Ana Vujanović, Bojana Cvejić

Social Choreography and Social Drama (a dialogue)


Hordaland kunstsenter
Klosteret 17, Bergen Kart

Kl. 16:00

Ana Vujanović og Bojana Cvejić initerte forskningsprosjektet “Performance and the Public” innenfor TkH [Walking Theory] sitt treårige prosjekt “How To Do Things By Theory” ved Les Laboratoires d'Aubervilliers i Paris.

I den aktuelle fasen av prosjektet setter Ana Vujanović, Bojana Cvejić og Marta Popivoda fokus på sosialkoreografi og sosialdrama.

“If the body I dance with and the body I work and walk with are one and the same, I must necessarily entertain the suspicion that all of my body’s movements are, to a greater or lesser extent, choreographed”.

Dette er en kortfattet versjon av tesen om sosialkoreografi slik den ble formulert av Andrew Hewitt i hans ”Social Choreography: Ideology as Performance in Dance and Everyday Movement” (2005). Tanken om sosialdrama, slik den ble utarbeidet fra sosialantropologien av Victor Turner på 1970-tallet, komplementerer sosialkoreografien ved å analysere motstridende sosiale prosesser, med fokus på organiseringen av offentlige oppsetninger slik at de fremstår som sosialdrama. Sosialkoreografi og sosialdrama blir dermed en måte å fortolke scenekunstuttrykket og dets effekt på publikum, basert på tesen om at samfunnsorden ikke bare reflekteres, men innøves og utøves som et estetisk uttrykk. De to modellene konsentrerer kroppsbevegelser og gester, plasserer kropper i tid og rom, skaper mise-en-scène og understreker dramaturgien i menneskemengder ved offentlige sammenkomster. Dermed problematiseres konseptet ”communitas” og hvordan det kan forme samfunnet og forholdet mellom det offentlige og det private.

På dette stadiet i forskingsprosjektet undersøker Vujanović og Cvejić offentlige oppsetninger og publikums opptreden i to ulike kontekster: Jugoslavia under sosialismen og dagens vestlige neo-liberale kapitalisme. De har tidligere presentert prosjektet “Performance and the Public” gjennom åpne arrangementer ved Het Veem Theatre i Amsterdam, Les Laboratoires d'Aubervilliers i Paris, Tanzfabrik Berlin/Uferstudios i Berlin og to presentasjoner og samtaler ved Per.Art/Gallery Matica Srpska i Novi Sad i Serbia.

Prosjektet vil resultere i boken "Performance and the Public" som utgis av Les Laboratoires d'Aubervilliers, Paris & b_books, Berlin og dokumentarfilmen "Yugoslavia, how ideology moved our collective body" av Marta Popivoda (produsert av Les Laboratoires d'Aubervilliers, Paris; Tkh, Beograd & Berlin University of the Arts) som begge vil bli lansert i desember 2012.

Ana Vujanović og Bojana Cvejić var med å grunnlegge TkH (Walking Theory), en uavhengig plattform for performance, teori og kunstnerisk aktivisme. Plattformen ble stiftet av et redaksjonskollektiv som består av åtte teoretikere, kunstnere og produsenter med bakgrunn fra performance teori og praksis, teater, film og det visuelle kunstfeltet.
http://www.tkh-generator.net

Foto: Fra "Yugoslavia, how ideology moved our collective body", Marta Popivoda, 2012.

Ana Vujanović

Ana Vujanović arbeider frilans – som teoretiker, forsker, skribent, foreleser, kurator, dramaturg og annet – innenfor samtidens scenekunst. Hun har en doktorgrad i teatervitenskap. Hun var med å grunnlegge redaksjonskollektivet TkH (Walking Theory) – en kunstnerisk-teoretisk plattform i Beograd – og er redaktør for TkH journal for performing arts theory.

Hun har lenge jobbet for å styrke uavhengig scenekunstuttrykk i Beograd og det tidligere Jugoslavia (Druga scena). Hun har forelest og holdt workshops ved ulike universiteter og høyskoler, blant annet ved University of Arts in Belgrade og universitetet i Amsterdam. Hun har jobbet med kunstneriske uttrykk innenfor performance, dans, teater og video - som dramaturg, medforfatter og samarbeidspartner.

Hun publiserer jevnlig i tidsskrift som TkH, Maska, Frakcija, Teatron, Performance Research, har bidratt til flere antologier, og har skrevet tre bøker, blant annet ”An Introduction to Performance Studies” sammen med A. Jovićević (2007). Hun driver for tiden forskningsprosjektet ”Escenas discursivas” sammen Marta Popivoda (Matadero/El Ranchito, Madrid). I oktober 2012 begynner hun å undervise i performance studier og dramaturgi på mastergradskurset i Performance Studies ved universitetet i Hamburg.

http://www.anavujanovic.net

Bojana Cvejić

Bojana Cvejić arbeider innenfor performance, dans og dramaturgi som både teoretiker og utøver. Hun studerte musikkvitenskap og filosofi, og har publisert i en rekke tidsskrift (TkH, Maska, Frakcija, Radical Philosophy, Performance Research) og antologier, samt skrever tre bøker, bl.a. ”Beyond the Musical Work: Performative practice” (IKZS, Beograd, 2007) og ”A Choreographer's Score: Fase, Rosas danst Rosas, Elena's Aria, Bartôk” med Anne Teresa De Keersmaeker (Mercatorfonds, Brussel, 2012). Sammen med Jan Ritsema har hun utviklet ulike teateroppsetninger siden 1999 (blant annet ”TODAYulysses”, 2000), og hun har også samarbeidet med X. Le Roy, E. Salamon, M. Ingvartsen, C. De Smedt og andre på en rekke forestillinger. Innenfor sin egen scenekunstpraksis har hun regissert fem eksperimentelle oppsetninger av ulike operaer, blant annet Mozarts ”Don Giovanni” (BITEF, Beograd, 2009).

Hun har undervist ved flere utdanningsinstitusjoner i Europa (bl.a. P.A.R.T.S. i Brussel og SNDO i Amsterdam), og har også organisert flere uavhengige plattformer for teori og praksis innen performance, inkludert PAF (performingARTSforum i St. Erme, Frankrike) og 6MONTHS1LOCATION (CCN i Montpellier). Hun holder for tiden på å fullføre en doktorgrad ved Centre for Research in Modern European Philosophy, Kingston University med tittelen ”Choreographing Problems: Expressive Concepts in European Contemporary Dance”. Siden September 2009 har hun undervist i samtidsdans og scenekunst ved avdelingen for medievitenskap og kulturstudier ved universitetet i Utrecht.

http://www.bojanacvejic.info


Volt støttet av Bergen kommune – Seksjon for kunst og kultur og Norsk kulturråd. Samtalen er del av B-open 2012 og er i samarbeid med Hordaland kunstsenter.

Alle prosjekter →