Nina Möntmann, Rudi Laermans

Art, Society and Dematerialization


Litteraturhuset i Bergen (Fossestova)
Østre Skostredet 5, Bergen Kart

Kl. 18:00


Nina Möntmanns foredrag undersøker digitaliseringens ikke-materielle karakter og virtualitet som en formativ funksjon i dagens sosiale realiteter – i lys av en kunstnerisk metode knyttet til fenomenet dematerialisering i konseptkunst på sent 1960- og 1970-tallet.

De to periodene hun fokuserer på er avgjørende for kunstens forhold til dematerialisering: sent på 1960-tallet gikk konseptkunsten inn for å oppløse kunstverket som fysisk objekt, til fordel for kunst dannet av ideer og konsepter, kritisk til mekanismene i kunstmarkedet og den modernistiske kanon av storskala skulpturer og abstrakte maleri. Tanken om «idé som kunst» var også rettet mot anti-intellektuelle strømninger i tiden rundt Vietnamkrigen, og mot militærregimene i Argentina og Brasil. I dag kan et nøkkelbegrep i vårt digitale samfunn beskrives med ordet dematerialisering: det viser til grunnleggende endringer i både arbeid, økonomi og sosiale forhold. Det dreier seg ikke bare om å gjøre produkter og menneskelige aktiviteter mindre materielle, men også om å erstatte fysiske objekt med digitale erstatninger. Kunstnere bruker naturligvis digitale media, og utforsker maktforholdene knyttet til bruk av Big data, algoritmer og overvåking med et kritisk blikk.

Om Rudi Laermans foredrag:
På 1990-tallet begynte franske kritikere å bruke begrepet «ikke-dans» om arbeidet til Jérôme Bel og andre koreografer som lagde verk som ikke viste smidige kropper utføre virtuose bevegelser. Ikke at såkalte konseptuelle danseforestillinger er kroppsløse, men de anstiller kroppen først og fremst som tekst, og formulerer opptredenen som en diskursiv handling. De pleier også å benytte seg av ikke-menneskelige objekter med relativt lite substans, slik som røyk; og involvere publikum på ulike måter. I foredraget vil Rudi Laermans knytte denne utviklingen til gjennombruddet for en kulturell økonomi som er kommunikativ og opplevelsesorientert, og der samarbeid mellom produsenter og «prosumenter» er en viktig produksjonsfaktor.

Melanie Gilligan, The Common Sense, 2014. Fra utstillingen Fluidity, Kunstverein, Hamburg 2016, kuratert av Nina Möntmann, Vanessa Joan Müller og Bettina Steinbrügge.

Nina Möntmann

Nina Möntmann er kurator, skribent og professor i kunstteori og idéhistorie ved Kungliga Kunsthögskolan i Stockholm. Hun har blant annet kuratert Fluidity, Kunstverein, Hamburg 2016; Harun Farocki, A New Product (Deichtorhallen Hamburg, 2012); If we can’t get it together. Artists rethinking the (mal)functions of community (The Power Plant, Toronto, 2008); The Jerusalem Show: Jerusalem Syndrome (sammen med Jack Persekian), 2009; Parallel Economies in India, (Frankfurter Kunstverein, 2006); og den armenske paviljongen ved den 52. Veneziabiennalen. Hun deltok i det langsiktige israelsk-palestinske kunst- og forskningsprosjektet Liminal Spaces, og i 2010 var hun stipendiat ved Museo de Arte Reina Sofia i Madrid. Hun har arrangert en rekke symposier, blant dem Scandalous. A Symposium on Art & Ethics, 2010, og New Communities, 2008 (begge ved Moderna Museet i Stockholm); We, Ourselves, and Us ved Power Plant i Toronto, 2009, og ReForming India – Artistic Collectives Bend International Art Practices ved Vera List Center for Art and Politics på New School i New York, 2007.

Hennes publikasjoner er blant andre Brave New Work. A Reader on Harun Farocki’s film ‘A New Product’, (Cologne, Verlag der Buchhandlung Walther König, 2014); Scandalous. A Reader on Art & Ethics (Berlin, Sternberg Press, 2013); New Communities (Toronto, Public Books/The Power Plant, 2009) and Art and Its Institutions (London, Black Dog Publishing, 2006). Hennes essays har blitt publisert i en rekke antologier, bøker og kataloger. Hun arbeider nå med et langsiktig forskningsprosjekt med tittelen The Dematerialization of Society and its Art Objects.

Rudi Laermans

Rudi Laermans er seniorprofessor i sosialteori ved samfunnsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Leuven. Fra 1992 til 2006 var han også leder av Centre for Sociology of Culture. Laermans var involvert i det teoretiske programmet ved PARTS, den internasjonale danseskolen i Brüssel ledet av A.T. De Keersmaeker, fra den ble grunnlagt i 1995. Han har vært gjesteforeleser ved mange kunstskoler, blant annet Design Academy Eindhoven og Willem De Kooning Academy i Rotterdam, Det Kongelige Danske Kunstakademi i København og Kunsthögskolan i Malmö. Laermans har utgitt en rekke artikler og bøker, nasjonalt og internasjonalt, om sosial og kulturell teori, kulturpolitikk og deltagelse, samtidsdans og visuell kunst. Han tar ofte i bruk et sosiologisk perspektiv, men har like ofte et bredere blikk inspirert av dagens filosofi og politiske teori. Han siste bøker er Moving Together. Theorizing and Making Contemporary Dance (2015) og, på nederlandsk, en kritisk ordbok i ledelsessjargongen som underbygger neoliberalismen.


Arrangementet er støttet av Bergen kommune - Kritikk/teoriutvikling. Programmet til Volt i 2017 er støttet av Bergen kommune og Norsk kulturråd

Alle prosjekter →