Volt

The Imaginary Reader

Boken The Imaginary Reader er både en antologi med nyskrevne tekster fra ulike skribenter, kunstnere, kritikere, kunsthistorikere og filosofer og en utstilling i form av en bok, med mange kunstverk. Boken presenterer en serie med tekster om noen av kunstprosjektene under Volt sitt program Imagining Commons som varte tolv dager i juni i Bergen i 2015 med utstillinger, performance, en 24 timers camp, samtaler og forelesninger.

Boken er ment som en ansats til å tenke rundt det imaginære og forholdet mellom fiksjon og virkelighet. Gjennom kunstverk, eksperimentelle tekster og refleksjoner gir den en rekke innspill og idéer som det er opp til leseren å utforske videre og stifte bekjentskap med.

Å forestille seg noe, er allerede starten på en prosess; å anerkjenne begrensningene i en situasjon, og samtidig igangsette en forandring. The Imaginary Reader utforsker ulike aspekter ved det imaginære. Den politiske imaginasjonen, imaginære minner, det imaginære i kunst og kunstproduksjon, imaginære prosjekter, mangelen på det imaginære og behovet for det imaginære.

Bidragsytere:
Øystein Aasan, aiPotu, Andreas Angelidakis, BADco., Erick Beltrán & Bernardo Ortiz, Milena Bonilla, Michel de Broin, Barbara Casavecchia, Daniela Cascella, Jan Christensen, Phil Coy, Bojana Cvejić & Ana Vujanović, Judith Dybendal, Mette Edvardsen, Espen Sommer Eide, Tom Engels, Jan Freuchen, Stian Gabrielsen, Dora García, Andrea Geyer, Pedro Gómez-Egaña, Avery F. Gordon, Ane Graff, Luis Guerra, Mai Hofstad Gunnes, Johannes Heldén, Vlatka Horvat, Richard Ibghy & Marilou Lemmens, Institutt for Farge, Dimitris Ioannou, Ivana Ivković, Marte Johnslien, Cecilia Jonsson, Valentinas Klimašauskas, Brandon LaBelle, John Lely, Per-Oskar Leu, Lewis & Taggart, Isabell Lorey, Young Lunde, Kristin Nordhøy, Linn Pedersen, plan b, Alexandra Pirici, Mikkel Bolt Rasmussen, Hans Rosenström, Andreas Schlaegel, Ingerid S. Straume, Jon Benjamin Tallerås, Hans E. Thorsen, Ève K. Tremblay, Synnøve Marie Vik, Jacob Wren, Icaro Zorbar

Redaktør: Marie Nerland
Bokdesign: Erik Johan Worsøe Eriksen

Volt 2016
ISBN 978-82-303-2814-9
Sider: 240
Innbundet: 24 x 33 cm
Språk: Engelsk
Boken kan bestilles på nett fra Audiatur bohandel og selges i utvalgte bokhandlere.
http://www.audiaturbok.no

Boken er støttet av Bergen kommune - kritikk og teoriutvikling, Fritt ord, KORO (URO) og Norsk kulturråd.


The Imaginary Reader

The Imaginary Reader is both an anthology of commissioned texts by a variety of writers, artists, critics, art historians and philosophers and an exhibition in the form of a book with several artworks. The final section of the book presents a series of texts about some of the art projects in the Volt programme Imagining Commons, which lasted twelve days in June in Bergen in 2015 with exhibitions, performances, a 24-hour camp, conversations and lectures.

The book is meant as a stimulus to thinking about the imaginary and the relationship between fiction and reality. By way of artworks, experimental texts and reflections it offers a range of angles and ideas that it is up to the reader to take up and explore further. To imagine something is already to start a process; to acknowledge the limitations of a situation and at the same time to initiate a change. The Imaginary Reader explores different aspects of the imaginary – the political imagination, the imaginary in art and art production, imaginary projects, the lack of and the need for the imaginary.

Contributors:
Øystein Aasan, aiPotu, Andreas Angelidakis, BADco., Erick Beltrán & Bernardo Ortiz, Milena Bonilla, Michel de Broin, Barbara Casavecchia, Daniela Cascella, Jan Christensen, Phil Coy, Bojana Cvejić & Ana Vujanović, Judith Dybendal, Mette Edvardsen, Espen Sommer Eide, Tom Engels, Jan Freuchen, Stian Gabrielsen, Dora García, Andrea Geyer, Pedro Gómez-Egaña, Avery F. Gordon, Ane Graff, Luis Guerra, Mai Hofstad Gunnes, Johannes Heldén, Vlatka Horvat, Richard Ibghy & Marilou Lemmens, Institutt for Farge, Dimitris Ioannou, Ivana Ivković, Marte Johnslien, Cecilia Jonsson, Valentinas Klimašauskas, Brandon LaBelle, John Lely, Per-Oskar Leu, Lewis & Taggart, Isabell Lorey, Young Lunde, Kristin Nordhøy, Linn Pedersen, plan b, Alexandra Pirici, Mikkel Bolt Rasmussen, Hans Rosenström, Andreas Schlaegel, Ingerid S. Straume, Jon Benjamin Tallerås, Hans E. Thorsen, Ève K. Tremblay, Synnøve Marie Vik, Jacob Wren, Icaro Zorbar

Editor: Marie Nerland
Book design: Erik Johan Worsøe Eriksen

Volt 2016
ISBN 978-82-303-2814-9
Pages: 240
Hardcover: 24 x 33 cm
Language: English
The book is available to order online from Audiatur and at selected book stores.
http://www.audiaturbok.no
To order the book outside Scandinavia you can send an email to marie(at)v-o-l-t(dot)no

The book is funded by Arts Council Norway, City of Bergen, Fritt ord and Public Art Norway (URO).

The Imaginary Reader The Imaginary Reader The Imaginary Reader The Imaginary Reader The Imaginary Reader The Imaginary Reader The Imaginary Reader The Imaginary Reader The Imaginary Reader