etter verdens ende?» og «Hvordan kan vi skape fremtidig sosial rettferdighet innenfor kapitalistiske ruiner?»


Forelesningen er støttet av Bergen kommune - Kritikk/teoriutvikling.
Volts program i 2019 er støttet av Norsk kulturråd, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune (KUP)og KORO (URO).


T. J. Demos - The Politics and Aesthetics of Climate Emergency

Landmark, Bergen Kunsthall

Wednesday 11 September 2019 at 19:00

We’re told we’re in a climate emergency—but whose is it? For Extinction Rebellion, reducing atmospheric carbon is a global urgency; for green neoliberals, it’s entrepreneurial, a time of economic opportunity; for Indigenous communities, the emergency continues centuries of colonial violence and genocide; for authoritarian nationalists, it’s a migration threat best addressed through military security. How might one’s emergency erase or empower another’s?

By considering the becoming-activist of aesthetics in relation to both climate mobilizations and the weaponized atmospheres of militarized borderzones (highlighted in the Whitney Museum’s “teargas” biennial and corresponding protests), this presentation considers the complexity of emergency politics, as well as how emergency might give way to the emergence of emancipated futures through interconnected social movements.

T.J. Demos is Professor in the Department of the History of Art and Visual Culture at University of California, Santa Cruz, and Founder and Director of its Center for Creative Ecologies. He writes widely on the intersection of contemporary art, global politics, and ecology and is the author of numerous books, including Against the Anthropocene: Visual Culture and Environment Today (Sternberg Press, 2017); Decolonizing Nature: Contemporary Art and the Politics of Ecology (Sternberg Press, 2016); The Migrant Image: The Art and Politics of Documentary During Global Crisis (Duke University Press, 2013)—winner of the College Art Association’s 2014 Frank Jewett Mather Award—and Return to the Postcolony: Specters of Colonialism in Contemporary Art (Sternberg Press, 2013).

Demos co-curated Rights of Nature: Art and Ecology in the Americas, at Nottingham Contemporary in January 2015, and organized Specters: A Ciné-Politics of Haunting, at the Reina Sofia Museum in Madrid in 2014. He’s currently working on a Mellon-funded research project, art exhibition, and book project dedicated to the questions “What comes after the end of the world?” and “How can we cultivate futures of social justice within capitalist ruins?”

The presentation of the lecture has received funding from the City of Bergen.
Volt’s programme in 2019 has received funding from Arts Council Norway, the City of Bergen, Hordaland County Council (KUP) and Public Art Norway (URO).

Foto / Photo: Extinction Rebellion NYC, Action at Rockefeller Center, Jan 26, 2019.
Photo credit: Erik McGregor

T. J. Demos