Volt

Teoriverksted III

7. mars, 18. april, 23. mai, 30. mai 2016 kl 20:00

TASC Studio
Hordaland kunstsenter
Klosteret 17, 5005 Bergen

Fire kvelder inviterer Volt til lesesirkel. Det vil bli samtale og diskusjon knyttet til tekster Giorgio Agamben, Rosi Braidotti, Gilles Deleuze, Quentin Meillassoux og Platon.

Innledninger av Amund Ove Børdahl, Åsne Hagen, Claus Halberg, Kari Jegerstedt og Vibeke Andrea Tellmann.

Lesesirkelen er åpen for alle interesserte.Begrensede plasser, påmelding til en eller flere av de ulike kveldene på marie(at)v-o-l-t(dot)no.
Tekstene vil være å få tak i ved påmelding.

7. mars kl 20:00
Giorgio Agamben "What is the Contemporary" i What is an Apparatus (Stanford University Press 2009).
Innledning ved Åsne Hagen, sosiolog.

18. april kl. 20:00
Quentin Meillassoux, "Ancestrality," i After Finitude (Bloomsbury 2008).
Innledning ved Claus Halberg, universitetslektor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiB

23. mai kl. 20:00
Utdrag fra Platon, Sofisten
Innledning ved Amund Ove Børdahl, universitetslektor Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiB.

Gilles Deleuze, “Platon og simulakret”, Agora, nr 2-3, 1989, oversatt av Ragnar B. Myklebust.
Innledning av Vibeke Andrea Tellmann, universitetslektor Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiB.

30. mai kl 20.00
Rosi Braidotti, et utdrag fra The Posthuman (Polity Press, 2013).
Innledning av Kari Jegerstedt, førsteamanuensis Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB.

Takk til TASC Studio!
Teoriverkstedet er støttet av Bergen kommune - Seksjon for kunst og kultur, Kritikk/teoriutvikling.


Teoriverksted III

7 March, 18 April, 23 May, 30 May 2016 at 20:00

TASC Studio
Hordaland kunstsenter
Klosteret 17, 5005 Bergen

On four evenings, Volt will host a reading group in a studio space. The events will feature conversations and discussions of texts by Giorgio Agamben, Rosi Braidotti, Gilles Deleuze, Quentin Meillassoux and Platon.

Introductions by Amund Ove Børdahl, Åsne Hagen, Claus Halberg, Kari Jegerstedt and Vibeke Andrea Tellmann.

The reading group is open to all interested attendees.Seats are limited, sign up for one or several evenings at marie(at)v-o-l-t(dot)no. The texts will be made available when you sign up.

7 March at 20:00
Giorgio Agamben "What is the Contemporary" in What is an Apparatus(Stanford University Press 2009).
Introduction by Åsne Hagen, sociologist.

18 April at 20:00
Quentin Meillassoux, "Ancestrality" in After Finitude (Bloomsbury 2008).
Introduction by Claus Halberg, Assistant Professor, Department of Philosophy at the University of Bergen.

23 May at 20:00
Platon, an excerpt from Sofisten.
Introduction by Amund Ove Børdahl, Assistant Professor, Department of Philosophy at the University of Bergen

Gilles Deleuze, “Platon og simulakret”, Agora, nr 2-3, 1989.
Introduction by Vibeke Andrea Tellmann, Assistant Professor, Department of Philosophy at the University of Bergen.

30 May at 20.00
Rosi Braidotti, an excerpt from the book The Posthuman (Polity Press, 2013).
Introduction by Kari Jegerstedt, Associate Professor Centre for Womens and Gender Research at the University of Bergen.

With thanks to TASC Studio!