Volt

Erick Beltrán / T.J. Demos / Every Ocean Hughes F.K.A. Emily Roysdon / Nora Joung / Alexandra Pirici /
Xaviera Simmons /
and more to be announced

Programmet i 2019 er støttet av Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune (KUP), KORO (URO) og Norsk kulturråd.

The program in 2019 has received funding from Arts Council Norway, City of Bergen, Hordaland County Council (KUP) and Public Art Norway (URO).