Volt

Daisuke Kosugi
4 - 6 June 2021
Skur 14, Bergen
//

Bik Van der Pol
//

Randi Nygård
//

Filipa Ramos
//

Liv Bugge
December 2021 //

Xaviera Simmons
March 2020
-Postponed- //

Kiluanji Kia Henda
with Teresa Kutala Firmino,
Satch Hoyt and others
May 2020
-Postponed-
New dates April/May 2022 //

& more to be announced


Programmet til Volt i 2021 er støttet av Bergen kommune, Kulturrådet, KORO-LOK og KUP-midler fra Vestland fylkeskommune.