Bik Van der Pol

Å samles på et fjell


Løvstakken & DUI, Damsgårdsveien 229

Oppmøte kl 10:00. Varer til kl 17:00

Oppmøtested: Foran Solheimslien 62, 5056 Bergen

Kollektivtransport: Buss 10 fra sentrum til busstoppet Strandlien.

Gratis varm lunch, ta med drikke til fjellturen.

For å melde deg på arrangementet, send en e-post til: marie(at)v-o-l-t.no

Å samles på et fjell (To Gather on a Mountain) består av en guidet fjelltur opp Løvstakken og en workshop ledet av kunstnerne Bik Van der Pol. Arrangementet samler en gruppe mennesker til å reflektere over hvordan vi engasjerer oss i verden – og mer spesifikt, hvordan vi utvinner, graver og på annen måte utnytter grunnen vi står på.

Som en av de syv kaledonske fjelltoppene som omgir Bergen, er Løvstakken en del av jordens omskiftelige tektoniske system, og inneholder en høy konsentrasjon av naturlig radioaktiv granitt, en granitt som kan brukes til energiproduksjon. Fjellet fungerer som det Marcia Bjornerod i Timefullness (2018) omtalte som en earth-embodied record: fjellet vitner om hendelser som har utspilt seg gjennom tusenvis av år, og fortsetter å gjøre det.

Etter å ha gått opp på Løvstakken, vil deltakerne samles for å sammen danne et speilvendt spørsmålstegn, eller point d’ironie, nær toppen. Etter dette, under lunsjen, vil gruppen delta i en diskusjon om fremtidens energiproduksjon. Bik Van der Pol er interessert i potensialet til koret fra antikkens greske drama, som hadde i oppgave å tale kollektivt for tidligere og fremtidige generasjoner, og gi stemme til det som føles sterkt, men likevel er vanskelig å artikulere. Kunstnerne søker å gjenskape dette tradisjonelle teatergrepet i dag. Hvem snakker på vegne av fortiden og fremtiden? Hvilken fremtid ser vi for oss? Å samles på et fjell ønsker å forene kunnskaper og erfaring fra en gruppe mennesker i et forsøk på å definere hva som må avgjøres i fellesskap om landets fremtid.

Petroleumsbransjen står i sentrum i norsk økonomi: råolje og naturgass står for mer enn halvparten av Norges årlige eksport, og landet er i dag rangert som verdens tredje største eksportør av naturgass. I 1971 skrev den norske regjeringen innstilling til Stortinget, senere kalt «De ti oljebud», som skulle styre landets petroleumspolitikk, og sikre at inntektene fra oljeindustrien gagnet samfunnet som helhet.

Å samles på et fjell tar utgangspunkt i «De ti oljebud», for å vurdere hvordan fremtiden til energibransjen kan se ut i Norge. I en tid da mineraler planlegges å utvinnes i stor skala fra fjell og havbunn, og vindkraftanlegg bygges på fjell – prosjekter som ofte er finansiert av internasjonale fond knyttet til skatteparadiser – håper Bik Van der Pol å i fellesskap skape «De ti jordbud», som gjenspeiler menneskehetens påvirkning på planeten, og ansvaret vi har for naturen som vi deler med andre levende vesener.

Bik Van der Pol

Siden 1995 har kunstnerne Liesbeth Bik and Jos van der Pol samarbeidet under navnet Bik Van der Pol. Gjennom sin kunstneriske praksis søker Bik Van der Pol å forstå og artikulere hvordan kunst kan skape rom for spekulasjon og fantasi i offentligheten. Praksisen deres er stedsspesifikk og samarbeidsorientert, med dialog som kommunikasjonsform.

I tillegg til å stille ut sine arbeider på en rekke kunstinstitusjoner har kunstnerne deltatt på flere biennaler, inkludert Gwangju, Istanbul, Jakarta og São Paulo. Deres siste og pågående prosjekter inkluderer: What Is This World?, Park, Tilburg (2022); researchbasert kunstnerresidens, School of Casablanca (2021–23); researchbasert kunstnerresidens, Volt, Bergen (2021); Far too many Stories to Fit into so Small a Box, Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, Warsawa (2019–20); og Take Part, SFMOMA og San Francisco Public Libraries (2018–20).

Bik Van der Pol er tidligere kursledere ved det midlertidige masterprogrammet School of Missing Studies ved Sandberg Institute, Amsterdam (2013–15), og er for tiden rådgivere ved Jan van Eyck Academie i Maastricht. Bik underviser også ved Piet Zwart Institute, Rotterdam, og er leder for Society of Arts ved Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences

https://www.bikvanderpol.net/


Deler av fjellturen vil bli dokumentert med drone og annet håndholdt fotoutstyr, og materialet redigeres til en film av kunstnerne som vil bli vist på Landmark, Bergen Kunsthall, høsten 2023.

Takk til DUI, den uferdige institusjonen. Prosjektet har mottatt støtte fra Mondriaan-fondet i Nederland. Volt sitt program i 2023 er støttet av Kulturrådet og Bergen kommune.

Alle prosjekter →