Volt

Wouter Davidts

Architecture without Address -
Luc Deleu and the Lessons in Scale and Perspective

Bergen Arkitekthøgskole, BAS
Skuteviksboder 59-61

Tirsdag 11.desember kl 17:00

Høsten 1980 i Antwerpen begynte arkitekten Luc Deleu en rekke skulpturelle installasjoner med ready-mades og omfattende arkitektoniske prosjekter, som han konsekvent refererte til som ’leksjoner i skala og perspektiv’. I et intervju i 1987 uttalte Deleu at bakgrunnen for disse prosjektene var ønsket om å arbeide med ’to typiske (…) og forholdsvis formale arkitektoniske begrep’. Han begrunnet denne vendingen mot formalisme som en bevisst reaksjon på at arbeidene hans før 1980 hadde blitt beskrevet som politiske.

Tidlig i sin karriere ble Deleu kjent som en enfant terrible i det belgiske arkitektmiljøet, og som selvpålagt ’papir-arkitekt’ tok han et oppgjør med den selvopptatte og hyklerske tendensen innenfor arkitektur og urbanisme generelt, og spesifikt institusjonaliseringen og arkitektprofesjonens byråkratiske vesen. I denne forelesningen argumenterer Davidts for at Deleus leksjoner i skala og perspektiv kan sidestilles med de pamflett-baserte verkene fra ti-året før, hvor arkitektens aktivisme skiftet fra åpen dissidens til en kritisk revidering av omfanget og formidlingen av arkitektur og design.

Wouter Davidts bor og arbeider i Antwerpen. Fra 2009 til 2012 var han professor i moderne kunst og samtidskunst ved VU universitetet i Amsterdam. Fra 2003 til 2008 var han var han ansatt som post-doc forsker ved instituttet for arkitektur og urbanisme ved universitetet i Ghent. Høsten 2006 var han British Academy Reasearch Fellow ved Goldsmiths College, University of London. Davidts har skrevet boken "Bouwen voor de kunst?" (A&S/books, 2006), har publisert artikler om museer, samtidskunst og arkitektur i tidsskriftene Afterall, Archis, De Witte Raaf, Footprint, Kritische Berichten, Metropolis M, OASE og Parachute, og har også bidratt til antologier og utstillingskataloger. Han var redaktør for bøkene "The Fall of the Studio: Artists at Work" (Valiz, 2009, med Kim Paice), "CRACK: Koen van den Broek" (Valiz, 2010), og nylig publiserte "Luc Deleu – T.O.P. office: Orban Space" (Valiz, 2012, med Guy Châtel og Stefaan Vervoort). Utstillingen "Orban Space: Luc Deleu – T.O.P. office" åpner i januar 2013 ved Stroom Den Haag og vil senere vises ved Extra City Kunsthal i Antwerpen. Utstillingen er kuratert Wouter Davidts og Stefaan Vervoort, i dialog med T.O.P. office.
http://www.wouterdavidts.wordpress.com

Takk til BAS!
Forelesningen er støttet av Bergen kommune - Seksjon for kunst og kultur og Norsk kulturråd.


Wouter Davidts – Architecture without Address -
Luc Deleu and the Lessons in Scale and Perspective

Bergen School of Architecture
Skuteviksboder 59-61

Tuesday 11 December 17:00

In the fall of 1980 Antwerp-based architect Luc Deleu started an extenstive body of sculptural installations with ready-made objects and fully-fledged architectural projects that he has consistently labeled as ‘lessons in scale and perspective’. In an interview in 1987, Deleu stated that this decision was fuelled by his desire to work with ‘two typical (…) and rather formal notions in architecture’. This turn to formalism was made consciously, he argued, since his work prior to 1980 was always termed ‘political.’

In his early career the architect Deleu gained the fame as the enfant terrible, the mandatory paper architect of the Belgian architectural community, as he took up position against the self-indulgent and hypocritical nature of the disciplines of architecture and urban planning in general, and against the institutionalization and bureaucratic nature of the architectural profession in particular.

In this lecture Davidts will argue that the lessons in scale and perspective can be put on a direct par with the ‘pamphletary’ works of the previous decade as they shift the overt dissidence of the architect’s activist work towards a critical revision of the scope and modes of address of architectural design.

Wouter Davidts lives and works in Antwerp. From 2009 until 2012 he was Professor of Modern and Contemporary Art at VU University in Amsterdam. Between 2003 and 2008 he was a postdoctoral researcher at the Department of Architecture & Urban Planning, Ghent University. In the fall of 2006 he was a British Academy research fellow at Goldsmiths, University of London. He is the author of "Bouwen voor de kunst?" (A&S/books, 2006) and has published on the museum, contemporary art and architecture in journals such as Afterall, Archis, De Witte Raaf, Footprint, Kritische Berichten, Metropolis M, OASE and Parachute, and in books and exhibition catalogues. He edited "The Fall of the Studio: Artists at Work" (Valiz, 2009; with Kim Paice), "CRACK: Koen van den Broek" (Valiz, 2010), and most recently, "Luc Deleu – T.O.P. office: Orban Space" (Valiz, 2012; with Guy Châtel and Stefaan Vervoort).
The exhibition "Orban Space: Luc Deleu – T.O.P. office" opens at Stroom Den Haag in January 2013 and will later be presented at Extra City Kunsthal in Antwerpen. The exhibition is curated by Wouter Davidts and Stefaan Vervoort, in dialogue with T.O.P. office
http://www.wouterdavidts.wordpress.com

The lecture is funded by City of Bergen and Arts Council Norway.

Drawing: Luc Deleu, Untitled (drawing), 1986

Wouter Davidts