Volt

Teoriverksted II

26. oktober, 11. november, 30. november 2015 kl 20:00

Atelier 205
Strandgaten 205, 5004 Bergen

Tre kvelder inviterer Volt til lesesirkel. Det vil bli samtale og diskusjon knyttet til tekster Alain Badiou, Gilles Deleuze & Felix Guattari og C. Wright Mills.

Innledninger av Synnøve Skarsbø Lindtner, Magnus Bøe Michelsen og Kristin Sampson.

Lesesirkelen er åpen for alle interesserte.
Begrensede plasser, påmelding til en eller flere av de ulike kveldene på
marie(at)v-o-l-t(dot)no.
Tekstene vil være å få tak i ved påmelding.


26. oktober kl 20:00
Alain Badiou "The Subject of Art".
Innledning ved Magnus Bøe Michelsen, PhD-kandidat ved Senter for Kvinne- og Kjønnsforskning, UiB.

11. november kl 20.00
Gilles Deleuze & Felix Guattari, "The Smooth and the Striated," i A Thousand Plateaus.
Innledning ved Kristin Sampson, førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiB.

30. november kl. 20:00
C. Wright Mills, "Den sosiologiske fantasi - Om politikk", i Det nye venstre: og andre essays om politikk og samfunnsforskning (Pax Forlag, 1966), oversatt av Johan Ludwig Mowinckel. Innledning ved Synnøve Skarsbø Lindtner, postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB.

Takk til Atelier 205!


Teoriverksted II

26 October, 11 November, 30 November 2015 at 20:00

Atelier 205
Strandgaten 205, 5004 Bergen

On four evenings, Volt will host a reading group in a studio space. The events will feature conversations and discussions of texts by Alain Badiou, Gilles Deleuze & Felix Guattari and C. Wright Mills.

Introductions by Synnøve Skarsbø Lindtner, Magnus Bøe Michelsen and Kristin Sampson.

The reading group is open to all interested attendees.
Seats are limited, sign up for one or several evenings at
marie(at)v-o-l-t(dot)no
The texts will be made available when you sign up.

26 October at 20:00
Alain Badiou "The Subject of Art".
Introduction by Magnus Bøe Michelsen, PhD-candidate at Centre for Women's and Gender Research at the University of Bergen.

11 November at 20.00
Gilles Deleuze & Felix Guattari "The Smooth and the Striated" from A Thousand Plateaus.
Introduction by Kristin Sampson, Associate Professor, Department of Philosophy at the University of Bergen.

30 November at 20:00
C. Wright Mills, "Den sosiologiske fantasi - Om politikk", in Det nye venstre: og andre essays om politikk og samfunnsforskning (Pax Forlag, 1966), translated by Johan Ludwig Mowinckel. Introduction by Synnøve Skarsbø Lindtner, postdoctoral fellow at the Department of Information Science and Media Studies at the University of Bergen.

With thanks to Atelier 205!