Ana Teixeira Pinto

Ghost Theory


Kulturhuset i Bergen
Vaskerelven 8, 5014 Bergen Kart

Kl 15:00

Forelesningen er i 2. etage på Messanin 2

Gratis inngang

Tror du på spøkelser? I Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande (1937) argumenterte den britiske antropologen E.E. Evans-Pritchard for at tro på det overnaturlige ikke var overtro, men en form for forklaring. I Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination (1997) hevder den amerikanske sosiologen Avery F. Gordon at krefter fra fortiden og dens uklare manifestasjoner kontrollerer livene våre i dag på mer kompliserte måter enn vi liker å innrømme.

Et spøkelse, for å sitere Gordon, er “ikke bare en død person, men en måte noe vi har mistet gjør seg kjent eller synlig for oss, om enn på en flyktig eller knapt synlig måte.” Spøkelset "er bare et tegn – eller det empiriske beviset, om du vil – på at en hjemsøkelse finner sted.” Å se et spøkelse har en tendens til å avsløre hvordan “fortiden stiller kulturelle krav til oss som vi har vanskelig for å oppfylle.”

I foredraget “Ghost Theory” tar Ana Teixeira Pintos for seg historier om likrøvere, gotiske romaner og litteratur om det overnaturlige for å utforske det som “hjemsøker oss som spøkelser, og på denne måten krever oppreisning, rettferdighet eller i det minste et svar.” Denne utforskningen er et forsøk på å lytte til hva spøkelser har å fortelle oss om de komplekse sammenhengene mellom rase, kjønn, klasse, moderne medisin, skiftende oppfatninger av kroppen, blodets symbolikk, kolonimakt, eiendom, kapitalisme og seksualitet.

Fra filmen Dark Water (2002) av Hideo Nakata

Ana Teixeira Pinto

Ana Teixeira Pinto er skribent og kulturteoretiker med base i Berlin. Hun er professor i kunstteori ved Braunschweig University of Art og teoriveileder ved Dutch Art Institute i Arnhem. Hun har skrevet tekster for blant andre tidsskriftene Afterall, e-flux journal, Manifesta Journal, Texte zur Kunst og Third Text. Hun er redaktør av en bokserie om den antipolitiske vendingen, utgitt av Sternberg Press (2022 –). Mellom 2020-22 var hun sammen med Anselm Franke medarrangør av konferansen og podcastserien ‘The White West: Whose Universal?’ på Haus der Kulturen der Welt i Berlin, og var del av det kunstneriske teamet for Berlinbiennalen.


Volt sitt program i 2023 er støttet av Kulturrådet og Bergen kommune.

Alle prosjekter →