Andrea Bakketun

Opprettelse og vedlikehold av kontakt


Dorothe Engelbretsdatters plass
Marken, 5016 Bergen Kart

Åpning 16. juni kl 19:00 med en opplesning av Cecilie Løveid

En utendørs installasjon med nye verk av Andrea Bakketun laget til Dorothe Engelbretsdatters plass. Plassen ligger mellom Marken og Kong Oscars gate i Bergen og rett ved St. Jørgens hospital, der leprasmittede ble behandlet og isolert fra 1600-1900. Prosjektet er knyttet til stedets historie og dets nåværende rolle i byrommet, samt til forfatteren som plassen er oppkalt etter.

Dorothe Engelbretsdatter (1634-1716) var Norges første anerkjente, kvinnelige dikter, populær i sin samtid og særlig kjent for sin salmediktning. Hennes bøker er tunge av barokkens dramatiske kontraster og hennes tragiske livserfaringer. Hun var prestedatter og prestefrue i Bergen og mistet både sin mann og sju av sine ni barn i sykdom. Hun kjempet for å bli tatt på alvor i sin tid, blant annet ble hun beskyldt for at det ikke var hun som hadde skrevet tekstene. I dag er hennes forfatterskap lite kjent og stedet som er oppkalt etter henne bærer også preg av å ha blitt en glemt plass, et slitt byrom som få kjenner til.

Bakketun har gått inn i stedets historie og fysiske kvaliteter, og lar små detaljer og assosiasjoner danne nye sammenhenger. Hun har vært interessert i å undersøke om byrom som dette med sin historikk og sin bruk, kan danne en scenografi som oppretter kontakt med det som har vært og kaste nytt lys over det som er, lik kultsteder fungerer som passasjer til opprinnelse og etterliv.

På plassen er det en avstengt fontene som Bakketun aktiverer med en midlertidig, solcelledrevet fontene i en glasskube. Et tekstil med en fotokollasj er montert på ett av husene fra hospitalet, (nå Lepramuseet), som vender inn mot plassen. Her settes visuelle elementer fra byen sammen, blant annet en arkeologisk utgravning ved Domkirken og trær fra Assistentkirkegården som både er en av Bergens æreskirkegårder og en koleragravplass.

Naturkrefter og uforutsigbare hendelser i byrommet får sette sine spor i objektene som er laget av ulike materialer, blant annet såpe. Såpa er lett formbar, den påvirkes av temperatur og fuktighet, og vil i transparent form endres i forhold til lysforholdene på stedet. Inne i de fargerike såpeblokkene er det integrert symboler og objekter som relaterer til stedets bruk og historie, som et timeglass, et sprøytedepot, et askebeger, en hånd og en liten brostein funnet på stedet.

Offer var et gjennomgående tema for Engelbretsdatter. Funksjonen til et offer er å opprette eller vedlikeholde kontakt med det guddommelige. At noe ofres betyr at det overføres fra dagligliv til det helliges område, for å utrykke takknemlighet, be om syndsforlatelse eller å renses fra urenheter. Bakketun har i prosessen med prosjektet blitt opptatt av denne typen handlinger, og det å opphøye et sted gjennom ritualer og objekter. I materialvalget har dette også spilt inn. Såpe består av fett, aske og vann. Den brukes til bekjempelse av bakterier og epidemier. Etter et brennoffer, når bålet slukkes med vann, er såpe det som blir igjen. Et biprodukt av tilbedelsen.

Til installasjonen har Bakketun laget små tekst- og videoverk som man kan få tilgang til gjennom QR koder man kan lese av med telefonen eller se her på nettsiden.

QR-1

QR-2

QR-3

QR-4

QR-5

QR-6

QR-7

QR-8

QR-9

QR-10

Andrea Bakketun, "Opprettelse og vedlikehold av kontakt" digital kollasj, 2022

Andrea Bakketun

Andrea Bakketun er en billedkunstner basert i Oslo. Hun har sin utdanning fra Rietveld Academie, Amsterdam og en master fra Kunstakademiet i Oslo. Bakketuns kunstnerskap undersøker fysiske forandringer og biologiske prosesser i våre omgivelser, og knytter disse til den menneskelige psyke. Hennes arbeider manifesteres som regel i installasjoner, skulptur og video, der bevegelse er et gjennomgående materiale. I arbeidsprosessen anvender hun en kombinasjon av vitenskapelige og lekne metoder, og lar visningssituasjonene være et sted for eksperimenter, observasjon og refleksjon. Ved å se på økosystem og sammenhenger mellom alt levende og ikke-levende, undersøker Bakketun hvordan det hun gjør som enkeltkunstner er del av en større helhet.

Bakketun har stilt ut blant annet ved Kunstnerforbundet, Oslo Kunstforening, Trøndelag senter for samtidskunst, UKS, Skulpturrtriennalen, Østlandsutstillingen, Hacienda Zürich, Kunsthaus Essen, Autocenter Contemporary Art Berlin og GL STRAND i København. Samarbeid og kuratoriske prosjekter er også en viktig del av hennes praksis. Hun var initiativtaker til kunstfestivalen Five Thousand Generations of Birds og utstillingsprosjektet Grand Complications som varte i et år på Gamle Rommen skole, en av Oslos eldste skolebygg. Prosjektet resulterte i boken Grand Complications (Distanz Verlag, 2021).

https://andreabakketun.net


Cecilie Løveid

Cecilie Løveid bor i Bergen. Hennes forfatterskap omfatter verker innenfor flere sjangre. Hun debuterte med romanen Most i 1972, og har siden skrevet både prosa, lyrikk, og dramatikk. Hennes eksperimentelle scenetekster er siden 1980-tallet ansett som en av vårt lands mest originale bidrag til samtidsdramatikken, og hun regnes som en av de betydeligste lyrikerne i norsk litteratur. Hun har mottatt Ibsenprisen tre ganger, samt en rekke andre litterære priser. Vandreutstillinger, 2017, er siste diktsamling. Kamerat livet, en samtalebok kom i 2022 på Kolon forlag. Den er ført i pennen av Kaja Schjerven Mollerin.


Volts program for 2022 er støttet av Bergen kommune, Kulturrådet og Vestland fylkeskommune (KUP).

Foto: Thor Brødreskift og Andrea Bakketun
Poster design: NODE Berlin Oslo

Alle prosjekter →