Avery F. Gordon

The remains of a prison: fugitive knowledge on the wings of red arrows


Litteraturhuset i Bergen
Østre Skostredet 5, Bergen Kart

Kl. 18:00

Hvordan forteller man historien om et sted som over lengre tid har rommet fangenskap og straff? Hva skjer hvis alle bildene er feil eller mangler, og personene er borte for lenge siden? Hvilke spor og beskjeder kan de ha lagt igjen til oss? Er det nå mulig å gi de innsatte i fengselet en varmere velkomst etter å ha fått en så grusom behandling? Det er håpet. I denne forelesningen vil Gordon diskutere The Workhouse: Room 2, et samarbeid med den Berlinbaserte kunstneren Ines Schaber, produsert for documenta(13). Prosjektet tar for seg historien til det tidligere klosteret, arbeidsanstalten og fengselet Breitenau.

I årenes løp har Breitenau holdt innesperret mange mennesker som ble sett på som uviktige og overflødige, og underlagt dem et straff- og forbedringsregime. The Workhouse: Room 2 består av fotografier, forheng, tekst og lydfiler, og viser glimt av flyktig kunnskap som oppstår i og rundt dette fengselet, i et forsøk på å framkalle historiske alternativer som kunne ha blitt valgt, men ikke ble det, og å bidra til et kontinuerlig gjenerindringsarkiv som ikke tar sikte på forbedring.

Foto: Detail fra vegg i Ines Schrabers studio i arbeidet med "The Workhouse", 2011, dOCUMENTA (13).

Avery F. Gordon

Avery F. Gordon er professor i sosiologi ved University of California, Santa Barbara. I 2013 var hun gjesteforfatter ved Birbeck School of Law og æresforsker ved Birkbeck Institute for Social Research, University of London. Hun er forfatteren av blant annet Notes for the Breitenau Room of The Workhouse (sammen med Ines Schaber); Keeping Good Time: Reflections on Knowledge, Power and People og Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination. Hun er en av programvertene for No Alibis, et ukentlig radioprogram om offentlige anliggender, og er ansvarlig for The Hawthorne Archives.

http://www.averygordon.net


Forelesningen er støttet av Bergen kommune Internasjonal kunst- og kulturutveksling. Volt er støttet av Bergen kommune og Norsk kulturråd – Rom for kunst.

Alle prosjekter →