Volt

TASC Ablett & Brafield

I am just waiting (elasticity of time)

Søndag 14. juni 2015

Publikum er invitert til å ta følgende busser sammen med TASC:
Rute nr. 5:
Festplassen: 12:54
Åsane Terminal: 14:04
Loddefjord Terminal: 15:10

TASC er et samarbeid mellom de Bergensbaserte kunstnerne Amber Ablett og Stacy Brafield. TASC tar i bruk koreograferte rammeverk, ofte basert på det kollektive ved å spise, for å utforske ideer om oppmerksomhet, samtale og sosiale praksiser. De har hatt utstillinger både nasjonalt og internasjonalt, blant annet ved ROOM Artspace, London; Halka Art Project, Istanbul; Entrée, Bergen; Vulpes Vulpes, London og Kunst og Designhøgskolen i Bergen sin MA-utstilling, Bergen Kunsthall.

Prosjektet er del av Imagining Commons – tolv dager i juni med utstillinger, performance, en camp, samtaler og forelesninger 5.-17. juni 2015 i Bergen. Imagining Commons er støttet av Bergen kommune - Seksjon for kunst og kultur, Fritt Ord, KORO (URO) og Norsk kulturråd.


TASC Ablett & Brafield - I am just waiting (elasticity of time)

Sunday 14 June 2015

The audience is invited to take the following buses with TASC:
Route No. 5:
Festplassen: 12:54
Åsane Terminal: 14:04
Loddefjord Terminal: 15:10

TASC is a collaboration between Amber Ablett and Stacy Brafield. TASC uses choreographed frameworks, often based on the collectivity of eating, to explore ideas of attention, conversation and social practices. They have exhibited nationally and internationally, including at ROOM Artspace, London; Halka Art Project, Istanbul; Entrée, Bergen; Vulpes Vulpes, London and the MA-degree exhibition at Bergen Kunsthall. Ablett and Brafield live and work in Bergen, Norway.

The project is part of Imagining Commons – twelve days of exhibitions, performances, a camp, talks and lectures 5th – 17th June 2015 in Bergen. Imagining Commons is funded by Arts Council Norway, City of Bergen, Fritt Ord and Public Art Norway (URO).

Photo: Jiska Huizing

TASC TASC TASC TASC TASC TASC TASC TASC TASC