Cecilia Jonsson

Mareograf


Åpning torsdag 11. januar 2018 kl. 18:00

Mareograf er et to-delt prosjekt i Bergen som inngår i kunstneren Cecilia Jonssons utforskning av marine miljøer og hvordan havet tilpasser seg de vekslende gravitasjonsvirkningene mellom jorden, månen og sola.

Prosjektet er basert på Bergen kommunes risikovurdering av det kraftig forurensede havmiljøet i Puddefjorden og Store Lungegårdsvann i Bergen. Denne risikovurderingen viser at havbunnen har et svært høyt innhold av tungmetall og organiske forurensninger som nå ligger til grunn for kommunens omfattende tiltaks- og saneringsarbeid på sjøbunnen i fjorden.

Gjennom en analog tidevannsmåler, plassert ved fjorden, innskrives tidevannsdynamikk i roterende steingods-sylindere behandlet med et lag sediment som isoleres fra ulike deler av fjorden. Sylindrene som kontinuerlig skiftes ut under utstillingsperioden kommer senere til å tørkes og brennes keramisk, hvorpå leiren med sedimentets spesifikke sammensetning sintrer* og en glasur med et unikt preg trer fram.

Første del av prosjektet viser målingsstasjonen som plasseres på Årstadkaien ved gjennomløpet mellom indre Puddefjorden og Store Lungegårdsvannet i Bergen i perioden 11. til 13. januar 2018. Prosjektets andre del er et tematisk relatert seminar og en presentasjon av de keramisk brente målingssylindrene i april i Bergen.

*Sintring er en prosess der pulver av metallisk eller mineralsk materiale herder til fast stoff (sinter) ved oppvarming til temperaturer hvor partiklene begynner å reagere og vokse sammen. (Kilde: Store norske leksikon, https://snl.no/sintring)

Cecilia Jonsson

Cecilia Jonsson arbeider forskningsbasert med prosjekt som spenner over installasjon, skulptur og kinetiske verk. Jonsson utforsker forbindelser mellom organisme og uorganisk kjemi som både en metode for observasjon og som medium. Hennes verk informeres av naturvitenskaplige metoder og er ofte stedsspesifikke, kunstneriske tolkninger av fenomen og prosesser i naturen.

Prosjektene utvikles som undersøkelser av fysiske og ideologiske egenskaper ved de råvarene som ligger til grunn for menneskehetens eksistens, fra opphavet dypt nede i jorda, til utvinning, transformering og global utnyttelse.

Hun har en MA i Kunst fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen og Nordic Sound Art programmet. Hennes verk har blant annet blitt vist på Science Gallery Melbourne, National Taiwan Museum of Fine Arts, MU Artspace, Eindhoven, Museum of Natural History, Venezia, og Edifici Disseny Hub, Barcelona. I 2014 ble Jonsson tildelt pris i VIDA 16.0 Art and Artificial Life International Awards for sitt prosjekt The Iron Ring. Hun utførte det 170 m dype kjerneboreprosjektet for Dark Ecology 2016 og vant det nederlandske Bio Art and Design Award samme år. 2017 oppnådde Jonsson en hedersbevisning i Prix Ars Electronica, Hybrid Art.

http://www.ceciliajonsson.com


Mareograf er ett bestillingsverk for Volt og utviklet i dialog med Institutt for geovitenskap og Earth Surface Sediment Laboratory (EARTHLAB) ved Universitetet i Bergen og Cowi AS. Programmet til Volt i 2018 er støttet av Bergen kommune og Norsk kulturråd.

Foto: Bjarte Bjørkum, Thor Brødreskift, Cecilia Jonsson

Alle prosjekter →