Volt

Teoriverksted V: Mario Perniola

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Universitetet i Bergen

Sydnesplassen 12-13,
undervisningsrom 208/209

Tirsdag 17. april 2018 kl 18.15

Volt inviterer til lesesirkel, samtale og diskusjon knyttet til tekster av Mario Perniola.

Innledning ved Helge Pettersen, førstelektor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiB.

Tekstutdragene er fra kapittelet "Phenomenon and Simulacrum" fra Ritual Thinking: Sexuality, Death, World (Humanity Books, 2001), side 175-181 samt utdrag fra Art and Its Shadow (Bloomsbury Publishing, 2004), side 3-13 og 155-170.

Mario Perniola (1941-2018) var professor i estetikk ved universitetet Tor Vergata i Roma. Forskergruppen for subjektivering og senmodernitet (SSM) ved Universitetet i Bergen har hatt flere seminarer ved Det norske institutt i Roma med Perniola som bidragsyter.

Lesesirkelen er åpen for alle interesserte.
Begrensede plasser, påmelding til
marie(at)v-o-l-t(dot)no.
Tekstutdrag vil være å få tak i ved påmelding.

Lesesirkelen er i samarbeid med Forskergruppen SSM.
Arrangementet er støttet av Bergen kommune - Kritikk/teoriutvikling.


Theory Workshop V: Mario Perniola

epartement of Philosophy
University of Bergen
Sydnesplassen 12-13, room 208/209

Tuesday 17 April 2018 18:15

Volt invites you to a reading circle, dialogue and discussion related to texts by Mario Perniola.

Introduction by Helge Pettersen, Associate Professor, Department of Philosophy at the University of Bergen.

The excerpts are from the chapter "Phenomenon and Simulacrum" in Ritual Thinking: Sexuality, Death, World (Humanity Books, 2001), pages 175-181, as well as from Art & Its Shadow (Bloomsbury Publishing, 2004), pages 3-13 and 155-170.

Mario Perniola (1941-2018) was a professor of Aesthetics at the Tor Vergata University in Rome. The Research Group on Subjectivation and late Modernity (SLM) at the Department of Philosophy at the University of Bergen has held several seminars at the Norwegian Institute in Rome, featuring Perniola as contributor.

The reading circle is open to anyone interested.
Limited seating, register with
marie(at)v-o-l-t(dot)no.
Text extracts will be available on registration.

The reading circle is organized in collaboration with the SLM research group, and is supported by the Bergen City Council – Kritikk/teoriutvikling.